Diweddaradwy: Diweddarwch unrhyw CMS, Platfform E-Fasnach neu Wefan Statig

Diweddaradwy

Mae safleoedd pamffledi ac e-fasnach ymatebol gyda chynnwys cyfoes yn bwysicach nag erioed. Nid yw'r gallu i ddiweddaru'ch gwefan yn gyfyngedig i newidiadau cynnwys, mae hefyd i barhau i optimeiddio tudalennau ar gyfer chwilio, symudol ac addasiadau. Yn yr oes sydd ohoni, mae ychydig yn frawychus bod yn rhaid i bron i hanner y marchnatwyr gysylltu â'u hadran TG i wneud newidiadau sylfaenol i'w gwefan yn wythnosol - ond mae'n wir.

Cyhoeddodd Ayima y rhyddhawyd Diweddaradwy, cynnyrch SaaS newydd wedi'i seilio ar dechnoleg ddirprwy gwrthdro sy'n galluogi defnyddwyr i wneud newidiadau i'w gwefan ar unwaith, heb fod angen mynediad pen-ôl na rheoli cynnwys.

P'un a yw gwefan wedi'i seilio ar system rheoli cynnwys ar lefel menter, platfform e-fasnach neu system blogio, mae Updatable yn cynnig datrysiad wedi'i seilio ar borwr sy'n symleiddio prosesau cymhleth, gan alluogi perchnogion gwefannau a marchnatwyr i wneud newidiadau ar y hedfan, ac yn y pen draw. arbed amser a chostau ar geisiadau datblygu.

Trosolwg Fideo y Gellir ei Ddiweddaru

Trwy ei olygydd greddfol WYSIWYG (Yr hyn a welwch yw'r hyn a gewch), gellir defnyddio Updatable ar gyfer y tasgau canlynol a mwy:

  • Tweaking yn bodoli cynnwys ar dudalen we
  • Ailstrwythuro URLs / Ail-enwi Tudalennau
  • Gweithredu ar-dudalen SEO argymhellion
  • Addasu ail-gyfeiriadau
  • Gweithredu HTML newidiadau cod
  • Creu brand newydd tudalennau gan ddefnyddio templedi gwefan sy'n bodoli eisoes

Diweddaradwy yn caniatáu i gwmnïau wahodd cymaint o ddefnyddwyr ag sydd eu hangen gyda chaniatâd cynhwysfawr.

Yn Ayima, rydyn ni bob amser wedi darparu atebion marchnata digidol i'n cwsmeriaid, ond rydyn ni hefyd wedi dod ar draws problemau tebyg dro ar ôl tro; timau cynnwys nad ydynt yn gallu trwsio typo heb gael help y datblygwr gwe, timau Paid Media nad ydynt yn gallu cyhoeddi eu tudalennau glanio yn ddigon cyflym, ac wrth gwrs, datblygwyr gwe sy'n sownd yn gwneud mân ddiweddariadau i'r wefan, yn tagu eu ciw gwaith pan allent fod yn gweithio ar arloesi pellach ar gyfer y wefan. Roeddem am drwsio hyn, a chyda Updatable, gall datblygwyr fynd yn ôl i wneud yr hyn maen nhw'n ei garu, tra gall y rhai heb brofiad datblygu gwe wneud newidiadau rheoledig a gwelliannau SEO ar y hedfan. Rob Kerry, Prif Swyddog Strategaeth yn Updatable.

Cynlluniau prisio ar gyfer Diweddaradwy dechrau ar $ 99 y mis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.