Arbed Dime i Wario Doler

LlaedyNeithiwr gwyliais ddechrau (ond collais y gweddill) sioe Big Give Oprah. Roeddwn i wrth fy modd â'r rhagosodiad - rhowch $ 2,500 i rywun ac mae'r person sy'n gwneud y gwaith gorau am godi'r mwyaf o arian yn ennill.

Wrth wraidd y sioe oedd bod yn rhaid i chi fynd i gwrdd â'r person neu'r bobl roeddech chi'n eu helpu. O ganlyniad, nid perfformio yn unig oedd y pwysau - roedd yn wirioneddol peidio â siomi’r bobl eich bod yno i helpu.

Yr hyn rydw i wedi'i ddarllen fel dilyniant yw bod y $ 2,500 yn wirioneddol amherthnasol. Roedd y $ 2,500 mewn gwirionedd dim ond i'ch galluogi i beidio â phoeni am gludiant, galwadau ffôn, sefydliad, ac ati. Roedd yr arian go iawn ar ben arall galwad ffôn i gwmni neu rywun enwog. Os ydych chi wir yn canolbwyntio ar ble a sut rydych chi'n mynd i wario'r $ 2,500 fel y gallwch chi wasgu'r mwyaf ohono, byddwch chi'n colli. Os, yn lle hynny, rydych chi'n anwybyddu'r $ 2,500 ac yn canolbwyntio ar yr arian mawr - rydych chi ar eich ffordd!

Faint yw Doler?

Y paralel i mi yw'r buddsoddiad a wnawn yn ein gwaith. Os oes gennych chi'r adnoddau ariannol, gallai poeni am faint y gallwch chi ei arbed wrth brynu darn o offer swyddfa fod yn fud. Enghraifft: Felly mae gennych chi weithiwr sy'n gwneud $ 30 yr awr ac mae ei waith yn werth $ 70 yr awr yn sgwrio'r rhyngrwyd i arbed $ 25. Pe byddent yn treulio awr ar-lein yn siopa am y pris gorau ar argraffydd newydd, byddech chi newydd golli $ 15. Yn lle, dylech fod newydd brynu'r argraffydd cyntaf y daethoch o hyd iddo a gwerthu gwasanaethau'r gweithiwr hwnnw am $ 70. Byddech chi wedi gwneud mwy na $ 15.

Pam mwy? Oherwydd bod sgwrio'r Rhyngrwyd sy'n ceisio arbed ychydig o bychod ar argraffydd yn sugno ac nid dyna beth y cafodd eich gweithiwr ei gyflogi i'w wneud. Byddai'n well ganddyn nhw fod yn gweithio ar eu prosiect, a byddech chi wedi bod yn well eich byd pe bydden nhw wedi gwneud hynny. Byddent wedi cyflawni eu nodau, wedi bod ar amser, ac wedi bod yn sgleinio yn eu crefft.

Peidiwch byth â Betio'r Isafswm

Pan oeddwn yn briod, euthum ar daith i Las Vegas a Laughlin gyda fy ngwraig. Doeddwn i ddim yn gamblwr, ond roedd ei rhieni. Unig gyngor ei Mam i mi bob amser oedd betio'r mwyafswm. Eisteddais am gryn amser yn chwarae blackjack fideo a poker fideo un noson ac roeddwn yn dympio $ 1.25 i mewn ar y tro. Nid yw'n swnio fel llawer, ond roeddwn i yn y Llynges ar y pryd felly doedd gen i ddim gormod o arian. Rwy'n credu mai ein 'cyllideb gamblo' oedd $ 30 yr un y dydd.

Ar ôl ychydig, pan welais waelod fy mwced, dechreuais roi 4 chwarter i mewn ar y tro .. yna 3… yna 2… yna 1… ac mi wnes i daro Royal Flush. Roedd fy mam yng nghyfraith yn bloeddio amdanaf - nes iddi weld y taliad o $ 62.50. Gollyngodd ei ên. Pe bawn i wedi parhau gyda fy $ 1.25, byddwn wedi bod tua $ 25,000 yn gyfoethocach. Yn lle, dim ond bwced arall o chwarteri oedd gen i.

Dysgais fy ngwers.

Taenwch Eich Bet

Yn fy swydd bresennol, mae'n rhaid i mi wylio ac arsylwi ar y buddsoddwyr yn y busnes ac roedd yn agoriad llygad. Ni wnaeth ein buddsoddwyr wagio eu cyfrifon cynilo ac arian parod yn eu hymddeoliad i gamblo arnom. Yn lle hynny, fe wnaethant fuddsoddi mewn 10 cwmni ac maent yn cydbwyso eu sylw yn unol â hynny. Ni wnaethant fuddsoddi eu holl amser ac arian mewn un busnes gan obeithio, gweddïo a phwysleisio y byddai'n ei wneud.

Fe wnaethant ledaenu eu harian mewn deg busnes a cheisio helpu pob busnes trwy eu helpu lle y gallent. Mae rhai o'n buddsoddwyr yn syml yn darparu adborth fel pe baent yn gleient. Mae rhai yn darparu ariannol ac mae rhai yn darparu adborth technegol. Maent yn cydnabod sut y gellid defnyddio eu cryfderau ym mhob busnes ac maent yn ei rannu yn unol â hynny. Rwy'n rhyfeddu yn dawel wrth iddyn nhw ddweud wrthym ni chwythu $ 25k yma a $ 25k yno fel pe na bai'n ddim. Mae hyn oherwydd ei fod is dim byd.

Maent am inni betio'r mwyafswm a chanolbwyntio ar y busnes, nid ar y cyfrif cynilo.

Hynny yw, nid ydyn nhw'n siopa am yr argraffydd cost isaf nac eisiau iddyn nhw fod.

3 Sylwadau

 1. 1

  Fflys brenhinol yn Black Jack, mae hynny'n uffern o law!

  Gyda llaw Doug, ceisiais glicio ar y permalink i'r post hwn o'r porthiant RSS a chefais “Ni allem ddod o hyd i hynny! Naill ai rydych chi ar goll neu rydyn ni! ” neges. Nid wyf yn siŵr beth sydd ar y gweill, ond roeddwn i'n meddwl yr hoffech chi wybod.

  • 2

   Wps! Wedi anghofio'r pocer 'a fideo'. Yr eironi yw imi daro ar Keno y noson olaf a thalu am y daith. Collais jacpot mawr arall. Ac yn y maes awyr collais jacpot arall. Dwi ychydig yn drwchus weithiau!

   Parthed: Yr RSS - cefais fater pan gyhoeddodd gyntaf. Roeddwn i'n meddwl na chyhoeddodd ac fe wnes i addasu'r wlithen bost. Rwy'n enillydd go iawn heno! 😉

 2. 3

  Doug - Rwy'n cytuno mai arian yw amser a bod treulio awr yn chwilio am y pris gorau yn wastraffus. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod hynny'n golygu prynu'r un cyntaf a welwch am ba bynnag bris. Os bydd yn cymryd pum munud i mi alw i fyny BestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com a NewEgg.com i weld pa un sydd â'r pris gorau, mae'n werth yr amser i mi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.