Rydym yn Gwerthfawrogi Offer y gallwn eu Defnyddio yn unig

Depositphotos 2580670 gwreiddiol

Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos arw ... llawer o straen, llawer o newid, a llawer o gynnydd yn bennaf. Yn 42 ​​oed, rydw i wedi fy setio yn fy ffyrdd ond cefais ddigwyddiad yr wythnos hon a darodd yn galed iawn.

Rwyf wedi bod yn dweud ers cryn amser bod cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur anhygoel - ond mai cwmnïau a oedd eisoes yn weithgar yn gymdeithasol yw'r rhai go iawn sy'n trosoli ac yn elwa o'r cyfryngau cymdeithasol. Yn aml nid yw cwmnïau nad ydyn nhw'n gymdeithasol, neu sydd hyd yn oed yn wrthgymdeithasol, byth yn sylweddoli buddsoddiad yn y cyfryngau cymdeithasol. Pam fydden nhw? Nid ydynt erioed wedi sicrhau cyfran marchnad nac arweinyddiaeth trwy fod yn gymdeithasol. O ganlyniad - fel a asiantaeth gyfryngau newydd, rydyn ni'n gwthio rhai cwmnïau i'r cyfryngau cymdeithasol ... ond eraill rydyn ni'n eu gwthio i strategaethau hyrwyddo eraill. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn Nodyn i bawb (sori gurus!).

Mae'r un peth yn wir am bobl. Yn ystod y degawd diwethaf, credaf fy mod wedi datblygu rhwydwaith amhrisiadwy o gwmnïau, pobl ac adnoddau. 'N annhymerus' ei alw'n fy drysor. Rydw i wedi gweithio'n galed yn adeiladu fy drysor. Wnes i ddim ei brynu. Mae wedi cymryd blynyddoedd a blynyddoedd o bwysau cyson. Pan gefnais, fe'i claddwyd. Pan wnes i weithio'n galed arno, fe wnes i adennill fy nhrysor fodfedd ar y tro. Gyda faint o amser ac ymdrech rydw i wedi'i roi i adeiladu fy nhrysor, rwy'n ei drysori. Mae'n amhrisiadwy. Ganed fy nghwmni o ganlyniad i'm trysor.

Nid wyf yn cadw fy nhrysor i mi fy hun, serch hynny. Fe welwch hyn gyda'r blog, y cwmni, y swyddfa, yr offer, y llyfr, y digwyddiadau, y cymwysiadau, y sioe radio ... mae pob un ohonyn nhw'n eithaf agored i bwy bynnag hoffai fanteisio arnyn nhw. Tra dwi'n amddiffyn fy nhrysor, ond fyddwn i byth wedi ei guddio a'i gadw i mi fy hun. Pam fyddwn i? Rwyf am i eraill elwa ar fy nhrysor hefyd.

Ond ni fydd rhai. Yr hyn rydw i wedi dod i'w sylweddoli yw fy mod i'n gwerthfawrogi fy nhrysor a'i roi mor uchel ei barch oherwydd fy mod i'n gwybod sut i wneud hynny Defnyddia fe. Rwy'n gweld ei botensial ac yn gwybod sut mae wedi newid fy mywyd. Gwn y bydd yn darparu ar fy nghyfer ac ar gyfer pwy bynnag sy'n gallu trosoledd it yn iawn. Pe bai rhywun yn dangos eu garej i mi gyda gwerth degau o filoedd o ddoleri, mae'n debyg y byddwn i'n nodio fy mhen a dal i gerdded. Fodd bynnag, pe byddent yn fecanig, byddent yn deall y gallai'r blwch offer hwnnw ddarparu gyrfa ac oes o waith iddynt. Ni allaf ei ddefnyddio, felly nid wyf yn ei werthfawrogi.

Pan fydd rhywun yn cydnabod gwerth fy nhrysor, mae'n anhygoel. Fe wnes i ddarganfod yr wythnos hon nad yw rhai yn gallu gwneud hynny, serch hynny! Cadwch hynny mewn cof wrth i chi siarad â chwmnïau am gyfryngau cymdeithasol a marchnata ar-lein. Os yw cwmnïau'n tyfu ac yn llewyrchus hebddyn nhw, maen nhw Ni all sylweddoli'r gwerth y gallant ei gynnig. Bydd angen i chi ei brofi iddyn nhw. Ac efallai na fyddwch yn gallu.

Cadwch hynny mewn cof gyda phobl hefyd ... bydd rhai pobl yn meddwl nad yw eich rhwydwaith a'ch rhyngweithio cymdeithasol yn fuddsoddiad, byddan nhw'n meddwl eich bod chi'n gwastraffu'ch amser. Efallai ei fod yn swnio'n amlwg, ond we dim ond gwerthfawrogi'r offer sydd we gwybod we yn gallu defnyddio.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.