Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

Graddfa Vendasta Eich Asiantaeth Marchnata Digidol

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol:

 • Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny.
 • Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd – Mae angen i chi ehangu eich cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu eich ymgysylltiad â chwsmeriaid presennol.
 • Adeiladu Effeithlonrwydd Gweithredol - Mae'n rhaid i chi adeiladu'r awtomeiddio, llwyfannau, adrodd, a chyflawniad sydd eu hangen i sicrhau eich bod yn rhagori ar ddisgwyliadau eich cwsmer yn ogystal ag adrodd ar eu hadenillion ar fuddsoddiad.

Mae gwneud hyn ar eich pen eich hun yn dipyn o ymrwymiad. Rwyf wedi adeiladu cwmnïau lluosog ac mae bob amser yn frwydr - nid yw cydbwyso llif arian, caffael talent, gwerthu, marchnata a gweithrediadau yn hawdd ... yn enwedig os ydych chi'n gwmni ifanc heb adnoddau corfforaeth fawr.

Un ffordd o wneud hyn yw trwyddo partneriaethau sianel. Trwy bartneriaethau sianel, rydych chi'n alinio'ch hun - fel arfer yn anweledig i'ch cwsmer - i raddfa'ch cynigion. Un anhawster wrth ddod o hyd i bartneriaid yw eu fetio a sicrhau y byddant yn cyflawni mewn gwirionedd. Yn ogystal, mae graddio ac ychwanegu offrymau newydd yn ychwanegu tunnell o gymhlethdod at eich gweithrediadau ... oni bai y gallwch chi hefyd weithredu datrysiad i'w reoli.

Ateb Partner Sianel Vendasta

Mae Vendasta yn darparu partneriaid sianel gyda llwyfan i raddfa o un pen i’r llall a marchnadfa wedi’i churadu o gynhyrchion a gwasanaethau i’w gwerthu, y ddau wedi’u hintegreiddio’n dynn i system weithredu y maent yn ei darparu ar gyfer busnesau bach a chanolig (SMBs).

Yn wyneb yr angen cynyddol i gael eu galluogi'n ddigidol a'r toreth o ddarparwyr datrysiadau, mae wedi dod yn fwyfwy cymhleth i fusnesau bach, busnesau canolig, a phartneriaid sianeli reoli gweithrediadau heb system weithredu gwbl ddigidol.

Mae platfform Vendasta yn darparu cynhyrchion i bartneriaid sianel ar gyfer awtomeiddio marchnata, CRM, rheoli archeb a bilio, taliadau a chasgliadau, rheoli cyflawniad, a mwy. Ymhellach, mae'r platfform yn rhoi mynediad iddynt i farchnad o gynhyrchion a gwasanaethau parod i'w gwerthu mewn categorïau gan gynnwys:

 • Marchnata a Hysbysebu
 • Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) a Llwyddiant Cwsmer
 • Cynhyrchiant a Chydweithio
 • Cysylltedd a Diogelwch
 • E-fasnach a Stocrestr
 • Archebu ac Amserlennu
 • Biliau a Thaliadau
 • Cyfreithiol ac Yswiriant
 • Cyfrifeg a Chyllid.

Gellir ailwerthu'r cynhyrchion i SMBs ac maent ar gael trwy ap busnes label gwyn lle gallant gyrchu eu meddalwedd a'u dadansoddeg o dan un mewngofnodi. Yn ogystal, mae'n eich galluogi i gyhoeddi eich apiau a gwasanaethau y gellir eu hailwerthu i bartneriaid sianeli eraill.

Adrodd ar Berfformiad sy'n Wynebu Cleient

Model Digidol Graddadwy 001

Nid yn unig rydych chi'n cael cymorth gyda'ch chwilio am werthiannau a marchnata, mae Vendasta hefyd yn darparu'ch ap eich hun sy'n wynebu cleientiaid sydd wedi'i frandio ar gyfer eich asiantaeth. Mae'r porth yn cynnwys adroddiadau ar lefel weithredol, adroddiadau perfformiad, ac adroddiadau tasgau gwasanaethau marchnata.

Gweld Adroddiad Ciplun Cleient Sampl

Mae prisiau Vendasta yn seiliedig ar faint o aelodau tîm sydd gennych chi, faint o gleientiaid sydd gennych chi, a faint o negeseuon e-bost y byddwch chi'n eu hanfon bob mis. Ar wahân i'w datrysiad cychwyn, mae pob pris arall yn cynnwys datrysiad â label gwyn llawn.

Graddio Eich Asiantaeth Marchnata Digidol

Gyda Vendasta rydych chi'n cael popeth sydd ei angen arnoch i raddio'ch busnes - talent, cynigion newydd, a llwyfan i reoli'r cyfan ... sy'n cynnwys adrodd, rhannu sgrin, marchnata e-bost, CRM a chwilota, a rheoli prosiectau. Y cyfan gydag adnoddau wedi'u fetio ac arweinwyr Vendasta i helpu i'ch arwain!

Heb sôn am y cyfle i hefyd gynnig eich cynnyrch a gwasanaethau i dros 60,000 o bartneriaid eraill…dyna’r dipyn o fodd o raddio heb yr holl bryderon a gorbenion.

Vendasta's llwyfan label gwyn yn dod â phopeth at ei gilydd ar gyfer asiantaethau a mentrau gan ddarparu atebion i berchnogion busnes. Mae'n fusnes-i-fusnes (B2B) meddalwedd e-fasnach sy'n caniatáu ichi gynyddu gwerthiannau, marchnata, cyflawniad a gweithrediadau - i gyd yn enw helpu busnesau lleol i lwyddo.

Gofyn am Wybodaeth Ychwanegol am Vendasta