Ble mae'r Bwytai Gwasanaethu Sengl?

stêcWeithiau mae gen i syniadau biliwn-doler. Yn anffodus (neu'n lwcus), nid oes gennyf yr arian i fuddsoddi yn fy syniadau biliwn-doler serch hynny. Rwy'n gobeithio y bydd rhywun yn fy nghodi ar yr un hon.

Dwi dros bwysau. Mae'n gyfuniad o arferion bwyta gwael a ffordd o fyw eisteddog. Y ddau sydd ar fai. A phan fyddaf yn mynd allan i fwyta, ni waeth ble rydw i'n mynd, mae'r meintiau gweini yn enfawr. Hyd yn oed os ydw i'n archebu is-lysieuwr bach, mae'n 2 dogn o leiaf. Oeddech chi'n gwybod bod yr Americanwr sy'n gwasanaethu mewn bwyty ar gyfartaledd 5 gwaith maint gweini arferol? Ouch!

Nid oes raid i mi fwyta'r plât cyfan o fwyd, dwi'n gwybod. Mae'n rhaid i chi gyfaddef ei bod bron yn amhosibl ceisio cyfrif faint o ddognau sydd ar y plât mewn gwirionedd…. hmmm.

Felly dyma fy syniad! Dylai rhywun ddechrau bwyty o'r enw “Single Servings”. Cadarn, gallwn wisgo i fyny'r enw, efallai "Une Assiette" lle mae'r platiau'n fawr a'r dognau ar gyfer un yn unig. Rwy'n credu bod yna ychydig o resymau pam y byddai cadwyn bwytai fel hyn yn llwyddo:

 1. Byddai'n rhaid i fechgyn tew fel fi fynd yno i ginio dim ond i ddangos ein bod ni'n gwneud ymdrech.
 2. Llai o fwyd, yr un pris! Dyna elw mwy y bunt.
 3. Llai o fwyd, coginio'n gyflymach! Dyna fwy o fyrddau yn cael eu gwerthu yr awr.
 4. Pe na bawn i'n mynd yno i ginio, byddai pobl denau yn y gwaith yn fy mhwyso i fynd felly maen nhw'n dangos eu bod nhw'n malio. Fel pan maen nhw'n gofyn imi a ydw i eisiau mynd am dro amser cinio. 😉
 5. Dim ond o fwyty fel hwn y byddai cwmnïau sydd am i weithwyr fwyta'n iach yn archebu.

Byddai'r llinell tag ar gyfer Une Assiette yn hawdd, iawn? Rwy'n hoffi, “Osgoi Assiette Anferth gyda Une Assiette!”. I unrhyw un sydd mewn gwirionedd yn cymryd y syniad hwn ac yn rhedeg gydag ef, byddwn yn gwerthfawrogi tocyn pryd oes.

Cofiwch gynnwys pwdinau.

14 Sylwadau

 1. 1

  Roedd gen i syniad ar hyd yr un llinellau unwaith, dim ond braster isel. Jack Sprats fyddai enw'r bwyty. Rywsut, nid wyf yn credu y byddai wedi gweithio. Fi, byddwn i'n brigyn pe bai'n rhaid i mi redeg ar felin draed i bweru fy nghyfrifiadur.

 2. 2

  Helo, rydw i gyda chi ar weini maint. Nid wyf yn gwybod pam mae bwytai yn meddwl bod menywod yn bwyta fel dwylo fferm ar ôl diwrnod prysur! Rwy'n hoffi dognau bach gyda chyffyrddiadau gourmet.

  Gallwch grebachu maint eich stumog gyda'r dognau bach.

  Y newyddion gorau yw y gallwch chi gael ymarfer corff trwy gerdded y 18 twll ar y cwrs golff!

 3. 3

  haha .. dwi'n hoffi'r post ehm .. dwi'n golygu'r syniad.
  btw, os gallwch chi fwyta ar fwyty mor aml, gallwch chi naill ai gymryd amser i fynd i'r gampfa yn iawn? 🙂

  • 4

   Jack,

   Rydych chi'n hollol iawn! Yn onest, nid oes angen y gampfa arnaf hyd yn oed ... dim ond bar frân i brocio fy mwtyn allan o gadair a chyrraedd cerdded. Rwy'n gweithio arno. Mae'n ymddangos po fwyaf y byddaf yn ysgrifennu amdano, y mwyaf o gymhelliant a gaf i'w wneud.

   Diolch!
   Doug

 4. 5
 5. 6

  Bob tro rwy'n ymweld â'r UD rwy'n gwisgo hanner carreg o fewn wythnos. Fe wnes i weithio allan yn NY am 3 wythnos (ar deitl lansio GBA) ac fe gawson nhw ddiod swigod am ddim a phan archebais i is-fawr cefais edrychiadau doniol, fe drodd i fyny ac rydw i'n rhegi y byddai wedi bwydo teulu o 5!

  Rwyf wrth fy modd â'r bwyd ond mae eich hawl chi Doug oherwydd bod y meintiau'n rhy fawr yn achosi proffwydoliaeth hunangyflawnol.

  Ond rhaid i mi ddweud fy mod i wir yn colli Twinkies! duw maen nhw mor gaethiwus. Ond mae'ch bara'n sugno, dim bara crystiog? beth yw pwrpas hynny?

  • 7

   Mae'n anodd iawn dod o hyd i fara crystiog! Rwy'n credu Bara Panera yw'r ergyd agosaf ... mae'r archfarchnadoedd yn syml yn sugno plaen.

   Arhoswch i ffwrdd o'r Twinkies hynny! Rwy'n credu efallai eu bod yn dal cyfrinachau mummification hynafol!

 6. 8

  Rwy'n cytuno'n llwyr! Rwyf wedi meddwl am hyn lawer gwaith fy hun ond erioed wedi meddwl cael bwyty wedi'i gysegru'n llwyr i ddognau sengl (syniad gwych). Ac rydych chi ar yr un dudalen â mi. Nid wyf hyd yn oed yn poeni a yw'r bwyty'n codi'r un pris arnaf â'r pryd dogn llawn. Dim ond rhoi llai o fwyd i mi !!

 7. 9

  Douglas,

  Mae'n swnio fel y gallech chi fod y llefarydd Subway nesaf, neu beidio. O ddifrif, bu’n hysbys imi osod y graddfeydd ar 30 pwys drosodd. Ond fyddwn i byth yn bwyta yn eich bwyty. Rwy'n gweithio i golli pwysau gartref. Pan fyddaf yn mynd allan, mae'r cyfan yn rheolau allan y drws. Wedi cael hwyl rywbryd.

  • 10

   Mae fy mhroblem yn hwyl bob dydd, Lewis! 🙂

   Un broblem yma yn Indy yw ein bod yn dirlawn gyda bwytai cadwyn ac archfarchnadoedd. Ni allaf feddwl am 'siop gornel' gyda bwyd ffres lle gallwn godi cinio iach i'w goginio y noson honno. A - gyda'r holl gadwyni, nid oes bron unrhyw fwytai arbenigol o gwmpas.

   Dwi wir yn colli'r bwytai Llysieuol gwych allan i'r Gorllewin a oedd yn 'Mom & Pop' lle gallech chi gael pryd blasus gyda dognau cymedrol. Doedden nhw ddim yn ddrud, chwaith.

   Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i mi frathu'r bwled arno a chael fy ysgogi. Digon o esgusodion! Gallaf ei wneud os ceisiaf.

 8. 11

  Pan oedd diet Atkins yn fad mawr, roedd gen i syniad am fwyty carb-isel. Byddai'n cynnwys platiau gyda chyw iâr, pysgod a stêc ond yn lle ffrio Ffrengig, byddech chi'n cael ffyn moron. Dim ond colas Diet, gwin, dŵr (dim diodydd llawn siwgr) y byddai'n ei weini. Ac ar gyfer pwdin, fe allech chi gael aeron wedi'u cymysgu â hufen chwipio.

  Rwyf hefyd wedi cael syniad, rwy'n credu sy'n cael ei wneud nawr, ar gyfer mordaith diet. Rydych chi'n mynd ar fordaith, lle mae popeth yn hollgynhwysol. A dim ond bwydydd iach sydd ganddo. Gallwch chi gwrdd â maethegwyr a hyfforddwyr a naill ai neidio i fyny neu gynnal eich diet. Rwy'n credu bod gwyliau yn amser lle mae pobl yn tasgu ar fwyd, felly byddai hyn yn ffordd i ddianc heb fynd i rwt.

 9. 12

  Nid wyf o reidrwydd yn poeni am ddognau trymach mewn bwytai ym myd rhoi pwysau b / c Rwy'n ffodus fy mod yn cael metaboledd eithaf cyflym. Fodd bynnag, mae bwyta dognau rhy fawr o fwyd yn fy ngwneud yn hynod ddiog a chysglyd. Er mwyn datrys y broblem hon, rwy'n aml yn gofyn am blât ychwanegol, un o'r platiau blasus, ac yn symud dognau o'r bwyd i'r plât hwn ac yn bwyta ohono. Os ydw i'n dal eisiau bwyd, gallaf gael mwy o'm plât “gweini”. Rwy'n trin y plât bwyd a roddir i mi fel plât gweini ac rwy'n aml yn cael digon i fynd adref am o leiaf un pryd arall.

 10. 13

  Ffordd arall i hyn weithio yw rhoi setiau teledu’r bwyty ar y sianel bywyd gwyllt… digwyddodd hyn i mi mewn lle Tai yr hoffwn fynd iddo. Ni fydd unrhyw beth yn lladd archwaeth yn gyflymach na gorfod gwylio dewis fwltur wrth garcas elc wrth i chi FYND i fwyta…

 11. 14

  Mae gen i syniad gwych arall mewn gwirionedd. Yn y bôn, hoffwn pe bai cadwyn fasnachfraint genedlaethol o fwytai gwylwyr pwysau. Byddwn i'n bwyta yno'n llwyr. Pe bawn i'n gallu mynd i fwyty a oedd yn gwybod sut i goginio bwyd yn union yn ôl Systemau Pwynt Argymelledig Weight Watcher rwy'n credu y gallai'r wlad hon golli miloedd o bunnoedd y funud.
  Rwyf wedi colli tua 10 pwys ar Weight Watchers nawr a chredaf pe bai ganddynt yr opsiwn hwnnw y byddwn yn cael partïon pen-blwydd fy mhlant yno (pan fydd gennyf hwy) fel y gallant fwynhau bwyd go iawn heb fraster neu fraster isel yn ystod partïon. dim mwy o candies a chacennau a hambyrgwyr brasterog gan Mc Donalds, byddwn i wrth fy modd ag adran plant hefyd.

  Gorau,
  Zulma

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.