Pam mae Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn Teyrnasu Goruchaf Yn Oes y Cyfryngau Cymdeithasol

cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Mae'n eithaf anhygoel gweld sut mae technoleg wedi esblygu mewn cyfnod mor fyr. Wedi hen fynd mae dyddiau deialu Napster, MySpace, ac AOL yn dominyddu'r farchnad ar-lein.

Heddiw, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn teyrnasu yn oruchaf yn y bydysawd digidol. O Facebook i Instagram i Pinterest, mae'r cyfryngau cymdeithasol hyn wedi dod yn elfennau annatod o'n bywydau bob dydd. Peidiwch ag edrych ymhellach na faint o amser rydyn ni'n ei dreulio ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd. Yn ôl Stastista, mae'r person cyffredin yn gwario 118 munud y dydd pori rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi dod yn sut rydym yn cyfathrebu, mynegi emosiwn, a hyd yn oed gwerthu cynhyrchion i gwsmeriaid ledled y byd.

Gadewch i ni edrych yn agosach ar sut mae busnesau'n trosoli cyfryngau cymdeithasol i dyfu eu brand, gan droi porwyr goddefol yn gwsmeriaid ffyddlon.

eFasnach, Cymdeithasol, ac UGC: Am byth yn Gysylltiedig

Mae'r byd eFasnach wedi dod yn un o'r arenâu mwyaf cystadleuol yn gyflym i fusnesau lwyddo ynddo. Gyda chwmnïau ar-lein ac all-lein yn ceisio monetize a manteisio ar bŵer cyfryngau cymdeithasol, mae gwahaniaethu'ch brand o'r gystadleuaeth wedi dod yn anoddach nag erioed.

Felly sut mae'r manwerthwyr eFasnach llwyddiannus yn ei wneud? Yr ateb yw cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd yn fanwl ynghylch pam mai cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yw'r offeryn pwysicaf y gallwch ei sbarduno yn oes y cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn cyffwrdd ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol mawr, gan gwmpasu awgrymiadau ac arferion gorau i ddefnyddio UGC a helpu'ch busnes i ddominyddu ar draws cymdeithasol.

Maen nhw'n dweud bod cynnwys yn frenin. Wel, credwn fod cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr bellach yn frenin. Dewch i ddarganfod pam:

Trowch eich tudalen fusnes Instagram yn wlad ryfeddol siopadwy

Rydym yn byw mewn byd lle mae ein rhychwant sylw yn gyfyngedig. Ar gyfryngau cymdeithasol yn benodol, mae gan ddefnyddwyr fwy o ddiddordeb mewn sganio a sgrolio na darllen darnau mawr o destun. Dyma pam mae Instagram wedi dod yn gymaint o rym i gael ei gyfrif, gan gerfio cyfran enfawr o ddefnyddwyr ffyddlon gyda'u platfform llun-ganolog.

Mae'r data yn ategu eu llwyddiant. Mewn gwirionedd, o'r holl sianeli cymdeithasol, mae traffig i siopau eFasnach o Instagram yn aros hiraf ar y safle ar 192.4 eiliad syfrdanol. Mae'r siart isod yn dangos sut mae Instagram yn pentyrru hyd at y gystadleuaeth:

traffig instagram

Felly sut ydych chi'n trosoledd pŵer Instagram a defnyddio'r platfform i ddechrau gwerthu? Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, wrth gwrs.

Mae pobl yn gynhenid ​​yn ymddiried mewn lluniau a chynnwys gan gwsmeriaid go iawn, dilys yn fwy nag oddi wrth fanwerthwyr eu hunain. Mae'n caniatáu i gwsmeriaid weld bod y cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu yn cael eu mwynhau gan siopwyr ledled y byd.

Rhowch gynnig ar baru lluniau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar Instagram gyda nodwedd newydd gyffrous a ryddhawyd yn ddiweddar gan Yotpo o'r enw Instagram Shoppable. Instagram Shoppable yn caniatáu i frandiau eFasnach droi eu horielau Instagram yn siopadwy. Mae'r broses yn eithaf syml mewn gwirionedd.

Gwefan gyfochrog wedi'i chysylltu yn eich bio Instagram, mae cynllun Instagram y gellir ei siopa yn ddelwedd ddrych o'ch tudalen Instagram wreiddiol. Mae hyn yn sicrhau bod cwsmeriaid yn cael yr un profiad hawdd ei sgrolio ag y maen nhw'n ei ddisgwyl, ond gydag ychwanegu gwneud y cynnwys maen nhw'n ei weld yn un y gellir ei brynu. Mae gwneud y cynnwys hwnnw y maen nhw'n ei weld yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr yn offeryn anhygoel o bwerus.

Enghraifft wych o fanwerthwr eFasnach sy'n manteisio i'r eithaf ar baru UGC ac Instagram Shoppable yw Byrddau bach. Yn fanwerthwr Landsurfing poblogaidd, fe wnaethant sylweddoli pŵer troi lluniau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar Instagram yn ddolenni y gellir eu prynu trwy glicio botwm. Fel y gwelwch isod, y canlyniad yw siop lân, wedi'i hysbrydoli gan gwsmeriaid, sy'n edrych fel na adawodd y defnyddiwr Instagram erioed:

hamboards instagram siopadwy

Dilynwch arweiniad Hamboards, a phâr Instagram Shoppable a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar gyfer llwyddiant eFasnach yn y pen draw ar Instagram.

Defnyddiwch adolygiadau UGC i wneud i'ch hysbysebion Facebook sefyll allan o'r dorf

Rydyn ni i gyd yn gwybod stori Facebook i stardom cymdeithasol. O syniad mewn ystafell dorm Harvard i fenter gwerth biliynau o ddoleri, Facebook yw pinacl llwyddiant cyfryngau cymdeithasol yn yr 21ain ganrif. Mae'r platfform yn parhau i esblygu, gan chwyldroi'n gyson sut rydyn ni'n rhyngweithio ac yn cyfathrebu â'n gilydd.

Ar gyfer unrhyw fusnes, efallai na fydd lle gwell i hysbysebu'ch cynhyrchion nag ar Facebook. Nid yn unig y maent yn gwneud y broses mor syml â phosibl, ond gall cyrhaeddiad posibl eich hysbysebion i ddarpar siopwyr fod yn ddiddiwedd.

Ffordd wych o gael eich hysbysebion i ddenu defnyddwyr Facebook yw defnyddio cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr gan gyn-gwsmeriaid. Trwy ddangos adolygiad cadarnhaol gan gwsmer hapus yn eich hysbyseb Facebook, ROI ar gyfer y cynnyrch hwnnw yn mynd i fyny yn sylweddol.

Cymerwch MYJS, siop gemwaith ar-lein, fel enghraifft. Yn gwmni Emwaith llwyddiannus am dros 3 cenhedlaeth, fe wnaethant sylweddoli pŵer cyfryngau cymdeithasol yn gyflym a'r angen i gael presenoldeb ar-lein.

Gyda Facebook yn gymaint o gawr cyfryngau cymdeithasol, roedd MYJS yn deall bod hysbysebu ar Facebook yn anghenraid. Pan ddechreuon nhw ddefnyddio Yotpo ac UGC yn eu Hysbysebion Facebook trwy ddefnyddio adolygiadau gan gwsmeriaid blaenorol, gwellodd eu metrigau yn sylweddol. Arweiniodd UGC at ostyngiad cost-fesul caffaeliad o 80%, gan greu cynnydd o 200% yn y gyfradd clicio drwodd hefyd.

Mae'r gofod hysbysebu ar Facebook yn anniben gyda channoedd o filoedd o fusnesau. Efallai mai defnyddio UGC yn eich hysbysebion Facebook yw'r ateb i gael eich un chi i sefyll allan.

siop gemwaith

Pinterest: Eich arf cyfryngau cymdeithasol cyfrinachol sy'n chwennych cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Yn aml yn cael ei anwybyddu wrth grybwyll y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mawr, mae Pinterest yn hedfan o dan y radar i lawer o frandiau sy'n gwerthu ar-lein. Mae'r camsyniad hwn nad yw Pinterest mor bwysig â'r lleill yn orolwg gan unrhyw gwmni sy'n dod o dan y trywydd meddwl hwn. Pinterest yw un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf gyda sylfaen ddefnyddwyr sy'n ymgysylltu'n anhygoel ac yn awyddus i brynu.

Mae UGC yn chwarae rôl wahanol, ond yr un mor bwysig, ar Pinterest. Gyda busnesau'n defnyddio “byrddau” a “phinnau”, Pinterest yw'r llwyfan perffaith ar gyfer caniatáu i gwsmeriaid fynegi diolch trwy guradu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr i'r byrddau hyn.

Mae un o'r brandiau eFasnach mwyaf llwyddiannus, Warby Parker, yn gweithredu UGC ar Pinterest yn berffaith. Fe wnaethant greu bwrdd o'r enw Ein Ffrindiau yn Ein Fframiau, lle maent yn arddangos dylanwadwyr amlwg ar-lein yn gwisgo eu sbectol mewn amrywiaeth o leoliadau. Gyda dros 35 mil o ddilynwyr ar y bwrdd hwn yn unig, sylweddolodd a manteisiodd Warby Parker ar y cyfle i ddefnyddio cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr fel rhan greiddiol o'u Strategaeth farchnata Pinterest.

pinnau poblogaidd

Rydym yn byw mewn byd lle mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bennaf

Rydym yn cael ein gwybodaeth o borthwyr newyddion yn lle papurau newydd. Rydym yn edrych am wybodaeth am beiriannau chwilio yn lle llyfrgelloedd; mae popeth bellach ar gael ar flaenau ein bysedd digidol. Mae p'un a yw hyn yn beth da neu ddrwg i gymdeithas yn destun dadl a barn gyhoeddus. Yr hyn nad yw'n destun dadl, fodd bynnag, yw pwysigrwydd UGC yn y bydysawd cyfryngau cymdeithasol. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn creu ymdeimlad o ymddiriedaeth a dilysrwydd rhwng cwmni a defnyddiwr, sydd ar gyfryngau cymdeithasol yn gamp brin i'w gyflawni. Boed yn Facebook, Instagram, neu Pinterest, bydd cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a chyfryngau cymdeithasol yn cael eu clymu at ei gilydd am flynyddoedd a degawdau i ddod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.