Sownd ar awyren am 3.5 Awr

Rwy'n cydnabod problemau gyda'r tywydd ac yn gwerthfawrogi bod y cwmnïau hedfan yn dymuno cadw pobl yn ddiogel. Mae fy merch 14 oed ar ei thaith gyntaf gyda'i dosbarth i Washington DC Mae hi wedi bod yn anfon lluniau ataf o'r Tŷ Gwyn, Heneb Washington, y Cyfansoddiad a safleoedd eraill ers iddi gyrraedd nos Sul.

Fe dalon ni gryn dipyn o arian am y daith ac mae ei hysgol wedi gwneud y daith hon ers dros 20 mlynedd. Nid wyf yn siŵr eu bod erioed wedi dod â thaith fel hon i ben, serch hynny. Mae Katie a gweddill y myfyrwyr wedi bod yn sownd mewn awyren ar y tarmac am 3 awr a hanner. Galwodd Katie arnaf a gofyn a allai wario’r olaf o’i harian y prynhawn yma ar gofroddion… dywedais wrthi am fwrw ymlaen. Nawr ni all hi hyd yn oed brynu rhywfaint o fwyd ac mae eisiau bwyd arni.
usairways

Mae'r athrawon yn lluosog, mae'r myfyrwyr wedi diflasu ar eu dagrau, ac ni all y cwmnïau hedfan ddweud wrthyf pryd mae'r hediad yn mynd i adael. Ar hyn o bryd, ni fydd cyn hanner nos pan fydd yr hediad yn cyrraedd yma. Ceisiais alw'r cwmnïau hedfan, cefais neges. Fe wnes i hyd yn oed geisio galw'r newyddion lleol ac nid oedd ots ganddyn nhw mewn gwirionedd.

Unol Daleithiau Airways, Roeddwn yn ymddiried ynoch chi i ofalu am fy merch ac rydych chi wedi bradychu’r ymddiriedaeth honno. Nid oes ots gennyf eich bod yn ceisio ei chadw'n ddiogel, ond peidiwch â chloi criw o blant ar awyren am 3.5 awr.

Mae gwir angen cadw'r cwmnïau hedfan i derfyn, efallai 45 munud i awr, cyn bod angen iddynt ddod â Folks yn ôl i'r giât. Os oes awyren arall wrth y giât, yna symudwch hi. Mae bod yn sownd yn fwy na hynny yn chwerthinllyd. Rwy'n ceisio peidio â gadael iddo ddifetha ei thaith ond rwy'n teimlo'n ddrwg iawn iddi.

7 Sylwadau

 1. 1

  Dwi i gyd ond wedi rhoi’r gorau iddi wrth hedfan, sy’n dweud rhywbeth o ystyried cymaint rwy’n casáu gyrru. Ond mae straeon fel eich un chi yn fy ngwneud yn fwy amharod fyth i gyrraedd lle. Yn yr un modd ag adroddiadau newyddion fel hyn:

  http://tinyurl.com/5e4625

  Mae'n rhaid bod ffordd well o gwbl. Rheilffordd cyflym? Pecynnau jet? Cludwyr?

  • 2

   Byddwn i wrth fy modd yn gweld rheilffyrdd cyflym! Mae ffrind i mi yn mynd ar y trên i Chicago yn lle gyrru neu hedfan ac mae wrth ei fodd. Fe wnes i wirio ac nid yw'n ymddangos bod ganddyn nhw fynediad i'r Rhyngrwyd, serch hynny. Efallai y gallai USB Sbrint weithio.

   Credaf yn onest mai'r broblem fwyaf gyda hedfan nawr yw ei bod yn rhy fforddiadwy. Mae cymaint o gystadleuaeth nes bod y prisiau'n gorfod aros yn isel - ac mae'n effeithio ar bopeth i lawr yr afon. Byddai'n well gen i wario $ 500 neu fwy ar daith gron a chael fy nhrin yn dda.

 2. 3
 3. 4

  Roedd hunllef teithio awyr yn rhan fawr o fy mywyd am dros 20 mlynedd. daethoch ag atgofion yn ôl, rwy'n eu defnyddio i yrru yn ôl i'r Dwyrain o Chicago er mwyn osgoi teithio awyr ond nawr mae'n cheaperto fly. Diolch i Dduw goroesodd eich un ifanc ond mentraf ei bod yn anoddach arnoch chi!

  • 5

   Diolch JD!

   Roedd yn un anodd, ond rydych chi'n iawn. Yng nghefn fy mhen, dim ond dweud wrthyf fy hun eu bod yn eu dal am reswm. Rwy'n dymuno iddyn nhw eu dal yn y derfynfa, serch hynny.

   Doug

 4. 6

  Taith awyren?!? Uffern, pan aethon ni ar ein taith o Atlanta, roedd hi'n daith trên dros nos. Dylai eich merch fod yn ddiolchgar.

  A bu'n rhaid i mi gerdded i'r ysgol 10 milltir yn droednoeth yn yr eira. Uphill. Y ddwy ffordd! '-)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.