Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Marchnata Fideo Eiddo Tiriog

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog?

Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd.

Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn strategaeth bwysig mewn marchnata digidol ac mae'n ddefnyddiol i bob diwydiant, yn enwedig eiddo tiriog.

Os ydych chi eisiau dysgu rhai awgrymiadau marchnata hawdd i'w defnyddio i roi hwb i'ch busnes eiddo tiriog bach, daliwch i ddarllen yr erthygl hon.

Pennu Eich Nodau a Dyfeisio Cynllun Yn unol â hynny

Yn gyntaf, mae angen i chi wybod na allwch chi ddechrau gwneud fideos heb unrhyw amcanion a chynlluniau. Mae marchnata fideo yn dasg gostus a sugno amser ac mae angen strategaeth drylwyr a chywir arni. 

Cyn cychwyn ar farchnata fideo, cymerwch amser i bennu'ch nodau a dyfeisio cynllun i'w cyrraedd. Mae angen i chi wybod beth yn union rydych chi am ei gyflawni a phryd y gallwch chi gyrraedd eich canlyniadau dymunol.

Dyma rai nodau nodweddiadol y gallwch eu hystyried:

  • Nifer y golygfeydd o'ch fideos bob mis
  • sylwadau
  • cyfranddaliadau
  • hoff bethau
  • Cyfraddau ymgysylltu
  • Cyfraddau trosi

Er mwyn deall y cynddaredd rhesymol ar gyfer y rhain, efallai y bydd angen i chi gynnal chwiliad cystadleuaeth i ddarganfod canlyniadau eich cystadleuwyr eiddo tiriog.

Pan fyddwch chi'n penderfynu ar eich nodau, gallwch chi ddyfeisio cynllun yn unol â hynny. Ceisiwch adeiladu strategaeth gref a chadw ati. Wrth gwrs, gan eich bod yn ddechreuwr, efallai y bydd angen rhai diwygiadau arnoch yn y camau canol.

Gosod Ar wahân i Gyllideb Realistig

Y cam nesaf yw amcangyfrif faint o arian sydd ei angen arnoch i weithredu eich eiddo tiriog strategaeth farchnata fideo.

Mae'r cam hwn yn angenrheidiol i wneud yn siŵr am ansawdd eich fideos. Cofiwch fod angen llawer o offer ar gyfer creu fideos deniadol, ac wedi hynny, mae'n rhaid i chi neilltuo digon o gyllideb.

Nid oes angen i chi gael eich siomi os na allwch fforddio cyllideb sylweddol; gallwch ddechrau gyda fideos cartref a meddalwedd golygu fideo am ddim.

Ceisiwch ddysgu awgrymiadau DIY ar gyfer creu fideos i leihau'r costau. Gallwch fynd yn raddol am offer premiwm a fideos mwy proffesiynol ar gyfer eich busnes.

Diffinio Arddull Unigryw

Argymhellir yn gryf cael arddull unigryw yn eich marchnata digidol, yn enwedig yn eich fideos. Mae bod yn gyson yn yr arddull hon yn helpu'ch cynulleidfa i'ch adnabod ar ôl ychydig.

Mae eich steil, gan gynnwys lliwiau, tôn y llais, math o adrodd straeon, ac ati, yn cynrychioli nodwedd eich brand. Ceisiwch ddiffinio rhywbeth cŵl i ddenu sylw eich cynulleidfa. Gallwch hyd yn oed gael adborth gan eich cynulleidfa i wneud y gorau o'ch steil fideo.

Gallwch hefyd ddiffinio thema porthiant ar gyfer eich swyddi cyfryngau cymdeithasol. Mae'n golygu pan fydd ymwelydd yn gweld eich bwyd anifeiliaid, mae gan y swyddi thema gyffredinol. Mae hon yn ffordd dda o fachu sylw cynulleidfaoedd ar yr ymweliad cyntaf. Er enghraifft, gallwch weld y thema porthiant ganlynol ar Instagram:

Cartrefi a lleoliadau Instagram

Fel y gallwch weld, mae'r pyst yn gwneud arddull gyffredinol gyda'i gilydd. Gallwch chi addasu gwahanol themâu ar gyfer eich marchnata fideo eiddo tiriog.

Dyneiddiwch Eich Fideos Eiddo Tiriog

Profwyd mai'r mwyaf cyfeillgar rydych chi'n siarad â'ch cynulleidfa, y cyfraddau ymgysylltu uwch a gewch.

Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach o ran prynu a gwerthu condos neu fflatiau. Mae cael cartref yn un o'r profiadau personol gorau sy'n cynnwys emosiynau ac ymddygiadau cyffrous.

Felly mae angen i chi gynnwys yr emosiynau hyn yn eich fideos ac adrodd eich straeon gan ystyried holl broblemau eich cynulleidfaoedd.

Er enghraifft, ceisiwch gydymdeimlo â chynulleidfaoedd ynghylch prisiau uchel a chwyddiant. Yn syml, mae'n rhaid i chi ddyneiddio'ch fideos eiddo tiriog i wneud i ymwelwyr gredu eich bod chi'n meddwl fel nhw.

Dewiswch Y Llwyfannau Cywir ar gyfer Marchnata Fideo

Rhaid i chi wybod bod gan bob sianel ddigidol ei chynulleidfa ei hun, felly mae'n rhaid i chi rannu'ch fideos ar lwyfannau sy'n addas ar gyfer eiddo tiriog.

Er enghraifft, mae LinkedIn yn sianel gymdeithasol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac mae gan lawer o weithwyr proffesiynol eiddo tiriog gyfrifon arnynt. O ganlyniad, mae'n dda ichi rannu'ch fideos ar y platfform hwn.

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gorau fel Facebook, Instagram, a Twitter yn hanfodol ar gyfer eich marchnata fideo. Er enghraifft, mae gan Instagram lawer o nodweddion defnyddiol ar gyfer marchnata fideo fel postiadau bwyd anifeiliaid, Straeon, fideos Byw, IGTV, a Reels. Mae'n rhaid i chi wneud y gorau o'r nodweddion hyn i gael yr amlygiad mwyaf posibl.

Trefnwch Eich Fideos Eiddo Tiriog

Mae fideos yn gyfrifol am ganran sylweddol o draffig cymdeithasol. Mae llawer o'r fideos hyn yn cael eu creu gan frandiau, felly mae'n bwysig eich bod chi'n cael y blaen ar eich cystadleuwyr.

Mae defnyddwyr yn cael eu peledu gan lawer iawn o fideos, ac mae eich siawns o gael eich darganfod yn isel iawn. Un ffordd i gynyddu eich gwelededd a rhoi eich fideos yng ngolwg mwy o ddefnyddwyr yw trwy amserlennu.

Mae'r oriau brig ar-lein y mae mwyafrif y bobl yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn amrywio yn ôl platfform a hefyd yn ôl diwydiant. Er enghraifft, mae'r amser gorau ar gyfer postio ar Instagram yn wahanol i Twitter.

Felly byddai'n well gennych ddefnyddio offer amserlennu cyfryngau cymdeithasol i'w postio ar yr amser gorau i'ch diwydiant a chael cyfraddau ymgysylltu uwch ar gyfer eich fideos.

Dyma enghraifft o amserlennu gan ddefnyddio Torf dorf:

Amserlennu Cyfryngau Cymdeithasol gyda Crowdfire

Trosoledd Grym Tystebau

Enw da Brand yn allweddol i annog rhagolygon i ddod yn gwsmeriaid i chi. Ffordd ddefnyddiol o wneud hynny yw trwy adael i gwsmeriaid blaenorol siarad ar eich rhan. Mae tystebau yn hanfodol i fusnes bach oherwydd eu bod yn dod ag ymddiriedaeth ac yn gwneud i ragolygon newydd deimlo'n gyffyrddus.

Os yw'ch cwsmeriaid yn dod yn berchnogion tai hapus, maen nhw'n debygol o siarad yn uchel am eich brand. Mae angen i chi gadw cysylltiad â nhw a hyd yn oed gymell eich ymgyrch tystebau. Ceisiwch roi eu fideos tystebau ar hafan eich gwefan i adael iddynt wybod bod eu barn yn bwysig.

Dyma enghraifft o dysteb dda gan Youtube:

Optimeiddio Hyd Eich Fideos

Gall hyd yn oed hyd eich fideos effeithio'n fawr ar ROI eich marchnata fideo eiddo tiriog. Ar y cyfan, mae'n well gan ddefnyddwyr cymdeithasol fideos byr a melys. Dyna pam mae nodweddion fideo byr fel Reels neu TikTok ar gynnydd.

Wrth gwrs, mae'r hyd fideo gorau posibl yn dibynnu ar eich diwydiant a'r platfform rydych chi'n ei rannu. I ddechrau, gallwch ystyried fideos 2 funud eich maint fideo gorau posibl.

Hefyd, gallwch greu fideos hirach ar gyfer llwyfannau fel Youtube ac IGTV ac yna rhannu fersiynau byrrach o'r fideos hynny ar lwyfannau eraill. Fel hyn, gallwch annog eich cynulleidfa i wirio'ch proffil ar lwyfannau eraill.

Dadansoddwch Eich Perfformiad Marchnata Fideo

Cadwch mewn cof nad oes unrhyw strategaeth yn berffaith am byth. Fel busnes eiddo tiriog bach sy'n cychwyn marchnata fideo, efallai y bydd angen i chi adolygu'ch strategaeth bob achlysur.

Ceisiwch ddadansoddi'ch perfformiad a dod o hyd i'ch gwendidau a'ch cryfderau. Pan fyddwch chi'n cydnabod y fideos gorau a'r rhai sy'n perfformio waethaf, gallwch chi wneud y gorau o'ch fideos yn y dyfodol a chael ROI uwch.

Dyma enghraifft o offer dadansoddeg ar Twitter:

Twitter Analytics

Rhedeg Profi A / B.

Waeth faint rydych chi'n dda am greu fideos, mae angen i chi wybod pa fath o fideo, pennawd, hashnod, a llawer o bethau eraill sy'n apelio at eich cynulleidfa. Mae profion A / B yn ddull defnyddiol o ddeall ymateb eich cynulleidfa i wahanol eitemau yn eich post cyfryngau cymdeithasol / gwefan.

Er enghraifft, gallwch newid eich hashnod ar gyfer fideo penodol ac anfon y ddau fersiwn i olrhain ymatebion eich dilynwyr cymdeithasol atynt. Profwyd bod hon yn ffordd dda o wneud y gorau o'ch swyddi yn unol â diddordebau eich cynulleidfaoedd.

Datgelu: Martech Zone wedi cynnwys dolen gyswllt ar gyfer Torf dorf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.