UpSnap: Hysbysebu Symudol, Lleol a Dargededig yn Ddaearyddol

ad geo symudol

Mae UpSnap yn cynnig rhwydwaith hysbysebu symudol sy'n cynnig mwy na biliwn o argraffiadau bob mis. A thrwy eu partneriaethau â rhai o'r gwefannau mwyaf, gallant arddangos hysbysebion ar rwydweithiau trydydd parti ar gyfradd o fwy na 100 biliwn o argraffiadau bob mis. Mae UpSnap yn eich galluogi i dargedu cwsmeriaid sy'n agos at eich busnes. Unwaith y bydd eich ymgyrch yn mynd yn fyw, bydd UpSnap yn arddangos eich hysbyseb symudol i gwsmeriaid o fewn radiws o bum milltir. Mae targedu yn ehangu tuag allan yn seiliedig ar argaeledd traffig a'ch radiws dymunol.

Mae UpSnap yn cynnig popeth o'r dyluniad hysbyseb i adrodd:

  1. Ar ôl cofrestru, derbyn galwad gan Arbenigwr Symudol UpSnap i gwblhau manylion eich ymgyrch hysbysebion symudol.
  2. Bydd UpSnap yn dylunio ac yn codio'r dudalen lanio a'r hysbyseb baner ar gyfer eich busnes. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw adolygu a chymeradwyo'r gelf.
  3. Bydd eich hysbyseb yn cael ei arddangos hyd at 20,000 gwaith y mis ar gannoedd o brif wefannau ac apiau am ddim ond $ 100 / mo.
  4. Dechreuwch dderbyn galwadau, ymweliadau siop a mwy. Hefyd, gallwch adolygu perfformiad eich ymgyrch gyda'ch misol analytics adroddiad.

Mae UpSnap yn cynnig gwasanaeth hysbysebu deinamig yn seiliedig ar leoliad, cyhoeddwr, cymhwysiad symudol, a phroffil y defnyddiwr.

Mae SNAPalytics yn cynnig data mawr analytics i hyd yn oed yr hysbysebwyr lleiaf. Deall ymddygiad defnyddwyr a chymryd rhan mewn mesur ymgyrchoedd amser real i dargedu defnyddwyr ar adeg pan maen nhw'n barod i ymgysylltu.

Snapalytics