Rhowch hwb i'ch dylanwad cyfryngau cymdeithasol gydag Offeryn Data Clyfar Unmetric

llif gwaith deallus anghymesur

Yn y byd lle mae ehangu ar-lein y mwyafrif o fusnesau yn dibynnu i raddau helaeth ar eu gweithgareddau rhwydweithio cymdeithasol, gallai datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol atyniadol fod yn her wirioneddol. Ac eto mae potensial rhyfeddol marchnata cyfryngau cymdeithasol yn parhau i yrru busnesau tuag at y sianeli hyn i ddenu rhagolygon a chynyddu ymwybyddiaeth brand.

Mewn perthynas ag ehangu strategaethau cyfryngau cymdeithasol yn gyflym, a Astudiaeth 2013 gan Linkedin a TNS yn datgelu bod 81% o SMBs yn defnyddio'r rhwydweithiau hyn ar hyn o bryd i sbarduno twf busnes, gyda 61% ohonynt yn gweld buddion sylweddol o ran ennill cwsmeriaid newydd. Fodd bynnag, er mwyn gwella gwelededd eich brand ymhlith y gynulleidfa darged, mae angen strategaeth arnoch yn hytrach na hunch a dyma lle Anfesurol yn neidio i mewn.

Ymdrin â Data sy'n hanfodol i'r Strategaeth Cynnwys

Anfesurol yn ddata analytics platfform a'i nod yw grymuso presenoldeb cyfryngau cymdeithasol brandiau trwy ddarparu setiau perthnasol o ddata mewn amser real. O fonitro'r swyddi sy'n perfformio orau i ddadansoddiad cystadleuwyr, mae'r offeryn yn defnyddio ystod o fetrigau i gasglu'r setiau o ddata a allai fod yn fwyaf gwerthfawr i fusnes penodol. Fel hyn, gall brandiau deilwra strategaeth cyfryngau cymdeithasol gyda chefnogaeth data sy'n fwy o siawns o ddenu eu defnyddwyr targed.

Y syniad yw gwneud y gorau o'r holl brosesau beirniadol sy'n gysylltiedig â chreu a lleoli cynnwys er mwyn cynhyrchu llif cyson o arweinwyr ffyddlon. Trwy roi syniadau i chi ar ba fathau o swyddi sy'n gyrru'r ymgysylltiad mwyaf ac arddangos trafodaethau perthnasol yn y cymunedau targed, Anfesurol yn galluogi brandiau i ddeall ymddygiad eu cynulleidfaoedd a defnyddio'r wybodaeth hon i greu cynnwys mwy effeithiol.

Sut mae Unmetric yn gweithio

Gan mai un o'r prif heriau ym maes cyfryngau cymdeithasol yw creu cynnwys cymhellol, Anfesurol yn bwriadu hwyluso hyn trwy roi ysbrydoliaeth, dadansoddiad cyflym i chi, yn ogystal â chyrhaeddiad swyddi penodol. Mae'r adran Inspire yn ystyried dewisiadau a osodwyd yn flaenorol ar gyfer cwmni penodol i arddangos ffrydiau o'r swyddi mwyaf poblogaidd.

Syniad Anghymesur

Y cam ychwanegol yw dadansoddi cystadleuwyr, ac ar hynny mae'r platfform yn eich hysbysu pan fydd post, delwedd neu fideo penodol yn dechrau derbyn symiau anarferol o sylw ar-lein. Mae hyn yn rhoi cyfle ar unwaith i naill ai ymuno â thrafodaeth tueddu neu wylio sut mae defnyddwyr yn ymddwyn.

Cymharwch Unmetric ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Ymhellach, un o'r agweddau Anfesurol yn cymryd i lefel hollol newydd yw dadansoddiad post ac ymgysylltu a ddylai fod yn sylfaen ar gyfer cynllunio camau cwmni yn y dyfodol. Mae'r adran Uchafbwyntiau yn cynrychioli system sy'n nodi eitemau neu broffiliau sy'n prysur ennill sylw yn gyflym er mwyn galluogi brandiau i gadw mewn cysylltiad â'r holl drafodaethau sy'n tueddu.

Dadansoddi Cyfryngau Cymdeithasol Unmetric

Delfrydol - Cymharu - Dadansoddi

Gall casglu a dadansoddi data gweithredadwy fod yn broses gymhleth y gall llawer o gwmnïau ei hystyried yn wastraff amser. Fodd bynnag, gyda monitro tueddiadau cyfryngau cymdeithasol yn gyson, gall brandiau nodi'r cyfleoedd allweddol yn haws a gwneud y broses o gynllunio cynnwys ac optimeiddio yn llai cynhwysfawr. Trwy'r rhyngwyneb greddfol, Anfesurol yn cyflwyno darnau allweddol o wybodaeth a allai fod yn hanfodol ar gyfer lledaenu dylanwad cymdeithasol cwmni penodol.

Trosolwg Unmetric

O ystyried pwysigrwydd cynyddol dylunio strategaeth cyfryngau cymdeithasol i apelio at y nifer fwyaf o ddefnyddwyr targed, mae disgwyl i fusnesau bach ganolbwyntio ar y sianeli hyn yn fwy nag erioed o'r blaen. Anfesurol yn anelu at arbed amser sy'n angenrheidiol i farchnatwyr ar gyfer cynllunio a gweithredu strategaethau cyfryngau cymdeithasol a galluogi mwy o gwmnïau i ddod yn aelodau elitaidd o'r gymuned cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.