Sut mae Ymddygiad Siopa Ar-lein a Llongau yn Esblygu yn 2015

Newidiadau Ymddygiad Siopwyr Ar-lein UPS 2015

Rydw i i fyny yn Chicago yn IRCE ac yn mwynhau'r digwyddiad yn llwyr. Mae'r arddangosfa mor fawr fel nad wyf yn siŵr fy mod i'n mynd i'w gwneud trwy'r digwyddiad cyfan o ystyried y diwrnodau cwpl rydw i yma - mae yna rai cwmnïau anhygoel y byddwn ni'n ysgrifennu amdanyn nhw. Mae'r ffocws gwallgof absoliwt ar ganlyniadau pwyllog gan bob arddangoswr yma yn adfywiol hefyd. Weithiau pan fyddaf yn mynychu digwyddiadau marchnata eraill, mae'n ymddangos bod rhai o'r sesiynau a'r ffocws yn llithro oddi wrth gwmnïau sy'n gorfod cael canlyniadau ariannol mewn gwirionedd.

Ddoe bûm mewn sesiwn ôl-drafod UPS gyda Gian Fulgoni, Cadeirydd a Chyd-sylfaenydd comScore lle rhyddhaodd UPS eu blynyddol Pwls UPS y Siopwr Ar-lein (mae'r dogfennau'n ddolenni ar y dde uchaf) ac mae'r astudiaeth yn dangos bod newidiadau dau ddigid mewn ymddygiad siopa ar-lein yn parhau i fod yn norm.

Uchafbwyntiau Pwls UPS y Siopwr Ar-lein

  • Siopa Bach a Lleol - Yn newydd yn yr astudiaeth eleni, mae'r mwyafrif o ddefnyddwyr (93%) yn siopa mewn manwerthwyr bach. Roedd 61% yn siopa yn y lleoliadau hyn oherwydd eu bod yn cynnig cynhyrchion unigryw, nid oedd 49% yn gallu dod o hyd i'r hyn yr oedd ei angen arnynt mewn siopau traddodiadol ac roedd 40% eisiau cefnogi'r gymuned busnesau bach.
  • Siopa Byd-eang - Yn ogystal, mae 40% o ddefnyddwyr wedi prynu gan fanwerthwyr y tu allan i'r UD, gyda bron i hanner (49%) yn nodi eu bod wedi gwneud hynny i ddod o hyd i brisiau gwell, a dywedodd 35% eu bod eisiau eitemau na ellid dod o hyd iddynt yn siopau yn yr UD.
  • Pwer Cyfryngau Cymdeithasol - Mae llawer o ddefnyddwyr yn cysylltu â gweithgareddau siopa trwy'r cyfryngau cymdeithasol gyda 43% yn nodi eu bod yn darganfod cynhyrchion newydd ar wefannau cyfryngau cymdeithasol. Facebook yw'r sianel fwyaf dylanwadol ond mae siopwyr hefyd yn cofleidio gwefannau sy'n canolbwyntio ar y golwg fel Pinterest.
  • Masnach Ddigidol - Mae manwerthu yn parhau i esblygu wrth i rai siopwyr ar-lein ystyried defnyddio technolegau symudol yn y siop: mae 33% yn gweld labeli silff electronig yn apelio, dywedodd 29% y byddant yn ystyried til symudol, a dywedodd 27% eu bod yn agored i ddefnyddio sgriniau cyffwrdd i dderbyn gwybodaeth, gwneud pryniannau. neu drefnu danfoniadau.
  • Shipping am ddim - Mae cludo nwyddau am ddim yn parhau i fod yr opsiwn pwysicaf yn ystod y ddesg dalu yn ôl 77% o siopwyr ar-lein. Mae mwy na hanner (60%) wedi ychwanegu eitemau at eu troliau i fod yn gymwys i'w cludo am ddim. Mae'r astudiaeth yn darparu mewnwelediad i helpu manwerthwyr i gynyddu gwerthiant - dywedodd 48% o siopwyr ar-lein eu bod yn cludo eitemau i'r siop, gyda 45% o'r rheini'n dweud eu bod wedi prynu ychwanegol wrth godi eu harchebion.
  • Ffurflenni Heb Hassle - Yn ôl yr adroddiad, dim ond 62% o ddefnyddwyr sy’n fodlon gyda’r broses ffurflenni ar-lein: mae 67% yn adolygu polisi dychwelyd manwerthwr cyn prynu, mae 66% eisiau cludo nwyddau am ddim yn ôl, 58% eisiau didrafferth “ni ofynnir unrhyw gwestiynau” polisi dychwelyd, ac mae 47% eisiau label dychwelyd hawdd ei argraffu.
  • Dosbarthiadau Amgen - O'i gymharu ag astudiaeth y llynedd, mae mwy o ddefnyddwyr yn agored i opsiynau dosbarthu bob yn ail. Yn 2014, dywedodd 26% ei bod yn well ganddynt gael pecynnau wedi'u dosbarthu i leoliadau heblaw eu cartref, eleni cododd i 33%. Mae UPS hyd yn oed yn profi codi loceri hunanwasanaeth mewn rhai dinasoedd ar hyn o bryd.
  • Pickup Mewn-siop - Mae bron i hanner (48%) y siopwyr ar-lein wedi defnyddio llong i storio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a gwnaeth 45% o'r defnyddwyr hynny bryniant ychwanegol wrth godi eu pryniant ar-lein.

Un pwnc trafod a oedd yn ddiddorol iawn i mi: defnyddwyr shifftiau sianeli siopa rhwng symudol a bwrdd gwaith. Mae cyfraddau trosi symudol yn dal i fod yn llusgo bwrdd gwaith yn sylweddol. Mae'r amcangyfrifon yn gyfraddau trosi symudol o 0.5% i gyfradd trosi gyfartalog bwrdd gwaith 3%. Nid yw hynny'n golygu bod y defnyddiwr ddim yn trosi… Maent yn aml yn symud rhwng y ddau. Mewn gwirionedd, nododd Mr Fulgoni y gallai maint gwylio mawr ffonau newydd fel yr iPhone 6+ fod yn gyfrifol am y cynnydd bach ym maint bargeinion gwariant symudol a chyfraddau trosi.

Mae angen i fanwerthwyr barhau i ddatblygu eu cymwysiadau symudol, gan fod 38% sydd â dyfais symudol ond nad ydynt yn ei ddefnyddio i brynu, dywedodd nad yw delweddau cynnyrch yn fawr nac yn ddigon clir, a dywedodd 30% ei bod yn anodd cymharu cynhyrchion.

Downloads:

Siopa Ar-lein ac Ymddygiad Llongau Ar-lein 2015

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.