Deall Anghenion Eich Cwsmeriaid gyda Dadansoddeg Rhagfynegol

Dadansoddeg Rhagfynegol

I lawer o weithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata, mae'n frwydr gyson i gael unrhyw fewnwelediadau gweithredadwy o'r data sy'n bodoli eisoes. Gall cyfaint gwasgu'r data sy'n dod i mewn fod yn frawychus ac yn gwbl ysgubol, a gall ceisio tynnu owns olaf y gwerth, neu hyd yn oed y mewnwelediadau allweddol yn unig, o'r data hwnnw fod yn dasg frawychus.

Yn y gorffennol, prin oedd yr opsiynau:

  • Llogi gwyddonwyr data. Gall y dull o gael dadansoddwyr data proffesiynol i ddadansoddi data a dod yn ôl gydag atebion fod yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, yn cnoi wythnosau neu hyd yn oed fisoedd, ac weithiau'n dal i ddychwelyd canlyniadau amheus yn unig.
  • Ymddiried yn eich perfedd. Mae hanes wedi dangos y gall effeithiolrwydd y canlyniadau hynny fod hyd yn oed yn fwy amheus.
  • Arhoswch i weld beth sy'n digwydd. Gall y dull adweithiol hwn adael sefydliad yn y miasma o gystadlu â phawb arall sydd wedi cymryd yr un dull.

Dadansoddeg ragfynegol wedi cracio ymwybyddiaeth gyfunol gweithwyr proffesiynol ym maes gwerthu a marchnata menter, gan eu galluogi i ddatblygu a mireinio modelau sgorio plwm sy'n gwneud y gorau o berfformiad ymgyrchu.

Rhagfynegol analytics mae technoleg wedi trawsnewid y ffordd y mae mentrau'n deall, yn gwerthuso ac yn ymgysylltu â'u cleientiaid presennol a darpar gleientiaid gan ddefnyddio AI a dysgu â pheiriant, ac mae'n esblygiad sylweddol yn y modd y mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn dadansoddi ac yn tynnu'r gwerth o'u data. Mae hyn wedi arwain at ragnodol pellach analytics datblygiadau wrth ddylunio a defnyddio offer sy'n trosoli data am gwsmeriaid menter a'u hanghenion yn fwy effeithiol ac yn ddyfnach.

Rhagfynegol analytics yn adeiladu ymhellach ar ysgogi dysgu peiriannau ac AI, i gydosod modelau rhagfynegol wedi'u teilwra'n gyflym. Mae'r modelau hyn yn galluogi sgorio plwm, cynhyrchu plwm newydd a data arweiniol gwell trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a rhagolygon presennol sefydliad a rhagweld sut y bydd yr arweinwyr neu'r cwsmeriaid hynny yn ymgysylltu - i gyd cyn i'r gweithgaredd gwerthu a marchnata ddechrau hyd yn oed.

Y dechnoleg newydd, wedi'i hymgorffori mewn atebion fel Microsoft Dynamics 365 a CRM Salesforce, yn cyflwyno'r gallu i fodelu ymddygiad cwsmeriaid mewn oriau trwy brosesau hawdd eu defnyddio sy'n awtomataidd ac nad oes angen gwyddonwyr data arnynt. Mae'n galluogi profi canlyniadau lluosog yn hawdd a gwybodaeth ymlaen llaw pa arweinyddion sydd fwyaf tebygol o brynu cynnyrch cwmni, tanysgrifio i gylchlythyr cwmni, neu drosi i gwsmer mewn ffyrdd eraill, yn ogystal â pha arweinwyr na fydd yn debygol o brynu byth, ni waeth. faint mae'r fargen wedi'i felysu.

Mae'r wybodaeth ymddygiadol ddwfn hon yn grymuso marchnatwyr i wneud y gorau o brofiad y cwsmer trwy ddefnyddio pŵer modelau sy'n seiliedig ar ddysgu peiriannau, a phriodoleddau data busnes a defnyddwyr i gael modelau sgorio plwm cadarn, craff a rhagfynegol. Gall cyfraddau trosi gynyddu cymaint â 250-350 y cant, ac mae gwerthoedd archeb fesul uned i fyny cymaint â 50 y cant.

Mae marchnata rhagfynegol, rhagweithiol yn helpu busnes nid yn unig i gaffael mwy cwsmeriaid ond gwell cwsmeriaid.

Mae'r dadansoddiad dwfn hwn yn arwain at well dealltwriaeth o fusnes neu debygolrwydd unigolion i brynu neu ymgysylltu, tra hefyd yn rhoi mynediad i farchnatawyr at wybodaeth y gellir ei gweithredu sydd yn y pen draw yn rhagweld ymddygiadau yn y dyfodol. Os gall timau gwerthu a marchnata gael mewnwelediad i ymddygiad presennol a phosibl eu cwsmeriaid yn y dyfodol, maent yn fwy tebygol o gyflwyno'r gwasanaethau a'r cynhyrchion a fydd yn apelio atynt. Ac mae hynny'n golygu gwerthu a marchnata mwy effeithiol, ac yn y pen draw mwy o gwsmeriaid. Chris Matty, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Versium

Rhagfynegol analytics yn galluogi timau gwerthu a marchnata i gael mewnwelediadau gwerthfawr o ddata hanesyddol cwsmeriaid a CRM i ddylunio modelau rhagfynegol.

Yn draddodiadol, mae Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) wedi bod yn oddefol i raddau helaeth, adweithiol llif gwaith. Gyda'r dewisiadau amgen yn gwario arian ac amser naill ai ar wyddonwyr data neu ar helfa, bod yn adweithiol yw'r dull lleiaf peryglus. Rhagfynegol analytics yn ceisio trawsnewid CRM gwerthu a marchnata trwy leihau'r risg a chaniatáu i dîm marchnata redeg ymgyrchoedd gwerthu a marchnata deallus yn rhagweithiol.

Ymhellach, rhagfynegol analytics yn galluogi cynhyrchu sgoriau arweiniol rhagfynegol ar gyfer rhagolygon marchnata B2C a B2B sy'n galluogi timau marchnata a gwerthu i ganolbwyntio laser ar y iawn cwsmeriaid ar yr union adeg gywir, gan eu cyfeirio at y cynhyrchion cywir a'r gwasanaethau cywir. Y mathau hyn o analytics caniatáu i ddefnyddwyr gynhyrchu ac ychwanegu at restrau rhagolygon trosi uchel newydd yn seiliedig ar broffiliau cwsmeriaid presennol sefydliad trwy ysgogi set ddata berchnogol neu warws data.

Rhai o'r achosion defnydd mwyaf cyffredin o ddata mawr analytics wedi canolbwyntio ar ateb y cwestiwn, Beth mae'r cwsmer yn fwyaf tebygol o brynu? Nid yw'n syndod bod BI a analytics offer, gan wyddonwyr data yn datblygu algorithmau arfer ar setiau data mewnol, ac yn fwy diweddar, trwy farchnata cymylau a gynigir gan ddarparwyr fel Adobe, IBM, Oracle, a Salesforce. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae chwaraewr newydd wedi dod i'r amlwg gydag offeryn hunanwasanaeth sydd, o dan y cloriau, yn harneisio dysgu peiriannau, wedi'i ategu gan set ddata berchnogol gyda mwy nag un triliwn o briodoleddau. Y cwmni [yw] Versium. Tony Baer, ​​Prif Ddadansoddwr yn Ovum

Rhagfynegol analytics mae ymddygiad defnyddwyr yn faes poblog iawn, meddai Baer. Serch hynny, yn seiliedig ar sylweddoli hynny data yn frenin, mae'n cynnig bod atebion fel Versium's yn ddewis arall cymhellol oherwydd eu bod yn darparu mynediad i gadwrfa helaeth o ddata defnyddwyr a busnes gyda llwyfan sy'n ymgorffori dysgu peiriannau i helpu marchnatwyr i ragfynegi ymddygiad cwsmeriaid.

Am Versium

Versium yn darparu rhagfynegol awtomataidd analytics atebion, sy'n darparu gwybodaeth ddata y gellir ei gweithredu yn gyflymach, yn fwy cywir ac ar ffracsiwn o'r gost o logi timau gwyddor data drud neu sefydliadau gwasanaethau proffesiynol.

Mae datrysiadau Versium yn trosoli warws LifeData® helaeth y cwmni, sy'n cynnwys mwy nag 1 triliwn o briodoleddau data defnyddwyr a busnes. Mae LifeData® yn cynnwys data ymddygiadol ar-lein ac all-lein gan gynnwys manylion cymdeithasol-graffig, data amser real yn seiliedig ar ddigwyddiadau, diddordebau prynu, gwybodaeth ariannol, gweithgareddau a sgiliau, demograffeg a mwy. Mae'r priodoleddau hyn yn cael eu paru â data mewnol menter, ac yn cael eu defnyddio mewn modelau dysgu peiriannau i wella caffael, cadw cwsmeriaid a gweithgareddau marchnata traws-werthu ac ailwerthu.

Dysgu Mwy Am Versium Predict

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.