Amser a Dreuliwyd ar Ganlyniadau Profiad y Defnyddiwr mewn Gwerthiannau Uwch

defnyddiwr

Econsultancy's Adroddiad Arolwg Profiad y Defnyddiwr, wedi'i gynnal ar y cyd â Beth Mae Defnyddwyr yn ei Wneud - gwefan ymchwil defnyddioldeb ar-lein a phrofiad defnyddiwr - wedi datgelu cryn ystadegyn.

Mae 74% o fusnesau yn credu bod profiad y defnyddiwr yn allweddol ar gyfer gwella gwerthiant, trawsnewidiadau a theyrngarwch.

Beth yw Profiad y Defnyddiwr?

Yn ôl Wikipedia: Mae profiad y defnyddiwr (UX) yn cynnwys emosiynau unigolyn ynghylch defnyddio cynnyrch, system neu wasanaeth penodol. Mae profiad y defnyddiwr yn tynnu sylw at agweddau arbrofol, affeithiol, ystyrlon a gwerthfawr ar ryngweithio dynol-cyfrifiadur a pherchnogaeth cynnyrch.

Er nad wyf yn anghytuno'n llwyr â'r diffiniad, mae'n rhaid i fusnes edrych ar brofiad y defnyddiwr ychydig yn llai goddrychol. Nid yw bob am y defnyddiwr, mae'n ymwneud â chyfateb eu hanghenion â'ch nodau a darparu'r wybodaeth, y dyluniad a'r llywio i bontio'r bwlch.

defnyddiwr-profiad-mtb

Metrigau pwysig i chi eu holrhain ar eich gwefan am Brofiad y Defnyddiwr:

  1. Cyfradd Trosi - Beth yw canran y bobl sy'n cyrraedd eich gwefan ac sy'n trosi'n blwm neu'n werthiant mewn gwirionedd? Ydych chi wedi gweithredu nodau yn eich Dadansoddeg cyfradd i arsylwi a yw'n cynyddu ai peidio?
  2. Cyfradd Bownsio - Pa nifer o ymwelwyr sy'n cyrraedd eich safle ac yn gadael ar unwaith? Mae hyn yn arwydd o safle na fydd efallai wedi'i optimeiddio ar gyfer chwilio a chymdeithasol ... felly mae ymwelwyr yn cyrraedd gyda disgwyliad o'r wybodaeth y byddant yn dod o hyd iddi yno ond yna nid ydynt. Os yw'r allweddeiriau sy'n eu gyrru yn berthnasol, yna mae gennych broblem arall ... nid yw'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn gymhellol ac nid ydych chi'n eu cynnwys ar lwybr i drosi.
  3. Amser ar y Safle - Yn nodweddiadol, bydd rhywun sy'n treulio mwy o amser ar eich gwefan yn tueddu i ymgysylltu'n ddyfnach, dangosydd eu bod yn dennyn da y gellir ei drosi (gall eich metrigau fod yn wahanol!). Beth ydych chi'n ei wneud i ennyn diddordeb ymwelwyr yn ddyfnach? Oes gennych chi fideo? Papurau gwyn? Astudiaethau achos? Blog? Mae darparu amrywiaeth o wybodaeth sy'n sbarduno ymgysylltiad yn allweddol.

Ac mae'n rhaid dweud bod Profiad y Defnyddiwr yn dibynnu'n fawr ar ddyluniad eich gwefan, integreiddio'ch brand drwyddo draw, a darparu'r cyfryngau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar eich ymwelwyr.

Weithiau, gall profiad gwael y defnyddiwr fod yn rhywbeth cyn lleied â dod o hyd i rif ffôn i gysylltu â'ch busnes. Gall fod yn ddefnydd ffontiau a gofod gwyn sy'n ei gwneud hi'n anodd eu darllen. Gall fod yn frandio a dyluniad proffesiynol eich gwefan ac a yw'n rhoi lefel gyffredinol o ymddiriedaeth a phroffesiynoldeb i'r defnyddiwr. Ac, yn amlach na pheidio, gall fod yn ddryslyd marchnata-siarad sy'n ei gwneud hi'n anodd i'ch ymwelwyr ddeall a allai eich datrysiad fod yn ateb i'w problemau ai peidio.

Peidiwch â thanamcangyfrif effaith eich profiad defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ewch i'w brofi. Os na allwch fforddio gwasanaeth, yna cydiwch yn eich arddegau neu'ch priod a chael eu hymatebion. Efallai y byddwch chi'n synnu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.