Deall. Byddwch ar Brand. Adeiladu ymddiriedaeth.

cerdyn-monitor.png Er y gallai tactegau marchnata ar y Rhyngrwyd fod yn llawer oerach na rhywfaint o hen hysbyseb argraffu diflas, nid yw'r ffactor oerni hwnnw'n eich rhyddhau rhag gwneud gwaith brandio sylfaenol. Mae pob pwynt cyffwrdd yn gyfle gwych i gynyddu cariad eich brand gyda'ch cynulleidfaoedd targed.

  1. Deall sut mae'r person ar ochr arall y sgwrs yn defnyddio'r dechnoleg ddigidol honno. Ar ba lefel y mae hi'n agored i ymgysylltu â chi ar y pwynt cyffwrdd hwn? Os yw hi'n brysur yn gwirio ei e-bost yn ystod y diwrnod busnes cyn iddi ruthro i dri chyfarfod cefn wrth gefn, a yw hi wir eisiau ichi anadlu ei gwddf i lawr gyda rhywfaint o gynnig anghofus? A fyddai gwybodaeth ddefnyddiol, rhywbeth rydych chi'n gwybod ei bod hi eisiau, yn fwy priodol? Efallai. Efallai ddim. Ceisio deall. Ac yna defnyddiwch eich dealltwriaeth i greu'r neges a defnyddio'r cyfryngau yn fwy effeithiol.
  2. Ymddwyn bob amser mewn ffordd sy'n gyson ag addewid a phersonoliaeth eich brand. Nid rheoli brand yn unig yw sicrhau bod eich logo yn ymddangos yn y lle iawn a defnyddio'r lliwiau cywir trwy'r amser. Gall y pethau hynny helpu. Yn bwysicach fyth, mae pob pwynt cyffwrdd yn gyfle i arddangos eich brand a sefydlu neu atgyfnerthu ymddiriedaeth. A yw'r cynnig anghofus hwnnw a drafodwyd uchod yn gyson â'ch brand mewn gwirionedd? Os yw obnoxious ac aflonyddgar yn rhan o'ch brand (pob lwc â hynny), yna cynigiwch i ffwrdd. Ond, os yw'ch cynulleidfa'n eich adnabod chi fel rhywbeth gwahanol, ail-weithiwch eich cyfathrebiad. Beth bynnag a wnewch, gwyddoch pwy ydych chi a beth rydych yn sefyll amdano ac yna cyflwynwch y brand hwnnw i adeiladu ymddiriedaeth.
  3. Deall sut mae'r gynulleidfa'n rhyngweithio â'r cyfryngau a'r negeseuon rydych chi'n eu cyflwyno. Yn sicr nid yw'r gwaith yn cael ei wneud dim ond oherwydd i chi wthio mynd. Defnyddiwch y data, y dialog, neu unrhyw adborth arall a gewch i ddeall ymddygiad eich cynulleidfa ac yna addasu eich strategaethau, eich cynlluniau a'ch gweithredu.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.