UsabilityHub: Rhoi a Cael Rhywfaint o Adborth Dylunio neu Defnyddiadwyedd

profi defnyddioldeb

Roedden ni'n gorfod mynychu'r Ewch i Farchnata Mewnol cynhadledd a gynhelir yn rhanbarthol gan Elfen Tri. Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda rhestr anhygoel o siaradwyr ysbrydoledig ac addysgol. Roedd un o'r siaradwyr yn Oli Gardner, cyd-sylfaenydd Unbounce a paciodd un darn o gyflwyniad ar bwysigrwydd ac effaith profi.

Byddwn yn rhannu peth o'r cyflwyniad a roddodd Oli mewn swyddi yn y dyfodol, ond roeddwn i eisiau rhannu un o'r offer y gwnaeth adael i ni wybod amdano y mae wir yn ei garu… DefnyddioldebHub. Mae UsabilityHub yn caniatáu ichi rannu eich dyluniad logo diweddaraf i weld ei effaith, rhannu gwahanol fersiynau o dudalen i weld pa un sy'n cael ei ffafrio, neu gael adborth ar ble y gallai defnyddwyr lywio ar eich gwefan i ddod o hyd i rywbeth.

gallwch cofrestru heb unrhyw gost a dod yn ddefnyddiwr y wefan i roi adborth i ddefnyddwyr eraill. Mae ymatebion profwyr rydych chi'n eu gwahodd yn rhad ac am ddim. Costiodd ymatebion a archebwyd gan gymuned UsabilityHub 1 credyd yr un. Mae ymatebion profwyr demograffeg benodol yn costio 3 credyd yr un. Gallwch chi'ch dau gaffael credydau trwy brofi am eraill neu gallwch brynu'ch un chi. Os byddwch chi'n dod yn aelod Pro, rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris credydau.

Dyma enghraifft wych lle roedd cwmni'n profi hoffter llywio tab ar gyfer eu gwefan:

prawf dewis

Mae gan UsabilityHub 4 Prawf Defnyddioldeb i Ddewis ohonynt

  • Prawf Pum Eiliad - Mae Prawf Pum Eiliad yn dangos eich dyluniad i'r profwr am ddim ond pum eiliad. Ar ôl i'r pum eiliad ddod i ben, gofynnir cyfres o gwestiynau i'r profwr rydych chi'n eu nodi, fel Pa gynnyrch ydych chi'n meddwl mae'r cwmni hwn yn ei werthu?, Neu Beth oedd enw'r cwmni?.
  • Cliciwch Prawf - Mae Prawf Clic yn cofnodi lle mae defnyddwyr yn clicio ar eich dyluniad. Gofynnir i'r profwr ddilyn y cyfarwyddiadau rydych chi'n eu nodi, fel Ble fyddech chi'n clicio i weld eich trol siopa?, Neu Ble fyddech chi'n clicio i ddewis templed ar gyfer eich blog?.
  • Prawf Dewis - Mae Profion Dewis yn gofyn i'r profwr ddewis rhwng dau ddewis dylunio arall. Gallwch ofyn i brofwyr ddewis yn seiliedig ar briodoledd benodol (ee. Pa ddyluniad sy'n edrych yn fwy dibynadwy?), neu dim ond gofyn iddyn nhw pa un sydd orau ganddyn nhw yn gyffredinol.
  • Prawf Llif Nav - Mae Profion Llif Nav yn penderfynu a all profwyr lywio trwy eich dyluniad yn llwyddiannus. Rydych chi'n uwchlwytho cyfres o ddyluniadau tudalennau, ac yn nodi lle mae'n rhaid i'r profwr glicio i symud ymlaen. Cofnodir cyfradd llwyddiant a methiant profwyr ar bob cam.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.