Defnyddio Pinterest i Ymgysylltu â Defnyddwyr a Hybu SEO

Mae Pinterest yn ffordd wych o adeiladu brand ac SEO

Mae Pinterest yn ffordd wych o adeiladu brand ac SEOMae Pinterest wedi dod yn beth mawr mwyaf newydd mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Mae Pinterest, ac eraill, fel Google+ a Facebook, yn tyfu sylfaen ddefnyddwyr yn gyflymach nag y gall y defnyddwyr ddysgu sut i ddefnyddio'r gwasanaeth mewn gwirionedd, ond mae sylfaen ddefnyddwyr enfawr yn golygu bod anwybyddu'r gwasanaeth yn ffôl. Mae'n gyfle i dyfu'ch brand. Rydym yn defnyddio Pinterest yn WP Engine, felly byddaf yn pigo ar ein brand yn y post fel enghraifft ddefnyddiol.

Ar y dechrau, efallai na fydd brand technoleg sy'n defnyddio Pinterest yn gwneud synnwyr…  Gan nad ydym yn gwneud ffrogiau priodas, ac nad ydym yn gwerthu coginio, pam ydyn ni'n defnyddio Pinterest? Rydyn ni'n ei ddefnyddio oherwydd mae gan Pinterest botensial anhygoel i roi hwb i SEO, a thyfu brand cychwyn technoleg ar-lein, a bydd marchnatwyr ar-lein eisiau ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu cyswllt.

Mae Pinterest yn gysyniad eithaf syml, wedi'i weithredu'n gain.

Pins yn ddelweddau rydych chi'n eu hychwanegu at Pinterest, wedi'u cysylltu o rywle arall ar y we, neu wedi'u llwytho i fyny o'ch cyfrifiadur. Mae'r pin yn cynnwys dolen gyswllt i'r cynnwys gwreiddiol. Gallwch roi pennawd ar y delweddau ac yna gall unrhyw un wneud sylwadau ar y dudalen. Gellir pinio unrhyw dudalen gyda delwedd.

Byrddau yw'r byrddau corc rhithwir lle gall defnyddwyr a brandiau osod pinnau. Gellir trefnu byrddau yn ôl categori, fel “Delicious Barbecue,” a “Killer Twitter Avatars,” neu “Infographics.”

Ail-adrodd yn union yr hyn y mae'n swnio fel. Gellir “ail-binio” unrhyw pin ar fwrdd newydd i rywun arall ei ddilyn. Dyma lle mae Pinterest yn dod yn firaol. Os yw defnyddwyr yn dechrau ail-blannu yn gyson, yna mae eich cynnwys, a'ch brand, yn cael eu lledaenu ar draws y rhwydwaith, gan greu backlink newydd bob tro.

Mae Pinterest yn anhygoel, oherwydd gellir rhannu UNRHYW dudalen o gynnwys sydd â delwedd, ar fwrdd pin, ac mae hynny'n ei gwneud hi'n hawdd iawn casglu llawer o gynnwys mewn un lle. Mae'n bwysig meddwl y tu hwnt i luniau o gacennau priodas. Gallwch rannu postiadau blog, themâu WordPress, ail-gapio'ch cynhadledd, gan gynnwys lluniau o'r sgwrs a roesoch.

Virality
Bob tro mae defnyddiwr yn ail-binio'ch cynnwys, rydych chi'n cael backlink arall.

Felly sut ydych chi'n gweithio tuag at ail-binnau? Rydych chi'n gwneud rhagdybiaeth am y cynnwys, y cynhyrchion, y gwasanaethau a'r adloniant y mae gan eich defnyddwyr ddiddordeb ynddynt, ac yna rydych chi'n dechrau ei bigo. Efallai y bydd yn cymryd amser i gael digon o ymgysylltiad â defnyddwyr, ond os oes gennych chi gynnwys da, dim ond mater o amser ydyw.

Deall eich cwsmeriaid
Yn WP Engine, mae llawer o gwsmeriaid cyfredol yn ddatblygwyr WordPress. Maent yn dechnegol iawn, ac maent yn chwilio am gynnwys a all eu gwneud yn well ymgynghorwyr a dylunio gwell datblygwyr ac ymgynghorwyr. Byddwch chi eisiau proffilio eich persona cwsmer, ac yna pinio cynnwys sy'n gweddu i'w diddordebau.

Fel enghraifft dyma rai o'r byrddau pin rydyn ni'n dechrau gyda nhw, a'r rhesymau dros bob un ohonyn nhw.

  1. Golygfeydd yn y gwyllt: Lluniau a gyflwynwyd gan ddefnyddwyr yn gwisgo crysau-t wedi'u brandio. Gallwch ofyn am y lluniau hyn unrhyw bryd y bydd eich cwmni'n rhoi swag wedi'i frandio i ffwrdd.
  2. WordPress Newbies: Noob heddiw yw ninja yfory ... rydyn ni'n credu mewn meithrin talent ac arbenigedd ... Mae'n amhosib pwy all gychwyn eu cwmni eu hunain yn y dyfodol.
  3. Themâu Gwych:  Mae themâu yn gategori goddrychol iawn, ond rwy'n gweithio'n galed i ychwanegu themâu sy'n datrys problemau diddorol mewn ffyrdd cain, neu sydd wedi'u cynllunio'n rhyfeddol.
  4. Pytiau Cod FTW: Enghraifft wych o sut i bostio cynnwys technegol ar Pinterest. Cyn belled â bod llun ar y dudalen, gallaf bostio pytiau cod neu ddatblygu gwefan.
  5. Gwerthu yw Cymorth Technegol: Mae ein diwylliant cwmni yn blaenoriaethu cefnogaeth dros werthiannau, ac rydym yn cynnwys hyn yn ein marchnata. Bydd gan eich brand werth craidd sy'n ei wneud yn unigryw, a gallwch ei gynnwys yma.
  6. Ein Ategion Curadurol:  Rhestr adnoddau o ategion rydyn ni wedi'u profi ac yn argymell i ddatblygwyr WordPress eu defnyddio.
  7. Adborth Cwsmer: Mae angen i bob brand gynnwys adborth go iawn gan gwsmeriaid yn gyhoeddus. Mae Pinterest yn lle gwych i fod yn dryloyw ynghylch cryfderau a gwendidau.

Os ydych chi'n pinio cynnwys perthnasol, gall Pinterest olygu tunnell o backlinks ar gyfer eich cynnwys. Pan feddyliwch am eich cwsmeriaid delfrydol, dychmygwch beth yw eu pryderon mwyaf, beth maen nhw'n ei flaenoriaethu a'i anwybyddu, gwnewch restr o'r pethau hynny, a dechrau eu pinio. Defnyddiwch eich ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol presennol i gael màs critigol ar Pinterest, a pheidiwch ag anghofio ail-binio cynnwys eich defnyddwyr hefyd.