Eithaf y Cofrestrydd Parth Gwaethaf Erioed

dynes ddig

Bore 'ma cawn alwad wyllt gan gleient. Fe wnaethon ni weithio gyda nhw i ddatblygu safle newydd ychydig yn ôl, ond roedd popeth oddi ar-lein nawr. Mater DNS o ryw fath. Galwodd eu boi TG ni i weld a oeddem wedi newid unrhyw beth. Nid oeddem ond wedi casáu clywed am y problemau hyn bob amser ac roeddem am eu helpu i ddatrys y mater.

Weithiau mae'n rhywbeth mor syml â chael hen gerdyn credyd ar ffeil ac mae'r parth yn dod i ben. Ond ar adegau eraill, mae'n broblem wirioneddol gyda'r cofrestrydd parth. Yn yr achos hwn, y cofrestrydd yw Hostgator. Rydym eisoes wedi cael problemau gyda nhw lle na allwn olygu unrhyw gofnodion DNS heb weithio gyda'u tîm cymorth.

Diweddariad: Wrth siarad â chefnogaeth Hostgator trwy gydol y dydd, mae'n ymddangos mai un o'r materion mwyaf yw nad yw Hostgator yn gofrestrydd parth o gwbl. Mae'r parthau wedi'u cofrestru trwy 3ydd parti, Launchpad. Felly, er y gallech chi feddwl eich bod chi'n cael cefnogaeth, rydych chi wir yn siarad â rhywun nad oes ganddo unrhyw reolaeth o gwbl dros eich cyfrif.

Gwnaethom gynghori ein cleientiaid i symud y parth i GoDaddy lle gallem ennill rheolaeth lawn.

Ond y bore yma, ni fyddai'r holl safleoedd yn datrys. Pan wnaethom edrych ar WHOIS, gwelsom fod y gweinydd enw wedi'i newid:

parth atal dros dro

Felly, fe wnaethon ni fewngofnodi i Hostgator i wirio'r gosodiadau ac roedd y Gweinyddwyr Enw wedi'u gosod yn y cyfrif yn iawn. Gofynnais i'r cleient anfon unrhyw negeseuon e-bost yr oeddent wedi'u derbyn gan Hostgator i'r cyfeiriad e-bost gweinyddol ar gofnod. Mae'r cyfeiriad e-bost gweinyddol yn gyfeiriad gmail nad ydyn nhw'n ei fonitro bob dydd, sy'n arfer cyffredin.

Ar ôl darllen trwy'r e-byst gan Hostgator, gwelsom un a ofynnodd am wirio'r cyfeiriad e-bost ar ffeil. Y dirwyn i ben hwn oedd y broblem. Gan nad oedd y cleient erioed wedi gwirio'r cyfeiriad e-bost ar ffeil, cymerodd Hostgator arno'i hun i newid y Gweinyddwr Enw i NS1.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMAIN.COM

Yn hollol onest, nid wyf erioed wedi clywed am unrhyw beth mor idiotig yn fy mywyd. Rydych chi'n llythrennol yn cau gwefannau ac e-bost cwmni pan fydd ganddyn nhw gyfrif taledig?! Roeddwn i'n gallu gweld a oedden nhw ddim wedi talu eu bil, ond mae hyn yn hurt.

Rydym yn hwyluso'r broses o drosglwyddo'r parth o Hostgator i GoDaddy i ddod â'r cur pen hyn i ben.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Wedi cael stori debyg gyda chleient arall ar gofrestrydd arall. Gofynasant, trwy e-bost, gadarnhau'r parth ac e-bost gweinyddol ar gyfer y parth. Roedd y cleient yn meddwl mai sbam ydoedd ac ni ymatebodd. Felly roedd yn rhaid i ni ddilyn y camau i “ddatgloi” y cyfrif. Fe’i datryswyd mewn llai nag awr pan wnaethon ni ei ddarganfod, ond rwy’n meddwl tybed a yw hyn yn dod yn arfer mwy a mwy cyffredin.

  • 4

   Mae gwir angen iddo stopio. Os ydw i wedi talu am fy mharth ni ddylai fod gan unrhyw un yr hawl i'w atal nes iddo gael ei adnewyddu neu oni bai bod rhyw fath o dramgwydd wedi'i brofi.

 3. 5
 4. 6

  Os yw gwefan eich cwmni mor bwysig, pam fyddech chi hyd yn oed yn ystyried gwesteiwr. Cawsoch yr hyn rydych chi'n talu amdano.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.