Rhagfynegiadau Prynwr Manwerthu ac eFasnach Dydd San Ffolant ar gyfer 2021

Infograffeg Dydd San Ffolant ar E-Fasnach, Gwariant Manwerthu

Os yw'ch busnes manwerthu neu e-fasnach wedi bod yn brwydro trwy'r pandemig a'r cloeon, efallai yr hoffech weithio rhywfaint o oramser ar eich Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant fel mae'n ymddangos bydd hon yn flwyddyn fwyaf erioed ar gyfer gwariant - er gwaethaf yr heriau economaidd! Efallai bod treulio mwy o amser gartref gyda'n hanwyliaid yn tanio fflamau cariad ... neu'n ei gwneud yn ofynnol i ni wneud iawn (twyllo).

Mae arolwg gan y National Retail Foundation yn rhagweld y bydd defnyddwyr yn bwriadu gwario $ 196.31 ar gyfartaledd 21% dros y llyneddcofnod blaenorol o $ 161.96. Disgwylir i'r gwariant ddod i gyfanswm o $ 27.4 biliwn, i fyny 32% ers y record y llynedd o $ 20.7 biliwn.

Ystadegau E-Fasnach Dydd San Ffolant

Yn ôl y Sefydliad Manwerthu Cenedlaethol, Nid yw Dydd San Ffolant bellach yn ddim ond diwrnod i ddangos eich gwerthfawrogiad o gariad at eich priod. Mae defnyddwyr yn prynu anrhegion i'w rhai arwyddocaol eraill, eu plant, eu hathrawon, cydweithwyr ... hyd yn oed eu hanifeiliaid anwes! Mae 15% o Americanwyr hyd yn oed yn prynu anrheg Dydd San Ffolant.

  • Gwariant Defnyddwyr - dywed defnyddwyr y byddant yn gwario $ 30.19 ar gyfartaledd ar aelodau'r teulu heblaw priod, i fyny ychydig o $ 29.87 y llynedd; $ 14.69 ar ffrindiau, i fyny o $ 9.78; $ 14.45 ar gyd-ddisgyblion ac athrawon plant, i fyny o $ 8.63; $ 12.96 ar gyd-weithwyr, i fyny o $ 7.78; $ 12.21 ar anifeiliaid anwes, i fyny o $ 6.94, a $ 10.60 ar eraill, i fyny o $ 5.72.
  • Dydd San Ffolant ar gyfer Anifeiliaid Anwes - Dywed 27% o ddefnyddwyr y byddant yn prynu anrhegion Valentine ar gyfer eu hanifeiliaid anwes, y ffigur uchaf yn hanes yr arolwg ac i fyny o 17 y cant yn 2010 am gyfanswm o $ 1.7 biliwn.
  • Gwario yn ôl Oed - Oedran 18-24- yn bwriadu gwario $ 109.31 ar gyfartaledd. Mae oedrannau 25-34 yn tueddu i fod ag incwm uwch a phlant i brynu amdanynt ac yn disgwyl gwario $ 307.51. 35-44 oed yw'r rhai sy'n gwario fwyaf ar $ 358.78.
  • Gwariant yn ôl Rhyw - Fel ym mhob blwyddyn o'r arolwg, mae dynion yn bwriadu gwario mwy na menywod ar $ 291.15 o'i gymharu â $ 106.22.

Categorïau Siopa Dydd San Ffolant Gorau

  • Noson Dyddiad - Bydd $ 4.3 biliwn yn cael ei wario ar noson allan arbennig gan 34% o gyfranogwyr Dydd San Ffolant.
  • Candy - Bydd $ 2.4 biliwn yn cael ei wario gan y 52% o ddefnyddwyr sy'n bwriadu cymryd rhan mewn rhoddion Dydd San Ffolant - gyda 22% yn bwriadu rhoi siocled.
  • Emwaith - Bydd $ 5.8 biliwn yn cael ei wario gan 21% o ddathlwyr sy'n bwriadu cymryd rhan.
  • blodau - Bydd $ 2.3 biliwn yn cael ei wario gan y 37% sy'n bwriadu cymryd rhan.
  • Cardiau Rhodd - Bydd $ 2 biliwn yn cael ei wario ar gardiau rhodd eleni.
  • Cardiau Cyfarch - Bydd $ 1.3 biliwn yn cael ei wario ar gardiau cyfarch Dydd San Ffolant.

Mae'r categorïau gwaelod yn cynnwys offer, aelodaeth campfa, offer chwaraeon, offer cegin, anifeiliaid wedi'u stwffio ... a mixtapes (a yw pobl yn dal i wneud hynny?!).

Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant

Cadwch mewn cof bod arian yn dal yn dynn i lawer o ddefnyddwyr eleni a bydd llawer o gyfranogwyr yn rhoi rhoddion Dydd San Ffolant yn cael eu gwneud y funud olaf ... felly dechreuwch eich ymgyrchoedd a'u cadw i fynd hyd at y diwrnod y gallwch chi ei gyflawni!

Rydyn ni wedi rhannu erthygl arall a ffeithlun gyda rhai syniadau gwych Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Dydd San Ffolant!

Ystadegau E-Fasnach a Siopa Dydd San Ffolant 2020

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.