Dronau Marchnata Di-griw

Camera Phantom Drone

Ddydd Gwener diwethaf, cefais ddadl wych gyda ffrind i mi, Bill Hammer. Ei safbwynt oedd nad oedd cael cyllideb filwrol enfawr yn gwneud dim ond claddu'r economi. Gwrthwynebais fod y fyddin, mewn sawl ffordd, yn cyfateb i'r llywodraeth yn buddsoddi arian yn natblygiad technolegau newydd a chynhyrchu màs. Byddwn yn ychwanegu, yn y busnes o 'ladd neu gael eich lladd', nad yw'r polion yn uwch o ran angen am ansawdd a chynhyrchedd.

(Peidiwch ag ysgrifennu bygythiadau marwolaeth 'rhyfel mongerer' ataf gyda'r swydd hon. Rwy'n hollol Nodyn gan ddweud bod pris technoleg a chynhyrchu màs yn werth tywallt gwaed drosto.)

Gyda phopeth a ddywedodd, edrychwch ar erthygl Gizmodo ar dronau marchnata di-griw. Dylanwad ac awtomeiddio! Wrth gwrs, nid wyf yn siŵr bod hyn yn fuddugoliaeth i ddefnyddwyr. Y peth olaf rydw i eisiau yw pryfyn trwy fwrlwm fy PDA bluetooth yn dweud wrtha i fod diaroglydd ar werth y bloc nesaf drosodd.

Efallai bod gan Bill bwynt…