Fideo> = Delweddau + Straeon

setup fideo busnes

Nid yw pobl yn darllen. Onid yw hynny'n beth ofnadwy i'w ddweud? Fel blogiwr, mae'n arbennig o annifyr ond mae'n rhaid i mi gyfaddef nad yw pobl yn darllen. E-byst, gwefannau, blogiau, papurau gwyn, datganiadau i'r wasg, gofynion swyddogaethol, cytundebau derbyn, telerau gwasanaeth, tiroedd comin creadigol…. does neb yn eu darllen.

Rydyn ni'n brysur - rydyn ni eisiau cyrraedd yr ateb a ddim eisiau gwastraffu amser. Yn onest nid oes gennym amser.

Roedd yr wythnos hon yn wythnos marathon i mi wrth ysgrifennu rhywfaint o ddeunydd marchnata, ateb e-byst, ysgrifennu dogfennau gofynion ar gyfer datblygwyr, a gosod disgwyliadau gyda rhagolygon ar yr hyn y gallwn ei ddarparu ... ond nid yw'r rhan fwyaf ohono wedi'i ddefnyddio'n gywir. Rwy'n dechrau cydnabod cymaint mwy o ddelweddau a straeon effeithiol i'r cylch gwerthu, y cylch datblygu a'r cylch gweithredu.

Daeth yn amlwg bod angen diagramau i greu argraffnod corfforol yng nghof pobl. Efallai ei fod yn un o'r rhesymau pam Crefft Cyffredin mor llwyddiannus â'u Fideo.

Y mis diwethaf hwn, rydyn ni wedi treulio dydd a nos ar a RFP lle gwnaethom ateb dwsinau o gwestiynau am ein cynnyrch a'i alluoedd. Fe wnaethon ni arllwys y geiriad, adeiladu diagramau gwych a chael sawl cyfarfod gyda'r cwmni, yn bersonol a dros y ffôn. Fe wnaethom hyd yn oed ddosbarthu CD rhyngweithiol a oedd yn drosolwg o'n busnes a'n gwasanaethau.

Ar ddiwedd y broses, rydyn ni'n cael ein hunain # 2 ar waith.

Pam?

A bod yn onest, nid oedd yr holl sgyrsiau llais, deunydd marchnata a dogfennaeth y gwnaethom dreulio oriau arnynt yn egluro delwedd gryno i'r cleient, cawsom y nodwedd allweddol eu bod yn ofynnol. Fe wnaethon ni… ond yn yr holl bentyrrau o ddogfennau, cyfarfodydd, negeseuon, ac ati, collwyd y neges honno.

Nid yw'n eironi bod y cwmni yn y sefyllfa # 1 wedi cael cyfle i arddangos yn llawn (mewn labordy mewnol) gyda'r cleient ar yr hyn y gellir ei gyflawni. Cawsom ein cyflwyno i'r broses yn ddiweddarach o lawer ac ni wnaethom wthio am arddangosiad mewnol. Roeddem yn hyderus ein bod wedi cyfathrebu'r atebion yr oedd eu hangen arnynt.

Roeddem yn anghywir.

Adborth y cleient oedd bod ein gwrthdystiad yn rhy dechnegol ac yn brin o'r cig o'r hyn yr oedd y cleient ei angen. Nid wyf yn anghytuno - gwnaethom dargedu ein cyflwyniad cyfan yn bendant ar agweddau technegol ein system o ystyried bod y cwmni wedi methu’n ddiflas â’u gwerthwr blaenorol. Roeddem yn gwybod bod ein cymhwysiad yn sefyll ar ei ben ei hun, felly roeddem am daro adref ar sut ein technoleg oedd y gwahaniaethu yr oedd ei angen arnynt.

Doedden nhw ddim yn gwybod hynny.

Wrth edrych yn ôl arno, rwy'n credu y gallem fod wedi gollwng tunnell o'r galwadau, y ddogfennaeth a hyd yn oed y diagramau, a dim ond llunio fideo o sut roedd y cais yn gweithio ac yn rhagori ar eu disgwyliadau. Rwy'n gwybod fy mod i'n ysgrifennu llawer am fideo yn ddiweddar ar fy mlog - ond rydw i wir yn dod yn gredwr ar y cyfrwng.

7 Sylwadau

 1. 1

  Doug,
  Siaradais â Mark am hyn heddiw mewn Pêl-fasged, a’r peth cyntaf y gofynnais iddo oedd “a wnaethoch chi dynnu lluniau gyda’r cleient?” Yn fy mhrofiad i, nid oes unrhyw beth yn dod â thrafodaethau busnes a thechnegol at ei gilydd yn well na thrafodaeth “bwrdd gwyn” byw lle rydych chi'n cael yr holl gysylltiadau, systemau, rhesymau, defnyddwyr ac ati allan ar y bwrdd mewn trafodaeth fyw gyda'r cwsmer. Rwy'n cytuno â chi nad oes unrhyw un yn darllen unrhyw beth. Os byddaf yn ysgrifennu rhywbeth, hoffwn ddarllen gyda'r gair gair am air cwsmer - fel bod hynny'n mynnu bod y dogfennau'n fyr.

  Mae'n ddrwg gennym am y sylw hir, ond fe wnaethoch chi daro botwm poeth gyda mi, a chefais fy nhynnu i mewn i'r sgwrs heddiw ...
  -scott

  • 2

   Hei Scott,

   Roedd eich sgwrs â Mark yn bendant wedi annog y blogbost hwn ac rwy'n cytuno â chi. O ystyried maint y deunydd yr oedd angen i ni ei wthio i'r gobaith penodol hwn mewn cyfnod byr, rwyf hyd yn oed yn meddwl y byddai wedi bod yn angenrheidiol mynd y tu hwnt i ddelweddau - efallai cymysgedd o ddelweddau, arddangosiadau wedi'u recordio ac arddangosiadau byw.

   Cawsom ein rhoi dan anfantais o'r cychwyn cyntaf - y cwmni arall eisoes wedi'i wreiddio heb yn wybod i ni - ond byddai'r ffaith bod gennym y cynnyrch gwell wedi aros allan llawer mwy pe byddem wedi gadael cof byw ein cynnyrch i gyd o'r cyfranogwyr 'galluoedd gwell.

   Diolch am yr ysbrydoliaeth!
   Doug

 2. 3

  Mae'n ddrwg gennym glywed na wnaethoch y gwerthiant. Gwerthfawrogir eich gonestrwydd yn fawr iawn. Mae'n brofiad gostyngedig i fod yn 2il ar rywbeth pwysig. Mae'n swnio fel eich bod wedi taro'r hoelen ar eich pen gyda'ch mewnwelediad ar y cyfrwng fideo. Os ydych chi'n meddwl am gyflwyniad gwerthu fel profiad addysgol i'r cwsmer, byddwch chi'n cofio bod pobl yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd. Mae athrawon yn gwybod bod rhai pobl yn prosesu dysgu trwy wrando, mae rhai pobl yn prosesu dysgu trwy ddarllen, mae rhai pobl yn prosesu dysgu trwy wneud. Os gallwch chi ddarparu amrywiaeth o brofiadau dysgu, byddwch chi'n cyrraedd eich nodau o addysgu. Gallwch chi bob amser gael nifer o gyflwyniadau gyda gwahanol arddulliau wedi'u paratoi ymlaen llaw, a mesur eich cynulleidfa yn ystod y cyflwyniad. Os ydyn nhw'n rhoi cliwiau bach i chi fel dweud “Rwy'n eich clywed chi, Doug”, neu “Dydw i ddim yn gweld i ble rydw i'n mynd yma”, gallwch chi gael ychydig o fewnwelediad i'w harddull dysgu ... ac yna mynd i'r cyfeiriad hwnnw . Pob lwc gyda'r cyflwyniad nesaf. A diolch am y fideo bach cŵl ar Blogiau ar safle Commoncraft! Roedd hynny mor ffres! A diolch hefyd am y backlinks o sylw blaenorol ... rydw i'n gosod eich blog ar fy rhestr o flogiau gyda'r no-nofollow ar fy safle!

  • 4

   Diolch Penny! Mae eich sylw yn taro ar rywbeth pwysig iawn - mai ein nod oedd addysgu y cleient. Pe bai hynny wedi bod yn ystafell ddosbarth, byddai ein myfyrwyr wedi hedfan. Mae angen i ni fod yn athrawon gwell!

 3. 5
 4. 7

  Mae dwy reol sylfaenol y dylai unrhyw farchnatwr eu dilyn:

  Rheol # 1 (o newyddiaduraeth) - Mae gan y person cyffredin lefel ddarllen A rhychwant sylw 6ed graddiwr. Defnyddiwch frawddegau byr a geiriau bach. Y wybodaeth bwysig sy'n mynd gyntaf, y lleiaf pwysig sy'n mynd ddiwethaf.

  Rheol # 2 (o farchnata) - Rydym yn cael ein peledu gan fwy na 30,000 o negeseuon perswadiol y dydd (mae hyn yn fwy na hysbysebion yn unig). Er mwyn torri trwy'r annibendod, hyd yn oed i bobl ddoethach, mae angen i chi ddilyn Rheol # 1.

  Dim ond cwpl o dudalennau yw RFP da a bydd ond yn mynd i'r afael â'r angen penodol hwnnw sydd gan y cleient, nid yn siarad am y cwmni sy'n ymateb, ei broses, neu'n cynnwys llawer a llawer o ddeunyddiau. Os gwnewch hynny, cynhwyswch nhw mewn mynegai, ond cynhwyswch y deunyddiau y mae'n rhaid i chi eu cael yn unig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.