Ymgysylltu Fideo yn ôl Dyfais

ffilmiau yn ôl dyfais

Gyda fideo yn parhau i fod ar gynnydd, efallai y byddech chi'n meddwl nad yw ymddygiad yn wahanol iawn o ddyfais i ddyfais. Fodd bynnag, mae yna dipyn o dystiolaeth i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd. Rhyddhaodd Ooyala adroddiad chwarterol a oedd yn dadansoddi ymddygiad gwylio ymhlith ei 100 miliwn o ddefnyddwyr. Wistiya wedi rhyddhau'r ffeithlun hwn sy'n dangos canfyddiadau'r data.

ymddygiad fideo yn ôl dyfais