6 Arferion Gorau y dylech eu Dilyn wrth Adeiladu Tudalen Tanysgrifio

Dad-danysgrifio Arferion Gorau

Fe wnaethon ni rannu rhywfaint o ystadegau ar rhesymau pam mae pobl yn dad-danysgrifio o'ch e-byst marchnata neu gylchlythyrau. Efallai nad eich bai chi yw peth ohono hyd yn oed, gan fod tanysgrifwyr yn llawn dop o gynifer o negeseuon e-bost fel bod angen rhywfaint o ryddhad arnyn nhw yn unig. Pan fydd tanysgrifiwr yn darganfod ac yn clicio ar y ddolen dad-danysgrifio honno yn eich e-bost, beth ydych chi'n ei wneud i geisio eu cadw?

Yn ddiweddar gwnes i hynny yn union Dŵr melys, safle offer sain sydd wedi bod yn wych gweithio gyda hi. Bron na theimlais ddrwg wrth glicio ar y ddolen dad-danysgrifio, ond nid wyf yn prynu'n ddigon aml gyda bargeinion e-bost yn cyrraedd bob ychydig ddyddiau. Pan wnes i glicio ar y ddolen dad-danysgrifio, dyma beth y daethpwyd â mi iddo:

Tudalen Dad-danysgrifio SweetwaterPa mor cŵl yw hynny? Yn hytrach na dad-danysgrifio o bopeth, dim ond lleihau amlder i unwaith y mis.

Pe bawn i'n sgorio'r dudalen hon, byddai'n rhaid i mi roi A + iddi! Nid yn unig y maent yn cynnig opsiynau ar gyfer amlder, maent yn dal i wneud gwaith gwych o adael imi wybod beth y gallwn fod ar goll yn ogystal â gosod disgwyliadau gyda phob un. Mae hyn yn cyfateb i Epsilon infograffig a ryddhawyd, Llywio'r Tanysgrifiad Mewnflwch, gan nodi 6 arfer gorau y dylai pob anfonwr e-bost fod yn eu dilyn wrth ddelio â thanysgrifiadau:

  1. Dewisiadau Cyfathrebu - stopio gyda'r dudalen dad-danysgrifio “popeth neu ddim” a darparu dull haenog sy'n cynnig gwahanol lefelau o ymglymiad.
  2. Dad-danysgrifio Un-Clic - peidiwch â'i gwneud hi'n anodd dad-danysgrifio. Yr argraff olaf a wnewch ar rywun a roddodd gyfle ichi siarad â hwy yw peidio â'u cythruddo trwy beidio â gadael iddynt adael.
  3. Dad-danysgrifio Clir - maint ffont bach, yn cuddio y tu ôl i fewngofnodi, gwirio cyfeiriadau e-bost ... rhoi'r gorau iddi gan ei gwneud hi'n anodd dod o hyd iddo a dad-danysgrifio. Os yw pobl yn dymuno gadael, gadewch iddyn nhw.
  4. Tanysgrifwyr Purge - os ydych chi am gynnal metrigau lleoli mewn blwch da ac ymgysylltu cadarn, glanhewch eich rhestr o danysgrifwyr nad ydyn nhw wedi cymryd rhan mewn dros flwyddyn (neu fwy os ydych chi'n dymhorol).
  5. Cyfle Olaf - cyn i chi lanhau tanysgrifwyr heb gysylltiad, gwnewch gynnig cyfle olaf iddynt weld a hoffent aros.
  6. Cael Adborth - fel gyda'r enghraifft uchod, nid oeddwn yn gadael Sweetwater ... doeddwn i ddim eisiau eu negeseuon e-bost mor aml. Peidiwch â mynd ag ef yn bersonol pan fydd tanysgrifiwr yn gadael. Mae blwch derbyn heddiw yn anniben ac yn anodd ei reoli, efallai y bydd eich cwsmeriaid am gadw pethau ychydig yn fwy taclus. Os ydych chi'n chwilfrydig pam gadael, gofynnwch iddyn nhw ar eich tudalen dad-danysgrifio.

Llywio'r Mewnflwch: Dad-danysgrifio

Dad-danysgrifio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.