Defnyddiwch jQuery i Wrando A Phasio Olrhain Digwyddiad Google Analytics Am Unrhyw Glic

jQuery Gwrandewch am gliciau i basio Olrhain Digwyddiad Google Analytics

Rwy'n synnu nad yw mwy o integreiddiadau a systemau yn cynnwys yn awtomatig Olrhain Digwyddiad Google Analytics yn eu platfformau. Mae llawer o fy amser yn gweithio ar wefannau cleientiaid yn datblygu olrhain ar gyfer Digwyddiadau i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'r cleient ar ba ymddygiadau defnyddwyr sy'n gweithio neu ddim yn gweithio ar y wefan.

Yn fwyaf diweddar, ysgrifennais am sut i olrhain cliciau mailto, cliciau ffôn, a Cyflwyniadau ffurflen Elementor. Rydw i'n mynd i barhau i rannu'r atebion rydw i'n eu hysgrifennu gyda'r gobeithion y bydd yn eich helpu chi i ddadansoddi perfformiad eich gwefan neu'ch cais gwe yn well.

Mae'r enghraifft hon yn darparu ffordd syml iawn o ymgorffori Olrhain Digwyddiad Google Analytics i mewn i unrhyw dag angori trwy ychwanegu elfen ddata sy'n cynnwys Categori Digwyddiad Google Analytics, Google Analytics Event Action, a Google Analytics Event Label. Dyma enghraifft o ddolen sy'n ymgorffori'r elfen ddata, o'r enw gaevent:

<a href="#" data-gaevent="Category,Action,Label">Click Here</a>

Rhagofyniad ar gyfer eich gwefan yw cynnwys jQuery ynddo ... y mae'r sgript hon wedi'i bweru ag ef. Unwaith y bydd eich tudalen wedi'i llwytho, mae'r sgript hon yn ychwanegu gwrandäwr i'ch tudalen ar gyfer unrhyw un sy'n clicio ar elfen gyda hi gaevent data ... yna mae'n dal ac yn dosrannu'r categori, y weithred, a'r label rydych chi'n ei nodi o fewn y maes.

<script>
 $(document).ready(function() {   
  $(document).on('click', '[data-gaevent]', function(e) {
   var $link = $(this);
   var csvEventData = $link.data('gaevent');
   var eventParams = csvEventData.split(',');
   if (!eventParams) { return; }
    eventCategory = eventParams[0]
    eventAction = eventParams[1]
    eventLabel = eventParams[2]
    gtag('event',eventAction,{'event_category': eventCategory,'event_label': eventLabel})
    //alert("The Google Analytics Event passed is Action: " + eventAction + ", Category: " + eventCategory + ", Label: " + eventLabel);
  });
 });
</script>

Hysbysiad: Rwyf wedi cynnwys rhybudd (sylwadau) er mwyn i chi allu profi'r hyn a basiwyd mewn gwirionedd.

Os ydych chi'n rhedeg jQuery ar WordPress, byddwch chi eisiau addasu'r cod ychydig gan nad yw WordPress yn gwerthfawrogi'r llwybr byr $:

<script>
 jQuery(document).ready(function() {   
  jQuery(document).on('click', '[data-gaevent]', function(e) {
   var $link = jQuery(this);
   var csvEventData = $link.data('gaevent');
   var eventParams = csvEventData.split(',');
   if (!eventParams) { return; }
    eventCategory = eventParams[0]
    eventAction = eventParams[1]
    eventLabel = eventParams[2]
    gtag('event',eventAction,{'event_category': eventCategory,'event_label': eventLabel})
    //alert("The Google Analytics Event passed is Action: " + eventAction + ", Category: " + eventCategory + ", Label: " + eventLabel);
  });
 });
</script>

Nid dyma'r sgript fwyaf cadarn ac efallai y bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith glanhau ychwanegol, ond dylai eich rhoi ar ben ffordd!