Symudedd UZE: Llwyfan y Farchnad ar gyfer Hysbysebu Digidol Allanol o'r Cartref

Marchnad UZE: Map Dinas Smart

Yn ystod y pandemig, cafodd y farchnad hysbysebu lwyddiant mawr. Disgwylir, wrth gwrs, ond mae cwymp o 19.1% yn H1 220 yn effaith ddifrifol i fusnesau. Mae COVID-19 wedi ail-lunio tirwedd y defnyddiwr, gan fod ganddo gymaint o agweddau eraill ar fywyd bob dydd. Mae pobl yn teithio llai ac yn gwario llai. Gobeithio y bydd y pandemig drosodd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ond mae'r misoedd hyn wedi dwysáu newidiadau allweddol a oedd eisoes yn dod i'r amlwg yn y byd hysbysebu.

Mae hysbysebu symudol wedi bod yn cydgrynhoi. Mae atalyddion hysbysebion a thargedu gwael hefyd wedi costio biliynau mewn refeniw a gollwyd i hysbysebwyr. Mae hynny'n eu gwthio i edrych tuag at sianeli nad ydynt yn seiliedig ar ddyfais. Mae hysbysebu print yn dirywio'n sylweddol, a rhagwelir y bydd refeniw hysbysebion papurau newydd erbyn 2025 oddeutu un rhan o bump o'r rheini yn 2012.

Mae hysbysebu yn yr awyr agored yn cynnig rhai manteision allweddol: mwy o argraffiadau (ni allwch sgip hysbyseb os yw o'ch blaen), cyrhaeddiad eang, a graddfa fawr. Fodd bynnag, nid yw pob sianel yn barod i wasanaethu'r farchnad 2020 a thu hwnt. Mae hysbysfyrddau statig yn prysur ddod yn rhywbeth o'r gorffennol, ond y tu allan i'r cartref (OOH) ac yn benodol digidol y tu allan i'r cartref (DOOH) mae hysbysebu'n edrych yn fwyfwy tebygol o fod yn rhywbeth yn y dyfodol. Mae cyfran DOOH o wariant cyffredinol OOH wedi neidio o 17% i 33% yn y pum mlynedd diwethaf.

Symudedd UZE: Trosolwg

Wedi'i sefydlu yn yr Almaen gan Alexander Jablovski, cyn-filwr o'r diwydiant modurol ac arbenigwr mewn aflonyddwch symudedd, mae UZE, fel y mae ei enw'n awgrymu, yn dod â symudedd i'r sector AdTech, ynghyd â deallusrwydd artiffisial a thechnoleg synhwyrydd.

Mae cludiant yn aml yn cael ei ystyried yn un dimensiwn ar gyfer symud nwyddau neu fodau dynol o bwynt A i bwynt B. Yr hyn a ddarganfuom yn gynnar wrth adeiladu UZE oedd bod cludiant yn cynhyrchu platfform cwbl newydd i hysbysebwyr. Yn UZE, rydym yn chwalu seilos ar draws y gadwyn werth i gyrraedd marchnad ddigyffwrdd sy'n cynnwys dros 17 miliwn o gerbydau masnachol i wasanaethu yn yr UD yn unig.

Alexander Jablovski, Prif Swyddog Gweithredol / CTO a chyd-sylfaenydd yn UZE

Oherwydd mai dim ond 3% o hysbysebu yn yr UD sy'n OOH, nid yw dros 300 miliwn o gwsmeriaid posibl yn cael eu cyrraedd yr eiliad y maent yn gadael eu drws ffrynt. Trwy ddefnyddio cerbydau fel hysbysfyrddau digidol, mae UZE yn sicrhau y gall hysbysebwyr gyrraedd cwsmeriaid hyd yn oed wrth i orbit rheolaidd pobl grebachu oherwydd COVID-19. Bydd cerbydau â UZE Kits (caledwedd perchnogol y cwmni) neu hysbysfyrddau digidol trydydd parti yn gallu targedu cwsmeriaid sy'n rhedeg negeseuon lleol neu hyd yn oed dim ond cerdded eu cŵn. 

Hysbysebion Symudol UZE

Yn ogystal â manteisio ar gael hysbysebion o flaen cwsmeriaid pan fyddant mewn meddylfryd prynu, fel y mae ymchwil yn dangos eu bod pan fyddant y tu ôl i'r llyw yn ystod y pandemig, mae UZE hefyd yn trosoli seilwaith o'r dechrau i'r diwedd i oresgyn heriau nodweddiadol hysbysebu DOOH . 

Mae UZE wedi gallu gyrru gwerthiannau hysbysebwyr gan ddefnyddio data synhwyrydd perchnogol sy'n ein helpu i gyflawni targedu hysbysebion yn fwy manwl gywir. Yn ôl data diweddar, rhagwelir y bydd y farchnad hysbysebion digidol y tu allan i'r cartref yn tyfu 40% dros y pum mlynedd nesaf yn yr UD

Cindy Jeffers, Llywydd yr UD a COO, UZE Mobility

Dyma rai o'r ffyrdd allweddol eraill y mae'r cwmni, sy'n gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn yr UD yn Ninas Efrog Newydd, yn osgoi'r heriau DOOH nodweddiadol.

  • Mae UZE yn rheoli'r broses gyfan, o greu marchnad i hysbysebwyr i ddatblygu AI a synwyryddion ar gyfer micro-dargedu.
  • Mae'r broses hon wedi lleihau amser prynu ad 92%
  • Mae caledwedd gyda meintiau sgrin safonol yn golygu nad oes rhaid i hysbysebwyr ailfformatio eu cynnwys.
  • Mae synwyryddion yn dweud wrth y hysbysfwrdd bopeth o'r tywydd i'r math o gymdogaeth, felly fe welwch hysbysebion hufen iâ ar ddiwrnod poeth a hysbysebion ymbarél yn ystod cawod haf. Wrth i'r cerbydau symud i Fifth Avenue, dyweder, byddai'r hysbysebion hynny'n symud i nwyddau moethus i ddefnyddwyr.
  • Mae'r isadeiledd yn caniatáu ar gyfer mesuradwy yng nghanlyniadau'r ymgyrch. 

Hysbysebion Symudedd UZE - Data a Thraffig

Achosion “UZE”

UZE mewn partneriaeth â Hövding i hyrwyddo eu bag awyr symudol ar gyfer beicwyr. Ar ôl rhedeg beic gyda sgrin fawr trwy lonydd beiciau yn Berlin, gan ddanfon yr hysbyseb gywir i'r defnyddiwr iawn ar yr adeg iawn, gwelodd Hövding werthiannau gwe yn neidio i 38%. 

Cynyddodd ein gwerthiannau eiddo tiriog 20% ​​ar ôl gweithio gydag UZE am ddau fis yn unig. Roeddem yn gallu cyrraedd marchnad prynwyr newydd, llawn cymhelliant. Mae gweithio gydag UZE wedi newid y ffordd rydyn ni'n hysbysebu yn llwyr gan fynd â ni ymhell y tu hwnt i gyfryngau traddodiadol fel ffôn clyfar neu hysbysebu ar-lein yn seiliedig ar e-bost.

Adele Martens yn Century21 Real Estate a chleient UZE cynnar

Mae'n hawdd cychwyn arni. Mae prynwyr cyfryngau profiadol UZE a gweithwyr proffesiynol digidol y tu allan i'r cartref yma i'ch helpu gyda'ch ymgyrch. Gallwch hefyd sefydlu'ch ymgyrch yn uniongyrchol yn y Farchnad UZE. Cyrchwch stocrestr hysbysebion UZE trwy ddarparwyr 3ydd parti, DSPs, a chyfnewidfeydd hysbysebion. Dechreuwch heddiw gyda ffordd hollol newydd o hysbysebu y tu allan i'r cartref.

Ewch i UZE i gael mwy o wybodaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.