Pam ddylech chi Uwchraddio i Google Universal Analytics

dadansoddeg gyffredinol

Gadewch i ni gael y cwestiwn hwn allan o'r ffordd nawr. A ddylech chi uwchraddio i Universal Analytics newydd Google? Ydw. Mewn gwirionedd, mae'n debyg eich bod eisoes wedi cael eich uwchraddio i Universal Analytics. Ond, dim ond oherwydd bod Google wedi diweddaru'ch cyfrif ar eich rhan, nid yw'n golygu nad oes raid i chi wneud unrhyw beth arall neu eich bod chi'n cael y gorau o'ch cyfrif Universal Analytics newydd.

uwchraddio-cyffredinol-dadansoddeg

Ar hyn o bryd, Google Analytics Universal yn y trydydd cam o'i gyflwyno. Mae allan o beta ac mae'r mwyafrif o gyfrifon yn cael eu huwchraddio'n awtomatig. Mewn gwirionedd, ni allwch hyd yn oed ddewis yr hen fersiwn o'r analytics wrth sefydlu cyfrif newydd mwyach. Pan ddaeth Universal Analytics allan o beta gyntaf, roedd yn dal i fethu nodwedd bwysig i lawer o gwmnïau. Dyna oedd nodweddion hysbysebu arddangos sy'n caniatáu ichi greu rhestrau ail -getio. Nawr, mae nodweddion arddangos wedi'u hintegreiddio'n llawn i Universal Analytics (UA), sy'n golygu nad oes unrhyw beth yn dal cyfrif newydd yn ôl rhag mynd gydag AU. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu dim ond oherwydd bod eich cyfrif wedi'i uwchraddio nad oes pethau i wylio amdanynt wrth uwchraddio o hyd.

Pethau i Gwylio Amdanynt

Ar hyn o bryd, os yw'r cod ar eich gwefan yn defnyddio ga.js, urchin.js, neu fersiynau WAP o'r cod, bydd angen i chi ddiweddaru'r cod pan fydd Google yn cyrraedd cam pedwar yr uwchraddiad Universal Analytics. O fewn dwy flynedd i lansio cam pedwar, ni fydd y fersiynau hynny o'r cod yn cael eu dirprwyo. Ac nid y sgript yn unig fydd yn cael ei dirprwyo. Os oes gennych newidynnau arfer neu newidynnau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr yr ydych yn eu defnyddio i olrhain data ar hyn o bryd, bydd yn rhaid i chi eu troi'n ddimensiynau arfer er mwyn gallu eu defnyddio o hyd, gan y byddant yn cael eu dirprwyo hefyd.

Byddai hyn hefyd yn golygu yn y dyfodol, os ydych chi'n defnyddio'r hen ffordd o olrhain digwyddiadau, bydd yn rhaid ei ddiweddaru hefyd i'r fersiwn newydd o god olrhain digwyddiadau. Felly, os nad yw'ch cod wedi'i ddiweddaru eto, pam mynd trwy'r holl drafferth nawr yn lle aros dwy flynedd?

Pam Gorffen Uwchraddio?

dadansoddeg-eiddo-gosodiadauNid rheswm Google dros uwchraddio yn unig oedd iddynt wastraffu eich amser. Fe wnaethant ryddhau rhai nodweddion a fydd, os cymerwch amser i'w gweithredu, yn eich galluogi i fesur pethau nad oeddech erioed yn gwybod y gallent o'r blaen. Bydd y platfform newydd yn caniatáu ichi:

  • Casglu Data O Unrhyw beth
  • Creu Custom Dimensions a Custom Metrics
  • Sefydlu IDau Defnyddiwr
  • Defnyddio E-Fasnach Uwch

Casglu Data O Unrhyw beth

Bellach mae gan Google dair ffordd i gasglu data: dadansoddeg.js ar gyfer gwefannau, SDK symudol ar gyfer iOS ac Android, ac - i mi'r mwyaf cyffrous - y protocol mesur ar gyfer dyfeisiau digidol. Felly nawr gallwch olrhain eich gwefannau, eich apiau, a'ch peiriant coffi os oeddech chi eisiau, y tu mewn i Google Analytics. Mae pobl eisoes yn rhoi'r protocol mesur i weithio fel y gallant gyfrif traffig traed yn y siop, monitro tymereddau a mwy. Mae'r posibiliadau'n wirioneddol ddiddiwedd, yn enwedig oherwydd y nodwedd newydd nesaf.

Dimensiynau Custom a Metrics Custom

Dimensiynau personol a metrigau arfer yw'r fersiwn wedi'i chywasgu o'r hen newidynnau arfer. Er mwyn rhoi syniad i chi o ba mor bwerus y gall y dimensiynau newydd hyn fod, gadewch i ni ddweud pan fydd person yn cofrestru ar gyfer eich gwasanaeth sy'n digwydd bod yn wasanaeth tebyg i Yelp, rydych chi'n gofyn cyfres o gwestiynau iddyn nhw. Efallai y byddwch chi'n gofyn cwestiwn iddyn nhw sydd â dimensiwn arfer rydych chi'n ei alw hoff fath o fwyty. Gall yr atebion i'r cwestiynau hyn fod yn fwyd Mecsicanaidd, siopau brechdanau, ac ati. Yna fe allech chi ofyn cwestiwn dilynol faint o weithiau'r mis maen nhw'n bwyta allan. Mae hyn yn rhoi metrig arfer newydd i chi o faint o fwyta allan bob mis neu AEOM. Felly, nawr gallwch chi edrych ar eich data i rannu gwahanol ddefnyddwyr i weld sut maen nhw'n defnyddio'ch gwefan. Er enghraifft, fe allech chi segmentu pobl sy'n hoffi siopau rhyngosod sy'n bwyta allan 5 gwaith yr wythnos. Gallai hyn eich helpu i wybod sut i dargedu cynnwys ar eich gwefan yn well. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, yn enwedig wrth ychwanegu hyn at eich apiau symudol. Pe baech chi'n ychwanegu'r olrhain hwn i'ch gêm symudol, fe allech chi ddarganfod pob math o ffyrdd y mae cwsmeriaid yn chwarae'r gêm.

IDau Defnyddiwr

Gan fod mwy o gwsmeriaid yn defnyddio apiau symudol a bod cwsmeriaid yn newid rhwng ffonau, tabledi a dyfeisiau eraill, ni allech fyth wybod faint o ddefnyddwyr unigryw a gweithredol oedd gennych bob mis â thraddodiadol analytics. Nawr trwy greu ID wedi'i deilwra i'ch defnyddwyr, gallwch olrhain defnyddiwr sy'n defnyddio ei ffôn, llechen, a gliniadur i gael mynediad i'ch gwefan fel un defnyddiwr. Mae hyn yn rhoi mwy o fewnwelediad i chi nag erioed o sut mae'ch cwsmeriaid yn defnyddio'ch gwasanaeth. Mae'n golygu dim mwy o ddefnyddwyr cyfrif dwbl neu driphlyg. Mae'ch data newydd lanhau.

E-Fasnach Uwch

Gydag adroddiadau e-fasnach well, peidiwch â darganfod yn unig pa ddefnyddwyr a brynodd ar eich gwefan a faint o refeniw a ddaeth i mewn. Darganfyddwch sut y gwnaethant brynu. Fe gewch adroddiadau fel yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei ychwanegu at eu troliau a'r hyn y maent yn ei dynnu o'u troliau. Byddwch hyd yn oed yn gwybod pryd y byddant yn cychwyn y ddesg dalu a phryd y maent yn derbyn ad-daliadau. Os yw e-fasnach yn bwysig i'ch gwefan, edrychwch yn ddyfnach i hyn yma gan fod cymaint mwy i edrych arno.

Dyma fideo o sut Pricegrabber yn defnyddio Google Universal Analytics:

Am beth ydych chi'n aros? Manteisiwch ar y data newydd y mae gennych fynediad iddo fel y gallwch roi profiad gwell fyth i'ch cwsmeriaid ar draws dyfeisiau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.