Harneisio Grym Cyfryngau Cymdeithasol - Mawrth 16eg, Tampa

Oddi ar sodlau taith lwyddiannus i New Orleans i siarad yn Cynhadledd Engt 2010 Webtrend, Rydw i wedi cael gwahoddiad gan Jeremy Fairley i eistedd ar banel yng Nghanolfan Arweinyddiaeth Prifysgol Tampa.

Roedd yn rhaid i mi dreulio cryn dipyn o amser gyda Jeremy pan oedd yn lansio ei fentrau blogio yn Tampa ac mae ei raglen wedi cael ei chydnabod yn genedlaethol. Mae'n deall sut i ysgogi ei dîm, mesur y canlyniadau, ac mae'n parhau i fireinio ei strategaeth. Rwy'n edrych ymlaen at ddal i fyny!

Bydd y panel brecwast yn trafod Harneisio Pwer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes. Dyma'r wybodaeth o'r wefan swyddogol:
cfl.jpg

Cipiodd pwnc y Cyfryngau Cymdeithasol sylw'r byd busnes yn 2009. Atebodd llu o seminarau a thrafodaethau ar-lein y cwestiwn: “Beth yw Cyfryngau Cymdeithasol?"

Mae’r drafodaeth banel hon yn dyrchafu’r drafodaeth i lefel uwch trwy ddod ag arbenigwyr Cyfryngau Cymdeithasol ynghyd a fydd yn mynd i’r afael â’r camau nesaf i ateb y cwestiwn beirniadol: “Sut mae harneisio pŵer Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn i’m busnes lwyddo?” Bydd y drafodaeth yn agor gydag a Stori lwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol sefydliad Tampa Bay, a chael ei ddilyn gan drafodaeth dan arweiniad safonwr gyda’r arbenigwyr a fydd yn canolbwyntio ar ffactorau llwyddiant critigol yn nefnydd y Cyfryngau Cymdeithasol. Nesaf, bydd y llawr yn agored i gwestiynau gan gyfranogwyr y seminar.

Bydd mynychu'r drafodaeth banel hon yn grymuso arweinwyr busnes i ddal buddion unigryw Cyfryngau Cymdeithasol i drosoli presenoldeb cwmni yn y farchnad. Ymhlith pynciau eraill, bydd y panel yn mynd i'r afael â: sut a phryd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol; sut i integreiddio'r defnydd o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol lluosog; yr hyn na all cyfryngau cymdeithasol ei gyflawni; faint mae Cyfryngau Cymdeithasol yn ei gostio; sut i fesur llwyddiant; sut i ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn amgylchedd B2B a'r hyn sydd gan y dyfodol ar gyfer marchnata Cyfryngau Cymdeithasol.

Os ydych chi'n ddarllenydd o ardal Tampa Bay neu Bradenton, byddaf yn hedfan i lawr cwpl diwrnod yn gynnar i dreulio amser gyda fy rhieni (yn Bradenton). Rhowch wybod i mi ar unwaith os hoffech chi gwrdd - mae'n rhaid i mi archebu'r tocynnau yn fuan!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.