Uwchgynhadledd Asiantaeth Cyfryngau Cymdeithasol | Cynhadledd Ar-lein Am Ddim | Mehefin 23, 2021

Uwchgynhadledd Asiantaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Yn wahanol i weminarau traddodiadol, Uwchgynhadledd Asiantaeth yn mynd i deimlo fel y digwyddiadau personol rydyn ni i gyd yn eu colli. O allu siarad wyneb yn wyneb â siaradwyr ar ôl eu cyflwyniad, i gyfarfod a sgwrsio â mynychwyr eraill, bydd digon o gyfle i eiliadau hudol. Dyma ychydig o'r pynciau ar yr agenda:

  • Sut i Adeiladu System Gwerthu Graddadwy i'ch Asiantaeth - Ymunwch â Lee Goff wrth iddo gwmpasu 4 colofn system werthu lwyddiannus a graddadwy. Bydd ei system yn dyblu'ch arweinyddion, yn gwarantu na fydd unrhyw blwm byth yn cwympo trwy'r craciau, yn darparu rheolaeth fanwl ar y biblinell, yn dangos DPAau tryloyw i berfformiad a chymaint mwy ... Tiwniwch i mewn wrth iddo fanylu ar y 4 colofn a sut y gallant drawsnewid gwerthiannau i'ch asiantaeth .
  • Sut i Raddfa Eich Asiantaeth yn Gyflymach - Mae Jason Swenk yn mynd i ddangos i chi sut i hunanasesu pa gam yn eich asiantaeth ydych chi, a beth yn union sydd angen i chi ei wneud yn y camau presennol ac yn y dyfodol i raddfa eich asiantaeth yn gyflymach er mwyn i chi gyrraedd yr uwchgynhadledd.
  • Sut i Rhedeg a Rheoli Heriau i Gleientiaid - Kelly Noble Mirabella yn arwain y sesiwn ymneilltuo hon lle bydd yn dangos fformiwla i chi ar gyfer rhedeg heriau mor fyr â chwpl o ddiwrnodau neu gyhyd â mis. mae'n hawdd creu her anhygoel a fydd yn ennyn diddordeb eich dilynwyr ac yn eu cadw i ddod yn ôl am fwy os ydych chi'n gwybod y fformiwla. Mae hefyd yn ddigon syml y gall unrhyw un yn eich cwmni ei wneud - hyd yn oed os nad ydych chi'n dechnoleg dechnegol! Hefyd, bydd Kelly yn rhannu gyda chi yr hyn sydd ei angen arnoch i ddod o hyd i noddwyr (os ydych chi eu heisiau), cynllunio cynnwys, a'r holl asedau y bydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus.
  • Sut i Reoli Graffeg Ar Gyfer Cleientiaid Lluosog - Rydyn ni i gyd yn gwybod faint o amser mae'n ei gymryd i ddylunio graffeg ar gyfer un brand. Ond beth am pan rydych chi'n rheoli brandiau lluosog? Gall fod yn her cynnal cysondeb brand ac aros ar ben gofynion graffig ar gyfer yr holl allbynnau cymdeithasol, digidol ac all-lein. Yn y sesiwn hon, bydd Annette McDonald yn mynd trwy lifoedd gwaith y gallwch eu sefydlu i alluogi eich asiantaeth i ddod yn fwy effeithlon, ac i raddfa, trwy rymuso pob ffrind i gymryd rheolaeth dros greu cynnwys gweledol syfrdanol ar gyfer pob un o'ch cleientiaid yn rhwydd. !
  • Sut i Ddatgloi Strategaeth i Dyfu Eich Asiantaeth - Beth mae'r perfformwyr uchel yn ei wneud yn wahanol i dyfu eu hasiantaethau? Nid yn unig y 'beth' ond y 'sut' maen nhw'n ei wneud, flwyddyn ar ôl blwyddyn, chwarter wrth chwarter a mis wrth fis. Bydd y systemau a'r prosesau sy'n ofynnol yn cael eu datgelu gan Robert Craven. Ac yn rhyfeddol nid yw hyn yn ymwneud â gwyddoniaeth roced na theori clocsiau clyfar ffansi. Byddwn yn rhannu'r offer y mae miloedd o asiantaethau sy'n perfformio'n dda yn eu defnyddio.
  • Sut i Ymdrin â Chontractau Cleientiaid a Chyfraith Hawlfraint - Fel perchennog asiantaeth, y peth olaf efallai yr hoffech chi feddwl amdano yw contractau neu bryderon cyfreithiol, ond eto cymryd yr amser ymlaen llaw i sicrhau bod gennych gontractau strwythuredig ar waith, a'ch bod yn gyfredol ar y deddfau hawlfraint diweddaraf fel y maent yn berthnasol. i gynnwys cyfryngau cymdeithasol, gall helpu i'ch amddiffyn rhag materion a allai fod yn ddrud i lawr y ffordd. Yn y sesiwn llawn gwybodaeth hon, byddwch chi'n dysgu gan atwrnai, siaradwr ac awdur y mae galw mawr amdano, Mitch Jackson, ac yn cerdded i ffwrdd gyda dealltwriaeth glir o bryd i ddefnyddio contractau yn eich gwaith asiantaeth, beth i'w gynnwys, a sut i fod yn ystyriol. cyfraith hawlfraint mewn marchnata digidol.
  • Sut i Reoli Hysbysebion Facebook ar gyfer Cleientiaid - Mae'n fwy na moesau yn unig. Osgoi'r trapiau a all arwain at gyfyngu eich cyfrifon cleient neu'ch cyfrif Asiantaeth rhag hysbysebu ar Facebook. Dysgwch sut i sefydlu a chyrchu cyfrifon Facebook eich cleient yn iawn i'ch amddiffyn chi fel Asiantaeth a chadw'ch holl gyfrifon mewn safle da. Ymunwch ag Amanda Robinson - The Digital Gal a dysgu sut i reoli Gosodiadau Busnes, Tudalennau, Cyfrifon Ad, Picseli, Catalogau a mwy ar ran cleient.
  • Asiantaethau: Sut Gallwch Chi Greu Y Cae Ennill, Wedi'i Gyrru gan Ddata? - O'r newid yn y ffordd y mae brandiau'n cynnal gweithrediadau busnes, i'r newid mewn ffocws tuag at ymgysylltu digidol, agorodd COVID-19 ddrysau i heriau a chyfleoedd i asiantaethau a defnyddwyr. Nawr yn fwy nag erioed, mae asiantaethau'n ailddyfeisio'u hunain er mwyn diwallu anghenion cynyddol ac addasu eu cwsmeriaid a'u rhagolygon. Mae dod o hyd i gyfleoedd busnes newydd, delio â chystadleuaeth gynyddol, ac arallgyfeirio eu sylfaen cleientiaid yn rhai o'r prif heriau diwydiant y mae asiantaethau yn eu hwynebu. Felly er mwyn goresgyn yr heriau hyn ac aros ar frig eich gêm, mae'n hanfodol eich bod chi'n arfogi'r offer cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata! Yn y sesiwn hon, bydd Aurelien Blaha yn eich helpu i ddarganfod sut y gall Chwiliad Hanesyddol Digimind eich helpu i leihau'n sylweddol faint o amser a dreulir i baratoi ar gyfer traw, bod yn berthnasol ac yn hyderus gyda mewnwelediadau sy'n cael eu gyrru gan ddata, a dod ag ysbrydoliaeth cynnwys newydd i'ch brîff ymgyrch nesaf. .

Edrychwch ar yr agenda gyfan gyda dwsinau mwy o sesiynau a sgyrsiau ymneilltuo! Yn ogystal, mae rhwydweithio, bythau cynnyrch, ac arddangosiadau cynnyrch!

Cofrestrwch ar gyfer Uwchgynhadledd yr Asiantaeth

Datgelu: Douglas Karr yn llysgennad i gydlynwyr y digwyddiad, Agorapulse, ac rydym yn defnyddio olrhain cysylltiadau yn yr hysbysiad digwyddiad hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.