Hysbysebu y Tu Allan i'r Cartref Vibenomics Audio: Cerddoriaeth a Negeseuon Personol, Seiliedig ar Leoliad

Hysbysebu y Tu Allan i'r Cartref Vibenomics Audio

Roedd gan Brif Swyddog Gweithredol Prime Car Wash, Brent Oakley, broblem. Roedd ei olchiadau ceir premiwm yn boblogaidd, ond tra bod ei gwsmeriaid yn aros ar eu car, nid oedd neb yn ymgysylltu â nhw ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau newydd a oedd ganddynt i'w cynnig. Creodd lwyfan lle gallai recordio negeseuon a cherddoriaeth bersonol, seiliedig ar leoliad i'w gwsmeriaid.

Ac roedd yn gweithio.

Pan ddechreuodd hyrwyddo amnewidion golchwr windshield trwy'r radio mewn-siop, fe werthodd fwy o sychwyr mewn un mis na'r hyn yr oedd wedi'i werthu yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Roedd Brent yn gwybod nad oedd ganddo ateb i'w gwsmeriaid yn unig, roedd ganddo blatfform yr oedd ei angen ar y diwydiant. Felly, gadawodd y busnes golchi ceir a lansio Vibenomeg.

Mae Vibenomics yn gwmni hysbysebu a phrofiad Audio Out-of-Home™ seiliedig ar leoliad sy'n pweru sianeli sain i fanwerthwyr, gan roi'r gallu i frandiau siarad â siopwyr yn uniongyrchol yn y man gwerthu. Gyda'i dechnoleg bwerus yn y cwmwl, llyfrgell gerddoriaeth gefndir drwyddedig, galluoedd integreiddio data, tîm gwasanaeth llawn o arbenigwyr profiad sain, a rhwydwaith o dalent llais proffesiynol ar-alw, mae'r cwmni'n darparu'r naws gywir sy'n gwella refeniw ar gyfer dros 150 o hysbysebwyr yn mwy na 6,000 o leoliadau ar draws 49 o daleithiau, gan gyrraedd dros 210 miliwn o bobl.

Mae siopau manwerthu yn aml yn talu am atebion cerddoriaeth trwyddedig, ond mae Vibenmoics mewn gwirionedd yn cynnig datrysiad cerddoriaeth a negeseuon sydd ag elw ar fuddsoddiad.

Mae Vibenomics yn rhoi mynediad i fusnesau i lyfrgell gerddoriaeth sydd wedi'i thrwyddedu'n llawn ac ap hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu iddynt gyflwyno a derbyn cyhoeddiadau wedi'u recordio'n broffesiynol wedi'u teilwra'n arbennig ar yr un diwrnod ag y byddwch yn gofyn amdanynt. Nid oes rhaid i fusnesau hyd yn oed boeni am led band neu faterion technegol - mae'r platfform yn rhedeg ar dabledi wedi'u pweru gan Sprint. Jyst plygio i mewn, ac rydych chi ar waith!

Vibenomeg

Wedi'i gyflwyno trwy chwaraewyr cyfryngau hyblyg plygio a chwarae, perchnogol, wedi'u galluogi gan IoT, mae Vibenomics yn darlledu'n ddeinamig hysbysebion sain ar-alw wedi'u targedu'n ormodol a rhestrau chwarae wedi'u curadu o fewn unrhyw gyfuniad o leoliadau ar draws ei ôl troed cenedlaethol sy'n tyfu'n gyflym, gan ddatgloi sianel farchnata siopwyr newydd bwerus. ar gyfer cyrraedd defnyddwyr yn ystod y camau terfynol hollbwysig ar hyd y llwybr i brynu. Trwy raglen bartner cyntaf o'i fath, gall manwerthwyr dderbyn cyfran o refeniw ar gyfer yr holl hysbysebion a werthir gan Vibenomics sy'n chwarae yn eu lleoliadau, gan roi'r gallu iddynt fanteisio ar eu tonnau awyr preifat a thrawsnewid traul etifeddiaeth yn ganolfan elw newydd. .

Gyda Vibenomics, gall busnesau yrru canlyniadau busnes:

  • Gwthiwch gynhyrchion yn gyflymach a chynyddu'r potensial refeniw i bob cwsmer.
  • Addysgu cwsmeriaid ar gynhyrchion a chynigion newydd wrth iddynt ddod ar gael
  • Gyrrwch gwsmeriaid i'ch gwefan i gael cwponau a hyrwyddiadau.

Nid yn unig y gall busnesau gyhoeddi eu negeseuon eu hunain, ond gallant hefyd agor eu rhwydwaith i hysbysebwyr trydydd parti! Edrychwch ar eu atebion i ddysgu mwy amdanynt gallant helpu eich diwydiant.

Gwrandewch ar ein Cyfweliad â Brent Gofynnwch am Demo Vibenomeg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.