Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Marchnata Upsell i fyny'r afon a i lawr yr afon

Os gwnaethoch ofyn i'r rhan fwyaf o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr y taith y prynwr… Ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr?

Os ydych yn ymgynghoriad trawsnewid digidol cadarn; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y byddwch chi'n gwneud ymchwil allweddair ac yn canolbwyntio'ch sylw ar beiriannau chwilio ar gyfer y defnyddwyr hynny sy'n chwilio asiantaeth trawsnewid digidol, ymgynghorydd strategaeth ddigidol, cwmni gweithredu menter, Ac ati

Ble mae'ch cynulleidfa?

Symud i fyny'r afon o Daith Prynu B2B

Nid yw'n ymwneud â'ch cynulleidfa darged. Mae hefyd yn ymwneud â'ch cwsmeriaid cyfredol, gweithgaredd i fyny'r afon eich rhagolygon, a'u gweithgaredd i lawr yr afon.

Symud yn ôl at enghraifft cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Os yw cwmni'n cael cyllid sylweddol i gynyddu ei sefydliad ... cam allweddol yn y broses honno yw buddsoddi mewn trawsnewid digidol. Neu, os yw personél allweddol yn cael eu symud o fewn sefydliad, efallai y bydd eu harweinyddiaeth newydd yn ceisio trawsnewid profiad eu cwsmeriaid.

Felly, os ydw i'n gwmni trawsnewid digidol, mae o fudd i mi adeiladu perthnasoedd â chwmnïau sydd i fyny'r afon. Gall hyn gynnwys:

  • Cwmnïau Cyfalaf Menter - byddai darparu cyflwyniadau i gleientiaid VC yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth ac addysgu darpar gleientiaid.
  • Cwmnïau Uno a Chaffael - byddai darparu ymchwil ac addysg i gwmnïau M&A yn ddelfrydol. Wrth iddyn nhw uno a chaffael cwsmeriaid, maen nhw'n mynd i gael heriau i ganoli eu profiadau digidol.
  • Atwrneiod a Chyfrifwyr - un o'r camau cyntaf y mae cwmnïau'n eu cymryd wrth iddynt gynyddu yw gweithio gyda chynrychiolwyr cyfreithiol ac ariannol.
  • Cwmnïau Recriwtio - Mae busnesau sy'n graddio neu'n cael trosiant mewn swyddi arweinyddiaeth yn aml yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol recriwtio i ddod â thalent o fewn y sefydliad.

Pa fath o fusnesau allwch chi fod yn bartner gyda nhw sydd i fyny'r afon o'ch darpar gwsmeriaid?

Darparu Gwasanaethau Ychwanegol i'ch Cwsmeriaid Cyfredol

Un o'r negeseuon mwyaf rhwystredig i'w clywed gan gleient yw, “Nid oeddem yn gwybod bod eich cwmni wedi darparu hynny!” ar ôl i chi glywed y newyddion eu bod wedi llofnodi contract gyda chwmni arall.

Cam hanfodol wrth fynd ar fwrdd eich cleient yw cyfleu'r holl gynhyrchion, gwasanaethau a chyfleoedd partner y gall eich busnes eu cynnig iddynt. Oherwydd bod gennych eisoes berthynas sefydledig gyda'r cwmni, efallai eich bod eisoes wedi'u rhestru yn eu systemau cyfrifyddu ar gyfer taliadau, eisoes wedi ail-leinio'ch cytundebau gwasanaethau ... mae'n aml yn hawdd ehangu'r berthynas sydd gennych â nhw.

Mae partneriaeth â sefydliadau eraill yr ydych yn ymddiried ynddynt yn aml yn gyfle gwych i adeiladu gwerth a hyd yn oed yrru refeniw. Mae gennym ymrwymiadau atgyfeirio gyda llawer o gwmnïau yr ydym yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt i wneud gwaith gwych i'n cleientiaid. Mae'n strategaeth fuddugol i'ch cleientiaid a'ch llif arian eich hun.

Pa gwmnïau partner ydych chi'n gwybod ac yn ymddiried y gallech chi gyflwyno'ch cleientiaid iddynt? A oes gennych gytundebau atgyfeirio gyda nhw?

Bod yn Adnodd i lawr yr afon i'ch Cwsmeriaid Cyfredol

Ar ôl i ni gwblhau ein gweithrediad gyda chleientiaid, mae'r darparwr meddalwedd yn cysylltu â nhw'n aml i siarad mewn cynadleddau, cymryd rhan mewn cyfweliadau, a chael eu dyfynnu mewn cyhoeddiadau diwydiant.

Oherwydd eich bod wedi darparu profiad rhagorol i'ch cleient, cymerwch amser i fod yn bartner gyda nhw ar gyfleoedd hyrwyddo. Dylai eich cwmni cysylltiadau cyhoeddus fod yn gweithio i'w cael i siarad cyfleoedd a dylai eich tîm marchnata fod yn eu helpu i ysgrifennu erthyglau arweinyddiaeth meddwl ar wefannau diwydiant.

Wrth iddyn nhw gael y cyfleoedd hynny, mae'n naturiol y bydd eich cwmni'n cael ei grybwyll yng nghyd-destun y cynnwys maen nhw'n ei ddarparu. Oherwydd nad ydyn nhw'n gweithio ar gyfer chi na thalu by chi, maen nhw'n siarad â chynulleidfaoedd fel awdurdod a chydweithiwr dibynadwy. Bydd y math hwnnw o eiriolaeth cwsmeriaid yn sbarduno ymwybyddiaeth anhygoel am y gwaith rydych chi'n ei wneud.

Sut allwch chi gynorthwyo'ch cleientiaid i hyrwyddo eu llwyddiant wrth weithio mewn partneriaeth â chi? Pa adnoddau allwch chi eu darparu yn y broses honno i yrru ymwybyddiaeth ar gyfer eich busnes?

Casgliad

Pam rhuthro i'r un lle mae'ch holl gystadleuwyr? Dechreuwch weithio i fyny'r afon, i lawr yr afon ac o flaen eich cleientiaid presennol i yrru mwy o weithgaredd i'ch llinell waelod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.