Unedig: Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol

mewnwelediadau unedig

unedig yn darparu technoleg a chymwysiadau marchnata cwmwl sy'n galluogi'ch sefydliad i reoli'r cylch bywyd marchnata cymdeithasol cyfan, gan ddarparu ROI clir a meintiol. Mae platfform Unified yn darparu system unedig o recordiau ar gyfer brandiau, asiantaethau a gwerthwyr.

Manteision Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol Unified

  • Perchnogi a rheoli eich data marchnata - Mae'r Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol yn cysylltu'r holl asiantaethau, gwerthwyr a brandiau rydych chi'n gweithio gyda nhw mewn system farchnata cwmwl sengl, gan roi golwg gyflawn i chi o'ch holl sefydliad marchnata. Grymuso'ch cwmni i symud yn gyflym a gwneud newidiadau - gallwch newid asiantaethau, gwerthwyr neu dimau mewnol heb golli data hanesyddol byth.
  • Gweithredu ymgyrchoedd cymdeithasol cymhleth - Cyrraedd defnyddwyr ar yr adeg iawn, gyda'r neges gywir, ar draws nifer o rwydweithiau cymdeithasol o un platfform. Mae'r Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol yn galluogi rheolwyr cymunedol, cynllunwyr cyfryngau ac asiantaethau creadigol i weithio tuag at yr un nod - gan actifadu'ch cynulleidfa.
  • Optimeiddio'r cyfryngau taledig, sy'n eiddo ac a enillir - Gwnewch i bob doler rydych chi'n ei gwario ar gyfryngau fynd ymhellach - gweld y tu hwnt i gliciau ac argraffiadau a dechrau optimeiddio am yr effaith fwyaf trwy ddeall sut mae'ch cyfryngau taledig yn creu gwerth cyfryngau ychwanegol a enillir pan fydd pobl yn ymgysylltu â'ch cynnwys. Y Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol yw'r unig ateb sy'n dwyn ynghyd gyfryngau taledig, dan berchnogaeth ac a enillwyd.
  • Cyfieithu data mawr yn ROI - Symleiddiwch eich adroddiadau trwy neilltuo gweithredoedd cymdeithasol (hoff bethau, sylwadau, cyfranddaliadau, trydar, ac ati) eu gwerth doler eu hunain, gan eich galluogi i gymharu a gwneud y gorau o'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad. Galluogi pawb ar eich tîm i fesur perfformiad yn seiliedig ar ROI, yn lle canolbwyntio ar fetrigau meddal neu annelwig fel ymgysylltu neu gyrraedd.
  • Gwneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata - Mae'r Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol yn normaleiddio ac yn meintioli'ch data marchnata i ddarparu atebion i gwestiynau fel pa blatfform a greodd y ROI mwyaf ar gyfer yr ymgyrch hon? Pa werthwr neu PMD a berfformiodd orau yn ystod cyfnod amser penodol? Sut y gallem wario arian ar hysbysebu cymdeithasol yn fwy effeithiol?

Y Cylch Bywyd Cymdeithasol Unedig

cylch bywyd unedig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.