Pam Rwy'n CASGLU Cyfrifon Gwiriedig

cyfrifon wedi'u dilysu

Ffrind da, Jason Falls, wedi cael diweddariad gwych ar Facebook yn lambastio unrhyw berson cyfryngau cymdeithasol a gofrestrodd ar Facebook ar gyfer a cyfrif wedi'i wirio. Nid yw ei ddiweddariad yn ddiogel ar gyfer gwaith, ond fe greodd gryn gyffro gyda'r pwerau cyfryngau cymdeithasol - hynny yw. Dechreuodd ei dymor ar gyfer Folks a arwyddodd gyda “d” a daeth i ben mewn “bag”, hehe.

Screen Ergyd 2013-06-03 yn 10.42.49 AC

A cyfrif wedi'i wirio yn cael ei ddynodi gan farc gwirio bach gwyrdd neu las amlwg ar broffil yr unigolyn ar Twitter neu Facebook. Yn syml, mae dilysu yn golygu bod Twitter neu Facebook wedi cymryd yr amser i sicrhau mai'r person y tu ôl i'r cyfrif yw'r person rydych chi'n meddwl ydyn nhw. Ar lefel yr wyneb, mae'n swnio fel syniad gwych ... nid ydym am i bobl gael eu twyllo.

RWY'N CASAU cyfrifon wedi'u dilysu am gwpl o resymau:

  • Ni all pawb wneud cais - fel Scott Monty ei roi, mae gan yr 1% fynediad at gyfrif wedi'i ddilysu. Beth am bawb? Pan wnes i wirio fy musnes gyda Google+, roeddwn i'n gallu ei wneud yn gyflym a heb unrhyw drafferth. Roedd ac mae'n agored i bawb.
  • Mae'n golygu mwy - mae popeth yn weledol ar y we. P'un a yw'n far gwyrdd ar gyfer gwefan ddiogel, a cyfrif ffan neu ddilynwr uchel, tudalen wikipedia, neu fathodyn o wefan premiwm, pob dangosydd dylanwad ac ymddiriedaeth ar y we materion ac yn effeithio ar ymddygiad pobl ar-lein.

Oherwydd bod yna bethau da a heb bethau gyda cyfrifon wedi'u dilysu, mae democrateiddio yn cymryd sedd gefn. Nawr bydd rhai pobl yn cyflymu eu twf - nid oherwydd y gwerth maen nhw'n ei ddarparu i'w rhwydwaith - ond oherwydd bod ganddyn nhw ychydig o farc gwirio gwyrdd neu las. Mae'r marc gwirio hwnnw'n gwrthod “Rwy'n bwysicach na phawb arall” ac, o ganlyniad, bydd yn cyflymu cefnogwyr ac yn dilyn.

Os nad ydych yn fy nghredu, nid ydych yn deall yr egos yn y busnes hwn. Mae pobl yn sgrialu i gael y cyfrifon hyn sydd wedi'u gwirio ... hyd yn oed heb unrhyw arwydd bod unrhyw un yn defnyddio eu hunaniaeth yn amhriodol. Maen nhw'n sgrialu i'w cael nhw oherwydd maen nhw'n gwybod bod ychydig o farc gwirio gwyrdd neu las yn aur. Bydd yn arwain at ddilyniant mwy, mwy o gyfleoedd siarad ac ysgrifennu, ac - yn y pen draw - mwy o fusnes. Nid oherwydd teilyngdod personol, ond oherwydd marc gwirio gweladwy.

Agorwch y broses ddilysu i unrhyw un sydd ei eisiau. Yn union fel y gwnawn gais am dystysgrifau SSL neu fusnes Google+, rhowch fethodoleg ar waith lle mae pawb yn cael cyfle i wirio eu hunaniaeth. Ei wneud i bawb, neu ddim yn ei wneud o gwbl.