Pinc: Pan fo Busnes yn Bare

Pinc Cyfrinachol VictoriaPan ddaeth fy merch 15 oed adref gyda bag Victoria Secret yn ei llaw, bu bron imi gael strôc. Rwy’n croesawu’r holl sylwadau yn y swydd hon ynglŷn â pha mor ofnadwy y mae’n rhaid i dad fod ac y dylwn fonitro arferion prynu fy merch yn well.

Yn onest, doeddwn i ddim yn meddwl bod unrhyw reswm iddi siopa yn Victoria Secret am nifer o flynyddoedd. Rydych chi'n gwybod ... ar ôl i mi farw.

Mae pob un o ffrindiau fy merched yn gwisgo'r un gwisgoedd chwaethus ar hyn o bryd ... wedi'u labelu pinc ar draws eu casgenni. Rwy'n cyfrif ei fod yn frand newydd, wedi'i enwi'n giwt i ddenu merched ifanc. Yn troi allan fy mod yn iawn, ond doedd gen i ddim syniad bod Victoria Secret y tu ôl iddo. Mae Victoria Secret yn mynd allan i gyd gyda'u pinc llinell - gyda gwefan Binc, Collegiate line of Pink, rhwydwaith cymdeithasol o'r enw Cenedl Binc - y gallwch chi ddilysu ag ef Facebook wrth gwrs, cerddoriaeth, lawrlwythiadau a hyd yn oed dylunydd crys-t.

Efallai fy mod yn deall bod Victoria Secret yn dymuno ehangu ei chasgliadau a chyrraedd gwahanol grwpiau demograffig, ond mae estyn i lawr i'r arddegau ifanc yn taro ychydig yn rhy agos at adref. Fel ffrind da Adam Small (Marchnata Symudol Indianapolis) wedi dweud mor berffaith,

Ymddengys mai pinc yw'r cyffur porth i Victoria Secret i gael menywod ifanc i wirioni ar eu brand yn llawer cynharach.

Er mawr syndod imi, mae Victoria Secret yn amlwg wedi nodi pobl ifanc yn eu harddegau fel cyfle newydd yn y farchnad. Mae'r dillad yn fwy fforddiadwy na'r cystadleuwyr Abercrombie & Fitch a Hollister ... ac mae'n ymddangos mae pobl ifanc yn eu harddegau yn tocio costau yn union fel pawb arall.

Yn bersonol, hoffwn i'r llinell gynnyrch fod yn llawer rhy ddrud i'm plentyn 15 oed.

2 Sylwadau

  1. 1

    Douglas,
    Mae'n ddrwg gen i na allaf ddweud yr hyn yr hoffech ei glywed, roeddwn yn briod wythnos ar ôl i mi droi'n 17. Rwy'n gwybod sut deimlad yw bod yn fenyw / plentyn. Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i ferched, yn sydyn iawn mae'r byd i gyd yn edrych arnyn nhw, ac maen nhw'n FERCHED, nid merched. Fy unig gyngor yw sicrhau ei bod hi'n gwybod faint rydych chi'n ei charu ac sydd yno iddi - waeth beth - a darparu llawer o gyfleoedd iddi ymgymryd â thasgau a chyfrifoldebau heriol fel y gall weithio ar dyfu i fyny. Gwnewch yn siŵr ei bod hi'n gwybod ei bod hi'n gywir i gael ei thrin yn dda a pharchus gan y bechgyn, a bod yno i'w dal pan fydd hi'n cwympo. (A yw hyn yn swnio fel cerdyn cyfarch? Mae'n ddrwg gennym) Cyn belled â PINK, sylwais fod rhai o'r menywod ifanc newydd ddechrau anfon e-byst busnes mewn teip pinc, yn gysylltiedig â rhyfedd? A nawr fy mod i'n hŷn, rwy'n cytuno, hoffwn nad oedd marchnata rhywioli menywod ifanc mor boblogaidd - na chael fy nerbyn.

  2. 2

    Doug,

    Rydych chi'n helpu i egluro un peth i mi a dyna pam mae cymaint o ferched â'r gair PINK ar eu casgenni. Nawr dwi'n gwybod! Diolch i mi am fy addysgu a rhoi ychydig o borthiant imi os bydd fy merch 8 oed byth yn gofyn am ychydig o PINKwear. Ddim yn mynd i ddigwydd (am nawr mae hynny).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.