Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwersi o lifft Indianapolis

Rhyngwyneb defnyddiwr elevator

Wrth ddod i ac o gyfarfod y diwrnod o'r blaen, mi wnes i reidio mewn lifft a gafodd hwn dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr:

Rhyngwyneb defnyddiwr elevator

Rwy'n dyfalu bod hanes yr elevydd hwn yn mynd rhywbeth fel hyn:

  1. Dyluniwyd a chyflwynwyd yr elevydd gyda rhyngwyneb defnyddiwr syml, hawdd ei ddefnyddio fel hwn:
    elevator UI org
  2. Daeth gofyniad newydd i'r amlwg: “Mae angen i ni gefnogi braille!”
  3. Yn hytrach nag ailgynllunio'r rhyngwyneb defnyddiwr yn iawn, ychwanegol nid oedd y dyluniad ond wedi'i orchuddio i'r dyluniad gwreiddiol.
  4. Gofyniad wedi'i fodloni. Datrys problem. Neu oedd e?

Cefais y ffortiwn da o wylio dau berson arall yn camu ar yr elevydd ac yn ceisio dewis eu llawr. Gwthiodd un y “botwm” braille (efallai oherwydd ei fod yn fwy a bod ganddo fwy o wrthgyferbyniad â'r cefndir - wn i ddim) cyn sylweddoli nad botwm o gwbl ydoedd. Ychydig yn fflysh (roeddwn i'n syllu), pwysodd y botwm go iawn ar ei hail gynnig. Fe wnaeth person arall a aeth ymlaen ar lawr arall stopio taflwybr canol ei fys i ddadansoddi ei opsiynau. Dyfalodd yn gywir, ond nid heb rywfaint o feddwl gofalus.

Hoffwn pe gallwn fod wedi arsylwi rhywun â nam ar ei olwg yn ceisio defnyddio'r lifft hwn. Wedi'r cyfan, ychwanegwyd y nodwedd braille hon yn benodol ar eu cyfer. Ond sut y gall braille ar fotwm nad yw hyd yn oed botwm ganiatáu i berson â nam ar ei olwg ddewis ei lawr? Nid dim ond di-fudd yw hynny; mae hynny'n golygu. Roedd ailgynllunio'r rhyngwyneb defnyddiwr hwn nid yn unig wedi methu â mynd i'r afael ag anghenion y rhai â nam ar eu golwg, ond roedd hefyd yn gwneud profiad y defnyddiwr yn ddryslyd i ddefnyddwyr â golwg.

Rwy'n sylweddoli bod pob math o gostau a rhwystrau i addasu rhyngwyneb corfforol fel botymau elevator. Fodd bynnag, nid oes gennym yr un rhwystrau hynny â'n gwefannau, apiau gwe ac apiau symudol. Felly cyn i chi ychwanegu'r nodwedd newydd cŵl honno, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei gweithredu mewn ffordd sy'n diwallu angen newydd yn wirioneddol ac nad yw'n creu problem newydd. Fel bob amser, profwch y defnyddiwr i fod yn sicr!

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.