Hwyl fawrHootsuite, Helo Eto Twitterfeed

twitterfeed1

Mae Twitter yn prysur ddod yn atgyfeiriad mawr o draffig i'm gwefan, felly mae angen i mi dalu sylw i'r offer hyn a sut maen nhw'n effeithio ar ddarllenwyr ac optimeiddio peiriannau chwilio. Rwy'n ffan mawr o Hootsuite.

Un peth i edrych amdano yw systemau sy'n cynhyrchu bar offer gyda'ch cynnwys o fewn iframe oddi tano. Roedd hyn yn rhywbeth a wnaeth Digg pan lansiwyd eu Diggbar. Mae yna lawer o bwysau ar gwmnïau i beidio â defnyddio'r dull hwnnw. Os mai'ch gwefan chi ydyw, gallwch ei atal rhag digwydd!

Os hoffech chi analluogi'r iframe, mae'n eithaf syml mewn gwirionedd. O fewn eich tagiau pen html, ychwanegwch:

if (window != top){ top.location.replace(window.location); }

Yn y bôn, mae hyn yn rhoi eich tudalen i mewn i'r ffrâm rhiant os yw wedi'i hagor o fewn iframe.

Shorteners URL ac SEO

Y broblem gyda'r byrwyr hyn, yn hytrach na byrfoddau URL eraill, yw nad ydyn nhw'n trosglwyddo awdurdod i'r dudalen gyrchfan ers iddyn nhw ei harddangos o fewn iframe. O ganlyniad, dywed y theori nad yw'ch gwefan yn cael unrhyw beiriant chwilio sudd pasio iddo.

Trosais yr holl Drydariadau awtomataidd o'r blog hwn i Twitterfeed fel y gallwn reoli sut mae'r ddolen wedi'i hymgorffori yn y diweddariad statws Tweet neu Facebook. Mae Twitterfeed wedi gwella ei wasanaeth yn sylweddol - hyd yn oed yn caniatáu pasio rhywfaint o ddata ymgyrchu os ydych chi'n defnyddio Google Analytics. Gallwch hefyd rag-dalu neu bostio atodi gwybodaeth ychwanegol, fel hashnodau. Yn bwysicaf oll, gallwch ddewis pa fyrrach yr hoffech chi ... dwi'n mynd gyda bit.ly gan ei fod yn darparu stats gwych.

Efallai mai'r gwelliant mwyaf yw'r gallu i gymryd un porthiant a'i wthio allan i sawl cyfrif Twitter gan ddefnyddio mewngofnodi sengl. Mae Twitterfeed wedi tyfu i fyny mewn gwirionedd!
twitterfeed.png

6 Sylwadau

 1. 1

  Ni fyddwn yn cefnu ar HootSuite Doug yn llwyr. Pan fydd angen i mi drefnu Tweets, mae HootSuite yn wych. Ac fel chi, nid wyf yn hoff o'u cysylltiadau ow.ly. Felly beth rydw i'n ei wneud yw bwrw ymlaen a throsi'r dolenni i bit.ly ac yna ychwanegu'r rheini i'r neges. Nid wyf yn defnyddio cwtogwr HootSuite ac mae'r cysylltiadau i gyd yn cael eu masnachu trwy bit.ly. Gwneud synnwyr?

 2. 2

  Chuck - rydych chi'n llygad eich lle. Mae fy mrawddeg olaf yn hyrwyddo'r defnydd o Hootsuite y tu allan i'r agregu bwyd anifeiliaid. Rwy'n credu ei fod yn offeryn gwych hefyd!

 3. 3

  Doug er nad wyf yn defnyddio Hootsuite am resymau eraill (mae cyfyngiadau grŵp yn un mawr) Rwyf wedi clywed eich cwyn gan eraill ac mae'n gwneud synnwyr. Rwyf hefyd yn cytuno â'r pwynt y mae Chuck yn ei wneud ynglŷn â mynd o gwmpas ow.ly Nid wyf yn siŵr a yw ow.ly yn caniatáu ond rwy'n hoffi bit.ly oherwydd gallwch ychwanegu enw personol at eich URL byrrach (diolch Chuck) Mae gormod o belenni llygaid yn cael eu colli ar combos o lythrennau a rhifau pan ddylent fod yn gweld enw eich gwefan neu dag ymlid i'ch annog i glicio drwyddo yn lle'r holl lythrennau a rhifau hynny. Rwyf hefyd yn credu bod Tweetdeck wedi gwneud Hootsuite yn ddarfodedig cyn belled nad oes ots gennych am y broses yn arafu eich cyfrifiadur. Gydag integreiddio API bit.ly a gwell rheolaeth cyfrifon lluosog rwy'n credu mai Tweetdeck yw'r ffordd i fynd. Os oes angen i chi drefnu trydariadau mae yna nifer o wasanaethau y gellir eu defnyddio ar wahân i TD.

 4. 4

  Sefydlais rai porthwyr ar borthiant trydar a lladdodd y olrhain SEO y ddolen. Cefais fy mhumio allan. Un peth y byddaf yn tynnu sylw ato yw y bydd Feedburner gan Google nawr yn gwneud porthwyr trydar hefyd.

 5. 5

  Rhoddais gynnig ar Hootsuite (pan oedd ganddo enw arall, os nad wyf yn camgymryd). Ond roeddwn i'n ei chael hi'n anodd rheoli sawl cyfrif Twitter yn y ffordd honno felly fe wnes i ei ollwng. Rwyf nawr yn defnyddio Co-Tweet i reoli a phostio ar yr un pryd i gyfrifon Twitter lluosog ac i drefnu trydariadau wedi'u dyddio yn y dyfodol.

 6. 6

  Doug - Rwy'n cytuno bod yr iFrame ar Ow.ly yn anffodus. Fe ges i ddolen ar twitter heddiw i stori sydd o ddiddordeb arbennig i mi (mae'n ymwneud â phanel lle rydw i'n un o'r siaradwyr) http://ow.ly/TRvM

  Rwyf wedi clicio ar bob man posibl ar wefan Liz ac ni allaf hyd yn oed gyrraedd URL. Mae'n hollol sownd yn yr iFrame ow.ly. O leiaf gydag iFrame Facebook gallwch glicio drwodd i'r wefan y mae'n ei fframio.

  Fel Chuck, yr hyn rwy'n ei wneud yw creu Bit.ly's a defnyddio'r rheini. Ar gyfer cleientiaid sy'n mwynhau Hootsuite - byddaf yn sicrhau eu bod yn defnyddio eu cyfrif bit.ly ar gyfer byrhau URL.

  Rwy'n gwerthfawrogi eich bod yn tynnu sylw bod yn rhaid i'r iFrames hyn fod yn lladd y sudd SEO i'r wefan y maen nhw'n tynnu sylw ati.

  Mae'n debyg eu bod yn dal yn iawn ar gyfer lluniau a dogfennau oddi ar y safle (fel .doc) y maen nhw'n gadael i chi eu llwytho.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.