Sut i Harneisio Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr Heb gael eich siwio

hawliau ugc scoopshot

Mae delweddau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr wedi dod yn ased gwerthfawr i farchnatwyr a brandiau cyfryngau, gan ddarparu peth o'r cynnwys mwyaf deniadol a chost-effeithiol ar gyfer ymgyrchoedd - oni bai ei fod, wrth gwrs, yn arwain at achos cyfreithiol gwerth miliynau o ddoleri. Bob blwyddyn, mae sawl brand yn dysgu hyn y ffordd galed. Yn 2013, ffotograffydd siwio BuzzFeed am $ 3.6 miliwn ar ôl darganfod bod y wefan wedi defnyddio un o'i luniau Flickr heb ganiatâd. Dioddefodd Getty Images ac Agence France-Presse (AFP) hefyd achos cyfreithiol $ 1.2 miliwn ar ôl tynnu lluniau Twitter ffotograffydd heb gydsyniad.

Mae'r gwrthdaro rhwng cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC) a hawliau digidol wedi dod yn beryglus i frandiau. Mae UGC wedi dod yn allweddol i ddatgloi'r genhedlaeth Milflwyddol, sydd, yn ôl pob sôn, yn ymroi dros 5.4 awr y dydd (hy 30 y cant o gyfanswm amser y cyfryngau) i UGC, a honni ei fod yn ymddiried ynddo uwchlaw pob cynnwys arall. Fodd bynnag, yn y pen draw, bydd achos cyfreithiol proffil uchel yn dadwneud yr ymddiriedaeth a'r dilysrwydd y mae UGC yn ceisio ei greu.

Camddealltwriaeth cyffredin yw bod cynnwys rhwydwaith cymdeithasol yn gêm deg i farchnatwyr. Oni bai eich bod chi'n gweithio i'r rhwydweithiau cymdeithasol, nid yw hyn yn wir. Er enghraifft, Telerau gwasanaeth Facebook sicrhau hawl y cwmni i ddefnyddio a hyd yn oed is-drwyddedu cynnwys defnyddiwr i gwmnïau eraill. Trydar ledled y byd, anghynhwysol, trwydded heb freindal (gyda'r hawl i is-drwydded) i bob pwrpas yn rhoi rhyddid llwyr iddynt monetize cynnwys defnyddiwr. Yn y bôn mae gan Flickr awdurdod diderfyn i ddefnyddio cynnwys o'r fath.

Mae rhwydweithiau cymdeithasol fel rheol yn gwybod yn well na cham-drin yr hawl hon. Fel y darganfu Instagram ddiwedd 2012, gall telerau gwasanaeth sy’n addo trosi delweddau personol yn hysbysebion - heb iawndal - danio frenzy cyfryngau sy’n dychryn i ffwrdd hanner y sylfaen defnyddwyr. Os na all rhwydweithiau cymdeithasol ailgyflwyno UGC yn gyfreithiol heb weriniaeth gyhoeddus, ni allwch chwaith.

Er bod marchnatwyr yn gwybod y risgiau o ailgyflenwi cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr heb gymeradwyaeth, mae'r siawns o gael eu dal yn ymddangos yn isel. Gall hwylustod cynnwys 'rhydd' twyllodrus gymylu ein barn. Rydym yn cenfigennu llwyddiant ymgyrchoedd UGC fel Her Bwced Iâ ALS, ac yn croesawu'r her i gystadlu ar y lefel honno. Yn y pen draw, fodd bynnag, bydd yn rhaid i farchnatwyr barchu hawliau digidol neu wylio ôl-gefn UGC.

Felly sut allwn ni ddatrys y broblem hon? Mae hawliau eiddo deallusol yn agos ac yn annwyl i'm calon - wrth ddatgelu'n llawn, sefydlais Scoopshot, platfform torfoli delwedd, i helpu i frwydro yn erbyn y broblem hon. Er nad oes un dull ar gyfer dal, trefnu a defnyddio UGC, dylai'r dechnoleg a ddewiswch gynnig system effeithlon ar gyfer dilysu delweddau, sicrhau datganiadau enghreifftiol a sicrhau hawliau delwedd. Yn fwy manwl, dyma'r tri mater y mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â nhw i ddefnyddio UGC yn gyfrifol:

  1. Sut ydw i'n gwybod bod delwedd yn ddilys? Ar ôl postio lluniau i rwydwaith cymdeithasol, mae bron yn amhosibl cadarnhau ei hanes. A gafodd ei saethu gan y defnyddiwr a'i bostio'n uniongyrchol? A gafodd ei dynnu o flog? A yw wedi'i ffotoshopio? Os yw'ch ymdrechion marchnata cynnwys a newyddiaduraeth brand yn eich dal i safon uchel o uniondeb, mae gwreiddiau eich delweddau o bwys. Ar wahân i achosion cyfreithiol posib, gall cam-ddefnyddio neu gam-nodweddu delwedd arwain at golli ymddiriedaeth gyda'ch cynulleidfa. Mae angen i'ch datrysiad UGC sicrhau na allai unrhyw un drin y ddelwedd rhyngddi rhag cael ei chipio a'i phasio yn eich dwylo. Os yw'r ddelwedd eisoes wedi'i phostio ar y we, ni allwch fod yn sicr am hynny.
  2. A oes gennyf ganiatâd i gyhoeddi'r llun hwn? - Mae cwsmeriaid teyrngar wrth eu bodd yn cymryd rhan yn UGC. Maen nhw'n teimlo'n anrhydedd eich bod chi wedi dewis eu deunydd i gynrychioli'ch brand i'r byd. Fodd bynnag, efallai na fydd eu teulu a'u ffrindiau'n rhannu'r teimlad hwnnw. Felly, gadewch i ni ddweud bod ffan Facebook yn rhoi caniatâd i chi ddefnyddio llun ohoni hi a thri ffrind yn gwisgo'ch brand dillad. Os methwch â chael datganiadau enghreifftiol ar gyfer y pedwar person, gall unrhyw un ohonynt siwio chi. Yn anffodus, gall y broses o gysylltu â phob person a chael rhyddhau fod yn ddiflas. Yn hytrach nag olrhain pawb a wnaed, gallwch ddewis teclyn casglu UGC sy'n casglu datganiadau enghreifftiol yn awtomatig yn eich llif gwaith.
  3. Sut mae prynu a phrofi hawliau delwedd? Er mwyn amddiffyn eich hun, sicrhau a dogfennu trosglwyddiad trwyddedau delwedd rhwng y crëwr a'ch sefydliad yn gyfreithiol. Yn sicr, fe allech chi ddefnyddio cofnodion e-bost neu anfonebau i ddangos eich bod chi wedi trosglwyddo'r drwydded yn haeddiannol, ond mae hyn yn mynd yn hynod o flêr os ydych chi'n casglu miloedd o ddelweddau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Rwy'n awgrymu defnyddio technoleg sy'n awtomeiddio cyfnewid hawliau eiddo deallusol i'ch Llif gwaith UGC.

Ar ddiwedd y dydd, nid yw lluniau Facebook a Twitter yn werth sgandal achos cyfreithiol a chysylltiadau cyhoeddus gwerth miliynau o ddoleri. Mae UGC yn rhan allweddol o farchnata cynnwys modern, ond mae angen ei weithredu'n ofalus. Roedd modd atal y debaclau BuzzFeed a Getty Images / AFP, ac nid oes amheuaeth gennyf fod y cwmnïau hyn wedi ail-beiriannu eu proses ar gyfer rheoli hawliau delwedd.

Fel marchnatwr, amddiffynwch eich hygrededd, eich tactegau a'ch swydd. Helpwch ein cymuned gyfan i arbed UGC rhag adlach bosibl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.