Nid yw'ch Llwyfannau Marchnata mor Gywir ag y Meddyliwch

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli cyfyngiadau analytics a llwyfannau marchnata wrth fesur unigryw ymwelwyr. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn mesur ymwelydd trwy osod a cwci, ffeil fach y cyfeirir ati bob tro y bydd ymwelydd yn dychwelyd i'r wefan gan ddefnyddio'r un porwr. Y broblem yw efallai na fyddaf yn ailedrych ar eich gwefan o'r un porwr ... neu efallai y byddaf yn dileu fy cwcis.

Os byddaf yn ymweld â'ch gwefan ar fy ffôn symudol, llechen, gliniadur a bwrdd gwaith ... deuthum yn 4 ymwelydd unigryw. Pe bawn i'n clirio fy cwcis cwpl o weithiau ac yn dychwelyd i'ch gwefan, byddwn i'n dod yn ymwelwyr mwy unigryw fyth. Mae MediaMind yn defnyddio techneg o'r enw'r ymwelydd unigryw wedi'i addasu ac maen nhw'n ei egluro yn y fideo hwn - gan gymhwyso algorithm addasu perchnogol i'ch stats cynulleidfa. Maent yn egluro gor-riportio ymwelwyr unigryw yma:

Nid yw'r broblem yn syml gyda'ch analytics, ond. Mae'n effeithio'n sylweddol ar lwyfannau marchnata ar-lein soffistigedig sy'n olrhain ymddygiad a demograffeg yr ymwelydd dros amser. comScore yn rhagweld dileu cwcis fel mater llawer mwy. O comScore, targedu cywirdeb gan ddefnyddio cwcis (% yr argraffiadau wedi'u cyflwyno'n gywir):

  • 70% ar gyfer 1 demo (ee menywod)
  • 48% ar gyfer 2 demos (ee menywod 18-34 oed)
  • 11% ar gyfer 3 demos (ee menywod 18-34 oed gyda phlant)
  • 36% ar gyfer targedu ymddygiad

Nid yw hyn i fod i ddibrisio'ch analytics neu eich platfform awtomeiddio marchnata. Dim ond gair o rybudd ydyw wrth ddibynnu ar fecanweithiau adrodd fel hyn. Ar gyfer marchnatwyr, dyma lle gall platfformau â mewngofnodi ac integreiddiadau trydydd parti dargedu'ch ymwelwyr yn fwy cywir ar draws cyfryngau a sesiynau. Os ydych chi'n gofyn i'ch ymwelydd fewngofnodi ar y we, ar eich ap symudol, neu unrhyw ryngwyneb arall - gallwch chi dargedu'r ymwelwyr hynny yn well a datrys nifer y rhai sy'n wirioneddol gywir unigryw ymwelwyr.

Mae gwybodaeth dueddol yn bwysicach o lawer wrth i chi ddefnyddio'r metrigau hyn. Ni fydd ymyl y gwall ar draws cyfryngau yn newid yn ddramatig - felly dros amser os yw'ch cyfrif ymwelwyr unigryw yn tueddu i gynyddu, yna rydych chi'n gwneud y peth iawn. Os nad ydyn nhw, mae'n debyg bod gennych chi ychydig o waith i'w wneud.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    nyfv Yn ddiweddar roeddwn i lawr yn wirioneddol ar arian parod ac roedd debydau yn fy bwyta o bob ongl. dyna oedd UNTIL dysgais i gynhyrchu arian .. ar y RHYNGRWYD. Ymwelais â net pwynt Monitorymoneymaker, a dechreuais lenwi arolygon am arian parod, ac mewn gwirionedd, rwyf wedi gallu llawer mwy o gwmpas i fynd o gwmpas yn ariannol !! Rwy'n hapus fy mod wedi gwneud hyn .. mKBu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.