Ydy'ch Tudalen Tanysgrifio yn Edrych Fel hyn?

Dad-danysgrifio

Cefais fy danysgrifio i ymgyrch gam eithaf cymhleth gan gwmni gyda chynnig cymhellol. Roedd yr e-byst yn destun plaen ond roedd ganddynt gopi hir gwych. Bob tro y gwnes i weithredu ar eu gwefan, roeddwn i'n cael cynnwys gwahanol yn seiliedig ar fy ngweithgaredd (neu anweithgarwch). Heddiw cefais e-bost wedi'i ysgrifennu'n dda ond penderfynais roi'r gorau i'r cynnig a dad-danysgrifio o'r e-byst.

Dyma sut y gwnaethant ffarwelio:

Tudalen Glanio Dad-danysgrifio

Ouch! Dyma'r neges y tu ôl i hyn, “gwnaethoch chi roi'r gorau i chwarae felly rydyn ni ymlaen at y sugnwr nesaf ... gwelwch ya!"

Dim ond heb y “gweld ya!”.

Tair Cydran ar gyfer Eich Tudalen Glanio Tanysgrifio:

 • Tanysgrifiadau Seiliedig ar Rôl - Cynnig dad-danysgrifiadau ar sail pwnc yn lle meistr dad-danysgrifio. Efallai ei fod mor syml â, “Rydych chi wedi cael eich dad-danysgrifio o'r ymgyrch e-bost hon, dyma rai pynciau eraill y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt:” gyda chynnig i optio i mewn i eraill. Efallai y byddwch hyd yn oed yn ceisio clymu cymhelliant iddo.
 • Rhesymau dros Tanysgrifio - Gofynnwch Pam! Pam wnaethon nhw ddad-danysgrifio? A oedd yn ormod o negeseuon e-bost? Dim digon? Dim diddordeb? Nid oes unrhyw ymgyrch e-bost yn berffaith, sut ydych chi ddim yn gofyn sut y gallwch chi wneud yn well? Diolch iddyn nhw am gymryd rhan ac ymddiheuro os ydyn nhw'n dewis rheswm sy'n dweud, “rydych chi'n sugno!”.
 • Cynigion Ychwanegol - Defnyddiwch yr holl eiddo tiriog ar y dudalen honno ar gyfer cynigion eraill! Peidiwch â thaflu tudalen wag fawr wen at y person hwn! Roeddent yno gyda diddordeb a bwriad ar un adeg neu'r llall (pan oeddent yn tanysgrifio). Beth am arddangos eich cynhyrchion, gwasanaethau, papur gwyn ac ati diweddaraf? Beth am broffiliau cymdeithasol i'w dilyn?

Pan oeddwn i'n gweithio i ExactTarget, gweithredais yr enghraifft generig hon ar draws y system (a marchnata wnaeth y copi a'r dyluniad). Mae gan y dudalen ddiolch, broliant am ExactTarget, dolen Demo wedi'i Bersonoli, yn ogystal â dolenni i weddill eu gwefan!

Tudalen Dad-danysgrifio ExactTarget

Weithiau bydd y gwerthiant yn cychwyn pan fydd y cwsmer neu'r darpar yn cerdded allan y drws. Mae gennych gyfle i wneud argraff barhaol, peidiwch â'i golli â thudalen wag!

5 Sylwadau

 1. 1

  Tybed sut y gallai fy neiniau a theidiau sy’n heneiddio (ond yn alluog ar y we) ddehongli “tynnu” (gan dybio y gallent ddarganfod sut i ddad-danysgrifio unrhyw beth. Wedi'ch tynnu o'r Rhyngrwyd? Wedi'u tynnu o'u cysylltiad cyflym? Wedi'ch symud o'u cartref? Gallaf ddarlunio eu pledion enbyd am help….

 2. 3

  Douglas, dyma domen dda. Nid yw fy dad-danysgrifio mor ddrwg â hynny ar bob cyfrif, ond nid yw'n ddisglair chwaith. Gofynnaf pam eu bod wedi dad-danysgrifio a diolch iddynt am ddarllen.

  Ond rwy'n credu ei bod yn syniad da ailedrych ar y dudalen i weld yr hyn maen nhw'n ei weld a sicrhau mai dyna'r neges rydych chi am eu gadael gyda hi.

 3. 4

  Rwy'n dyfalu bod “tudalen hwyl fawr prettier” yn iawn. Ond mae gen i hunch mae'n ddibwrpas oni bai eich bod chi'n atgoffa'r defnyddiwr am y wybodaeth y maen nhw'n dad-danysgrifio ohoni.

  Fel arfer, os yw rhywun yn trafferthu taro'r ddolen dad-danysgrifio, mae'n fargen dda.

  Cyn belled â deialog sy'n gofyn pam fod y defnyddiwr yn dad-danysgrifio, hoffwn weld rhai stats concrit ynghylch a yw'r defnyddiwr yn llenwi'r ffurflen a'r hyn maen nhw'n ei ddweud.

  Yn bersonol, pan fydd blwch neu lwythi tudalen “Pam ydych chi'n gadael” ar ôl i mi gadarnhau fy nymuniadau ... Nid wyf hyd yn oed yn aros i'r dudalen lwytho cyn i mi daro botwm agos y porwr.

  • 5

   Hi Chris,

   Rwy'n cytuno bod y dad-danysgrifio yn fargen wedi'i gwneud yn ôl pob tebyg - fy mhwynt yw y gallwch barhau i geisio adeiladu perthynas gyda'r unigolyn yn ogystal â darparu cynhyrchion neu wasanaethau amgen iddynt.

   Mewn gwirionedd, rwy'n credu mai ffordd wych o drin tudalen fel hon yw monitro'ch pecyn dadansoddeg a gweld faint o bobl sy'n rhyngweithio AR ÔL y dad-danysgrifio!

   Diolch!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.