5 Awgrymiadau Golygu Fideo ar gyfer Marchnatwyr

Awgrymiadau Fideo ar gyfer Marchnatwyr

Mae marchnata fideo wedi dod yn un o'r ffyrdd gorau o farchnata yn ystod y degawd diwethaf. Gyda phrisiau offer a rhaglenni golygu yn gostwng wrth iddynt gael eu defnyddio'n fwy cyffredin, mae hefyd wedi ennill llawer mwy fforddiadwy. cynhyrchu fideo gall fod yn anodd gwneud pethau'n iawn yr ychydig weithiau cyntaf y byddwch chi'n rhoi cynnig arni.

Mae'n anoddach dod o hyd i'r ffordd iawn i sefydlu fideo ar gyfer marchnata nag yw golygu arferol. Mae'n rhaid i chi roi eich cynnyrch yn y golau gorau posibl tra hefyd yn gwneud fideo syfrdanol. Y prif beth sydd ei angen arnoch i olygu fideo yn dda yw profiad. Po fwyaf aml y byddwch chi'n ei wneud, y gorau y byddwch chi'n ei gael.

Mae yna ychydig o offer a thriciau bob amser i'ch gwneud chi'n well golygydd fideo yn gyflym. Dyma restr o ychydig o awgrymiadau a thriciau i'ch gwneud chi'n well marchnatwr a gwneud i'ch fideos edrych yn well ar unwaith.

Awgrym 1: Cychwyn Arw

Nid oes diben gweithio allan materion amseru nac edrych fideo cyn i chi sefydlu toriad bras. Cael toriad bras gyda'i gilydd dim ond gofyn rhoi eich holl glipiau gorau mewn trefn gronolegol fel bod gennych syniad bras iawn o ba glipiau rydych chi'n eu defnyddio a lle mae angen iddyn nhw fod. Bydd hynny'n gwneud golygu yn llawer haws ac yn dweud wrthych pa glipiau sydd eu hangen arnoch chi.

Nid yw'r rhan hon yn mynd i edrych yn bert. Rydych chi'n mynd i gael fideos heb eu golygu mewn trefn anodd ac nid yw'r un ohonyn nhw'n mynd i weithio gyda'i gilydd eto. Peidiwch â mynd yn rhwystredig ar y pwynt hwn oherwydd dyma'r rhan lle nad yw'ch fideo wedi dechrau siapio eto.

Cymryd eich clipiau a'u rhoi mewn trefn fras yw'r lle gorau i ddechrau. Nid oes angen dechrau beirniadu'ch gwaith na chynhyrfu ar y pwynt hwn. Nid yw i fod i edrych yn dda eto mae i fod i fod mewn trefn.

Awgrym 2: Peidiwch â Gor-olygu

Oni bai eich bod chi'n gwneud hwyl am ben ffilm weithredu nid oes unrhyw reswm i ychwanegu gormod at eich fideo yn ystod y broses olygu. Yn enwedig os ydych chi newydd gychwyn, gall ymddangos fel llawer o hwyl defnyddio'r holl effeithiau a synau arbennig y mae eich rhaglen olygu yn eu darparu. Peidiwch â gwneud hynny, ni fydd yn edrych yn dda nac yn broffesiynol.

Cadwch eich trawsnewidiadau yn syml ac yn naturiol. Nid ydych am gael fideo sy'n tynnu sylw oddi wrth yr hyn rydych chi'n ceisio'i werthu neu sy'n edrych yn orlawn. Gadewch i'ch fideo siarad drosto'i hun heb i'ch meddalwedd golygu ei gymysgu. 

Dylai eich golygu gyd-fynd â naws y fideo heb newid y neges gyffredinol. Mae meddalwedd golygu yn hwyl i chwarae ag ef ac mae'n hawdd cael gafael arno. Mae'n well tan-olygu a gwneud ychwanegiadau nag ydyw i overeitit a gorfod torri tunnell o effeithiau allan.

Tip 3: Defnyddiwch Feddalwedd Da

Golygu Fideo

Mae cannoedd o rhaglenni golygu fideo gallwch brynu neu fynd am ddim. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud rhywfaint o ymchwil cyn i chi ymrwymo i raglen olygu. Gall y gwahaniaeth rhwng fideo gwych ac un drwg ddod i lawr i'r feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio.

Yn aml, bydd yn rhaid i chi dalu am y feddalwedd golygu well. Peidiwch â dychryn gan y prisiau nid ydyn nhw'n ddrud iawn a bron bob amser yn werth yr arian ychwanegol. Edrychwch ar adolygiadau a'r hyn sydd gan olygyddion proffesiynol i'w ddweud am y feddalwedd cyn i chi brynu fel eich bod chi'n gwybod y gallwch chi ymddiried ynddo.

Ar ôl i chi ddewis eich meddalwedd golygu mae angen i chi ddysgu sut i'w ddefnyddio cystal â phosib. Gwyliwch fideos youtube sy'n chwalu sut mae popeth yn gweithio a darllen digon o bapurau sut i wneud hynny a all esbonio sgiliau penodol i chi. Y gorau yw eich meddalwedd, y gorau y bydd eich fideos yn troi allan.

Tip 4: Talu Sylw i Gerddoriaeth

Rydych chi'n mynd i ddod o hyd i lawer o wahanol leoedd i gael rhwdlcerddoriaeth heb dy ar-lein dros eich amser fel golygydd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r gerddoriaeth honno'n ofalus ac yn gynnil. Gall gormod o gerddoriaeth ar yr amser anghywir ddifetha naws fideo yn llwyr.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud wrth ddewis cerddoriaeth yw sicrhau ei fod yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio neu fod gennych chi'r arian wedi'i gyllidebu i dalu am gerddoriaeth. Yna mae angen i chi benderfynu pa fath o gerddoriaeth fyddai'n mynd orau yn eich fideo marchnata. Gall cerddoriaeth feddal neu gerddoriaeth gyflym newid fideo yn llwyr felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis yn gywir ac efallai rhoi cynnig ar sawl dewis cerddoriaeth gwahanol.

Yn olaf, mae angen i chi sicrhau bod y gerddoriaeth yn ychwanegu rhywbeth at eich fideo mewn gwirionedd. Os yw'r gerddoriaeth yn ddim ond peth ychwanegol nad yw'n gwneud gwahaniaeth yn y fideo nag efallai y byddai'n well gadael y gerddoriaeth allan. Gall cerddoriaeth newid fideo ond nid oes ei hangen bob amser.

Awgrym 5: Ni Allwch Atgyweirio Popeth

Mae meddalwedd golygu fideo yn anhygoel a gall drwsio cymaint o bethau y byddech chi'n teimlo fel y gellir gosod popeth yn ôl-gynhyrchu. Nid yw hynny'n wir ac os na wnaethoch chi ffilmio'r fideo rydych chi'n ei olygu efallai y byddwch chi'n teimlo hyd yn oed mwy o bwysau i wneud i'r ffilm edrych yn wych fel nad ydych chi'n cael y bai am gamgymeriadau. Y gwir yw bod rhai pethau na all golygu gwych hyd yn oed eu trwsio.

Gallwch drwsio goleuadau a'r rhan fwyaf o sain mewn rhaglen olygu ond efallai na fyddwch chi'n gallu ei wneud yn berffaith. Nid oes unrhyw beth o'i le â methu â thrwsio rhywbeth a gafodd llanast wrth ffilmio. Mae eich golygu yno i drwsio'r pethau y gallwch chi a gwneud i bopeth edrych yn well, i beidio â pherfformio gwyrthiau.

Rhowch hoe i chi'ch hun a chofiwch na all hyd yn oed y golygyddion gorau drwsio fideo gwael. Gwnewch y gorau y gallwch a gwnewch yn siŵr eich bod yn falch o'ch gwaith. Ni fyddwch yn gallu trwsio pob peth ond byddwch chi'n gwneud popeth sy'n dod yn well nag yr oedd cyn i chi ddechrau.

Casgliad

Golygu Fideo gydag Adobe Premiere

Mae golygu fideo yn swydd rydych chi'n ei dysgu wrth i chi fynd. Po fwyaf y byddwch chi'n ei olygu, y gorau y byddwch chi'n ei gael wrth ddefnyddio'r feddalwedd a chyfrifo'r hyn y gallwch chi ei wneud. Wrth i chi ddysgu byddwch chi'n dod yn olygydd gwell ac yn mwynhau'ch gwaith hyd yn oed yn fwy.

Mae golygyddion gwych yn gwybod bod eu drafft bras yn mynd i fod yn arw iawn ac mae hynny'n iawn. Meddalwedd yw'r peth pwysicaf y mae golygydd yn ei ddefnyddio felly gwnewch yn siŵr bod eich un chi o'r radd flaenaf, a bob amser yn cael ei olygu cyn eich gor-olygu. Nid oes unrhyw beth na allwch ei wneud yn well gyda golygu ond gallwch hefyd wneud i bethau edrych yn wallgof os gwnewch ormod.

Yn olaf, cofiwch eich bod yn golygydd, nid consuriwr. Mae yna rai pethau na fyddwch chi'n gallu eu trwsio ac mae hynny'n iawn. Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi i fod yn olygydd gwell ar gyfer marchnata fideos.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.