Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostLlwyfannau CRM a DataGalluogi Gwerthu

UpLead: Adeiladu Rhestr Rhagolwg B2B Gywir I Bweru Ymgyrchoedd a Chau Gwerthiannau

Mae yna lawer o weithwyr proffesiynol marchnata allan yna sy'n wrthwynebus iawn rhestrau prynu ar gyfer chwilio. Ac mae yna resymau da iawn, wrth gwrs:

 • caniatâd - nid yw'r rhagolygon hyn wedi dewis deisyfiadau gennych chi felly rydych chi'n peryglu'ch enw da trwy eu sbamio. Nid yw anfon e-bost digymell yn torri rheoliadau CAN-SPAM yn yr Unol Daleithiau cyn belled â bod gennych fecanwaith optio allan ... ond mae'n dal i gael ei ystyried yn arfer cysgodol.
 • Ansawdd - mae miloedd o ffynonellau ar draws y Rhyngrwyd a; yn anffodus, mae llawer ohonynt wedi dyddio neu'n anghywir. O ganlyniad, gall eich ymdrech i geisio'r derbynnydd arwain at gyfraddau ymateb ofnadwy - neu'n waeth - enw da e-bost wedi'i ddifrodi.
 • Enw da - gall galw diwahoddiad neu e-bostio cyswllt nad oes gennych unrhyw berthynas ag ef niweidio enw da eich cwmni yn y pen draw a'ch cael eich adnabod fel sbamiwr.

Rhestrau Rhagolygon a Brynwyd Yw'r Norm, Nid Yr Eithriad

Dros ddegawd yn ôl, bûm yn gweithio yn a platfform marchnata e-bost yn seiliedig ar ganiatâd. Bob dydd, roedd ein tîm cyflawni yn cynghori pob cwsmer i byth prynu unrhyw restr a sicrhau eu bod yn galluogi optio i mewn ddwywaith ar gyfer pob tanysgrifiwr e-bost newydd. Os soniasoch hyd yn oed am fewnforio a rhestr wedi'i brynu, cawsoch eich twyllo gan arweinwyr yn y cwmni. Yn y broses fewnforio, roedd yn rhaid i chi wirio blwch a oedd yn nodi na wnaethoch chi brynu'r rhestr.

Y gyfrinach dywyll, wrth gwrs, oedd bod tîm marchnata'r cwmni ei hun rhestrau prynu ar gyfer e-bost allan a galwadau diwahoddiad strategaethau bob dydd. Maen nhw'n dal i wneud - rydw i wedi dad-danysgrifio o'u platfform sawl gwaith dros y blynyddoedd ac yn y pen draw yn ymuno ag ymgyrch newydd o bryd i'w gilydd.

Nid yn unig hynny, roedd y tîm gwerthu cyfan yn deall eu bod yn gwerthu contractau e-bost cyfaint i gleientiaid a oedd yn prynu rhestrau. Pan rydych chi'n gwneud arian trwy gynyddu nifer yr e-byst ... nid oes ots gennych o ble mae'ch cleientiaid yn cael cyfeiriadau e-bost cyn belled nad ydych chi'n cael cwynion SPAM.

Ychydig iawn o gwmnïau rwy'n gwybod sydd ag ymdrech gwerthu a marchnata allan nad ydyn nhw'n ymgorffori cysylltiadau oer yn eu strategaethau gwerthu a marchnata. Y ffaith syml yw y gall rhestrau a brynwyd ar alwadau diwahoddiad a marchnata e-bost weithio os oes gennych restr o'r ansawdd uchaf, eich bod yn targedu'ch rhagolygon yn ofalus iawn, ac yn barchus nad ydych yn gwthio gwerthiannau nac yn swnian am ymateb.

Sut I Trosoledd Data Rhagolwg a Brynwyd

Pe gallem wneud heb brynu data rhagolygon, credaf fel marchnatwyr y byddem i gyd. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod angen i ni fynd o flaen y rhagolygon i godi ymwybyddiaeth ar gyfer ein brandiau - ac mae'r blwch derbyn e-bost yn ffordd effeithiol o wneud hynny. Dyma fy nghyngor ar brynu rhestrau gobaith:

 • Rhestrau Vetted - Cywirdeb data yw eich her fwyaf o ran rhestrau. Mae rhestrau B2B yn troi drosodd ar gyflymder dau ddigid wrth i bobl symud o gwmni i gwmni. Ac mae cyfrifoldebau gweithwyr yn newid yn gyson wrth i weithwyr symud o swydd i swydd yn y gorfforaeth. Mae defnyddio darparwr rhestr sydd â'r data diweddaraf, wedi'i fetio o sawl ffynhonnell yn gwbl hanfodol.
 • Segmentu - Mae deall lleoliadau daearyddol, nodweddion firmograffig, a rolau a chyfrifoldebau eich gobaith yn hanfodol os ydych am farchnata iddynt trwy e-bost. Po uchaf yw'r perthnasedd i'ch gobaith, isaf fydd y risg o'u colli yn y rhyngweithiadau cyntaf hynny.
 • Gwerth - Nid yw ysbio'ch traw mewn llif di-ildio o SPAM yn mynd i golli derbynnydd e-bost i chi yn unig, bydd yn niweidio'ch brand a'ch enw da. Rhowch werth ac adnoddau ychwanegol yn eich e-byst cyntaf i ragolygon a dim ond pan fydd arwyddion o ymgysylltu y bydd arwyddion dilynol o ymgysylltu.

Rhestrau Rhagolwg Gwiriedig UpLead

Uwchlwytho yn gwirio eu data gobaith trwy broses 8 cam, gan gynnwys cofnodion cyhoeddus, data trydydd parti trwyddedig, dysgu peiriannau, profi a dilysu, gwirio amser real, a defnyddir adborth i ddiweddaru cronfa ddata UpLead i wella'r ansawdd ymhellach.

Fel y pleidleisiwyd gan ddefnyddwyr, mae UpLead wedi'i nodi fel y ffynhonnell cynhyrchu plwm fwyaf cywir o'i chymharu â rhestrau a ddarperir o ZoomInfo, D&B Hoovers, a Clearbit. Mae cynhyrchion UpLead yn cynnwys:

 • Prospector - Mae'n hawdd chwilio trwy dros 54 miliwn o broffiliau. Yn syml, teilwra'ch chwiliad gan ddefnyddio dros 50 o hidlwyr i ddod o hyd i dennyn sy'n cyd-fynd â'ch proffil delfrydol. Yna cyrchwch eu proffil i ddod o hyd i'w gwybodaeth gyswllt uniongyrchol ac ymgysylltu mewn eiliadau.
 • Cyfoethogi Data - Oes gennych chi'ch cronfa ddata eisoes? Llwythwch ef i UpLead a'i wella trwy atodi 50+ maes o wybodaeth gyswllt fanwl mewn eiliadau.
 • Darganfyddwr E-bost - Offeryn darganfod e-bost datblygedig sy'n caniatáu ichi gysylltu â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol sy'n bwysig i chi.
 • Gwirio E-bost - Gwirio amser real ar gyfer pob cyfeiriad e-bost gyda chyfradd gywirdeb gwarantedig o 95%. Gallwch ddewis fflagio ac osgoi defnyddio e-byst dal i gyd.
 • Estyniad Chrome - Mae estyniad Chrome UpLead yn ffordd hawdd o ddod o hyd i wybodaeth cwmni a chyswllt B2B mewn eiliadau.
 • Techneg - Cynhyrchu rhestrau o arweinwyr cymwys ar unwaith yn seiliedig ar ba dechnolegau y mae eich prynwyr delfrydol yn eu defnyddio - neu heb eu defnyddio eto, gan ymgorffori dros 16,000 o bwyntiau data.
 • API - Mae API UpLead yn darparu data cwmni a chyswllt i helpu i dyfu eich busnes.

UpLead - Adeiladu Eich Rhestrau Rhagolwg B2B

Ni waeth a ydych chi'n farchnatwr sy'n ceisio cynhyrchu mwy o arweinwyr i'ch cwmni, neu'n werthwr sy'n ceisio cysylltu â gobaith pwysig, gallwch ddibynnu ar UpLead i wneud y gwaith codi trwm.

Dechreuwch Treial Am Ddim gydag UpLead

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol