Pam fod pobl wedi stopio dilyn eich brand?

dad-ddadgofrestru algorithm dad-danysgrifio

Un o'n hoff ffeithluniau y gwnaethom ei ddylunio a'i gyhoeddi oedd Pam Mae Pobl yn Eich Datgelu ar Twitter. Cafodd Folks gwtsh ohono a gobeithio iddo wneud iddynt ailfeddwl am eu strategaeth cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol yn y cyfamser.

Rydw i'n mynd i nodi rhywbeth yma a allai syfrdanu rhai pobl:

Nid wyf yn poeni os yw pobl yn fy dad-ddadlennu neu'n dad-danysgrifio o fy e-bost.

Gallaf glywed udo dicter a sioc ar hyn o bryd ... ac nid wyf yn poeni am y rheini, chwaith. Rwy'n sâl ac wedi blino ar farchnatwyr yn mynd ar ôl pelenni llygaid yn lle canlyniadau. Mae mwyafrif y cefnogwyr, y dilynwyr a'r tanysgrifwyr yn ddiwerth i'ch busnes. Nid yw hynny'n golygu na ddylech boeni am y gynulleidfa honno, rwy'n syml yn bod yn onest. Mae'r rhifau yn syml yn ddull dilysu i ddefnyddwyr a busnesau eich barnu arno ... dim byd arall.

Ac yn syml oherwydd nad yw rhywun heb ei danysgrifio yn golygu bod eich brand wedi gwneud rhywbeth anghywir. Mae yna filoedd o resymau pam y byddai rhywun yn dad-ddadlennu neu'n dad-danysgrifio o'ch sianel gymdeithasol neu'ch cylchlythyr. Efallai eu bod wedi gadael y cwmni, efallai eu bod wedi cael dyrchafiad, efallai bod eu cyfrifoldebau swydd wedi newid, efallai eu bod yn meddwl bod eich brand yn rhywbeth hollol wahanol.

Nid meithrin yw'r weithred o ddisgwyl i bob dilynwr neu danysgrifiwr brynu. Meithrin hefyd yw'r cyfnod lle gall rhagolygon gael mewnwelediad i'ch brand a phenderfynu a ydych chi'n ffit ai peidio. Felly ... mae rhai yn gadael.

A yw hynny'n golygu nad oes pethau rydych chi'n eu gwneud i'w gyrru i ffwrdd? Wrth gwrs ddim. Atebais i gydweithiwr yr wythnos hon a dywedais wrtho ei fod yn troedio'n ysgafn ar naws a sbamrwydd ei e-byst ataf. Roeddwn i eisiau iddo wybod ei fod yn gwthio yn rhy galed ac yn ôl i ffwrdd, fel arall fe allai fy ngholli. Yna eto, nid fi yw ei gleient delfrydol felly efallai na ddylai wrando arnaf!

Canfu’r arolwg fod 21% heb ei ddadlennu o ganlyniad i gynnwys diflas, oherwydd gorlwytho swyddi ar Facebook neu borthwyr anniben. Gall llai fod yn fwy ... Felly ystyriwch eich amledd uchaf trwy ei gymharu ag eraill yn eich sector neu redeg prawf lle rydych chi'n lleihau amlder.

Rydw i wedi ei ddweud filoedd o weithiau, y rheswm pam mae pobl yn gwrando arnoch chi yw oherwydd eich bod chi'n darparu gwerth iddyn nhw. Parhewch i ddarparu gwerth a byddwch yn cadw dilynwyr a thanysgrifwyr perthnasol. Dros amser, byddwch chi'n meithrin ymddiriedaeth a bydd ymgysylltiad yn dilyn yn fuan. Ond rhowch y gorau i gicio'ch hun pan fydd ychydig o bobl yn gadael ... bydd yn iawn. Ewch i ddod o hyd i rai gwell!

Ffractl ac Buzzstream cynnal arolwg o 900 o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod yr atebion hyn a'r rhesymau dros golli dilynwyr.

Pam mae pobl yn dad-danysgrifio ac yn dad-frandio brandiau?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.