Fideo: Blogiau mewn Saesneg Plaen

blog

Fideo gwych arall gan Crefft Cyffredin i'w gael trwy flog Ade:

Peth beirniadaeth adeiladol, serch hynny ... fe fethodd y fideo hon y cwch ar y dechnoleg yn fawr y tu ôl i blogio - pethau fel pings, trackbacks ac optimeiddio peiriannau chwilio.

Blogio yw'r Tanwydd Octane Uchel ar gyfer y Peiriant Chwilio

Yr hyn nad yw'r fideo yn siarad ag ef yw pŵer blogio wrth gyflymu pynciau i ganlyniadau peiriannau chwilio. Po fwyaf y mae pobl yn ei ysgrifennu am eich post blog, y mwyaf o gynulleidfa y byddwch chi'n ei chyrraedd. Po fwyaf o gynulleidfa y byddwch chi'n ei chyrraedd, y gorau fydd eich safle peiriant chwilio. Y gorau fydd canlyniadau eich peiriant chwilio, y mwyaf o gynulleidfa y byddwch chi'n ei chyrraedd trwy chwilio.

Blogio a Chwilio

Mae Google eisiau rhoi cysylltiadau poblogaidd o ansawdd yn gyntaf pan fyddant yn mynegeio geiriau allweddol a chynnwys. Pan fydd gennych chi'r blogosffer cyfan yn ysgrifennu amdanoch chi - mae'n rhoi hwb i'ch cynnwys hyd at flaen y llinell. Ar un ystyr, blogio yw'r tanwydd ar gyfer bwydo'r peiriant chwilio.

Pam Blog? Beth am Rwydwaith Cymdeithasol?

Mae rhai pobl yn drysu strategaethau ac yn pendroni, “Beth am adeiladu rhwydwaith cymdeithasol cyfan, felly? Os yw blogio yn dda ar gyfer canlyniadau Peiriannau Chwilio - yna mae'n rhaid i Rwydweithiau Cymdeithasol fod yn anhygoel! ”

Ddim mewn gwirionedd!

Sylwch ar sut mae syniad yn ganolog i flog, blogwyr o'r un anian, a'u darllenwyr (ochr chwith y siart). Dyma waywffon ddwys sy'n anelu at ganolbwynt marw ar y pwnc y mae chwiliwr yn chwilio amdano. Mae gan rwydweithiau cymdeithasol syniadaeth - ac mae gan rai hyd yn oed blogio mewnol (sy'n gweithio fel y mae blog arferol yn ei wneud), ond ar y cyfan mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yno i ddod o hyd iddynt fel pobl, nid ffocws canolog ar syniad penodol.

Diagram Rhwydwaith Cymdeithasol

Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn wych - rwy'n perthyn i lawer. Ond nid oes ganddynt y crynhoad o bynciau ac allweddeiriau y gall blog eu cael ar gyfer tyfu safle peiriannau chwilio. Mae blogiau yn llwybr cyflym at leisio'ch syniad neu'ch pynciau. Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn wych i gwrdd a dod o hyd i bobl fel chi.

5 Sylwadau

 1. 1

  @Douglas “Mae rhai pobl yn drysu strategaethau ac yn pendroni, beth am adeiladu rhwydwaith cymdeithasol cyfan, felly? Os yw blogio yn dda ar gyfer canlyniadau Peiriannau Chwilio - yna mae'n rhaid i Rwydweithiau Cymdeithasol fod yn anhygoel! ”

  Wnes i ddim dilyn y rhesymeg honno o gwbl. Rwy'n cytuno â'ch rhagdybiaeth bod gan flogiau a rhwydweithiau cymdeithasol gynigion gwerth gwahanol ac nad yw rhwydweithiau cymdeithasol yn dda ar gyfer SEO amserol (er y gallent fod yn dda i rywbeth arall nad ydyn nhw'n hysbys eto), ond wnes i ddim dilyn sut rydych chi'n meddwl bod pobl yn darlunio llinellau rhwng y ddau. Dwi erioed wedi clywed unrhyw un yn sôn am unrhyw beth felly ...

  • 2

   Hi Mike,

   Pan fyddwn yn siarad â rhai cleientiaid ynghylch buddion blogio, mae rhai cwmnïau (nid y mwyafrif) yn gwthio yn ôl yr hoffent adeiladu rhwydwaith cymdeithasol. Gan fod rhai rhwydweithiau cymdeithasol yn ymgorffori blogio, maen nhw'n meddwl bod hwn yn gam i fyny mewn gwirionedd.

   Mae'r strategaethau y tu ôl i bob un yn wahanol, yn ogystal â'r gynulleidfa a'u rheswm dros fod yno.

   Gwaelodlin yw bod cwmnïau'n dal i fod yn ddryslyd ynghylch y technolegau hyn ac nad ydyn nhw wir yn deall y gwahaniaethau. Gobeithio na wnes i eu drysu mwy!

   Diolch!

   • 3

    Ah, dwi'n gweld o ble rydych chi'n dod o nawr. Roeddech chi'n siarad am y rhagolygon neophyte llwyr hynny a chleientiaid “Clywais 'bout' y thang newydd hwn o'r enw'r “rhwyd ​​fewnol” ac am gael darn o 'weithredu' i mi achos clywais y gallwch chi streicio-gyfoethog arno. Meddai felly ar y teledu”Ac nid am y rhai ohonom sydd mewn gwirionedd yn talu sylw!

    (Mae'n ddrwg gen i os es i ychydig dros ben llestri yno ar y cymeriadu ... 🙂

    (PS Beth am ychwanegu ategyn rhagolwg sylwadau at hwn yma ol'blog? Rwy'n clywed yn dweud wrth rai blogiwr y cyfeiriodd at restr o'r 30 ategyn Gorau yn rhywle. Fe wnaf betio y gallech ddod o hyd i un yn y rhestr honno ... '-)

 2. 4

  Dyma un ffordd rydw i'n tynnu'r gwahaniaeth rhwng trosoledd blogio busnes ar gyfer Chwilio yn erbyn Rhwydwaith Cymdeithasol ar gyfer Busnes.

  Ar y cyfan nid yw pobl eisiau tanysgrifio i'ch blog busnes ac nid ydyn nhw am ymuno â'ch rhwydwaith cymdeithasol. Dylai sefydliadau sy’n credu y dylai strategaeth “ei hadeiladu ac y byddant yn dod” sefydlu grŵp yn Facebook yn unig, bydd gennych debygolrwydd llwyddiant llawer uwch na cheisio gwneud “Eich” peth yn “gyrchfan” y bydd pobl yn dychwelyd iddo.

  Wrth feddwl am Blogio Corfforaethol, mae'n rhaid i chi feddwl am y realiti mai dim ond unwaith y bydd pobl yn mynd i ddod ... maen nhw'n chwilio a'ch swydd chi yw sefyll o'u blaenau pan maen nhw'n cyrraedd y dudalen ganlyniadau.

  Dyma werth uchaf blogio corfforaethol

  • 5

   Dyna'r syniad 'mae pob tudalen yn dudalen lanio' ac rwy'n cytuno 100%. Fodd bynnag, heb i unrhyw un gyfeirio ato, nid ydych yn yswirio'ch lleoliad a byddwch yn caniatáu i eraill eich osgoi yn hawdd - gan eich gwthio i ddim y canlyniadau. Mae momentwm ac awdurdod yn elfennau pwysig sy'n darparu pŵer aros.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.