10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mathau o Fideos Busnes Ar gyfer YouTube

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn hanfodol Sgil marchnata'r 21ain ganrif.

Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch ddysgu sut mae'r manteision yn ei wneud gyda chanllaw Headway Capital i'r 10 fideo YouTube y dylai pob busnes bach eu cael.

Pam Gwneud Fideos YouTube Ar Gyfer Eich Busnes?

Mae cwmnïau sy'n parchu pŵer YouTube yn datgelu eu hunain i draean o'r holl ddefnyddwyr rhyngrwyd. Amcangyfrifir bod dros 2 biliwn o bobl yn ymweld â YouTube bob mis, gyda nifer sylweddol o ddefnyddwyr yn mewngofnodi bob dydd. Yn fwy na hynny, ar ôl Google, YouTube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf yn y byd. Mae hynny'n ei gwneud yn un o'r lleoedd cyntaf i ddarpar gwsmeriaid fynd iddo wrth chwilio am wybodaeth am gynhyrchion a gwasanaethau. 

Yn bwysicach fyth, bydd fideo YouTube crefftus yn cynyddu eich rhestr tanysgrifwyr a'ch gwerthiannau. Canfu ymchwil gan Headway Capital fod 73% o bobl yn fwy tebygol o brynu cynnyrch ar ôl gwylio arddangosiad neu adolygu fideo. At ei gilydd, mae fideos cynnyrch yn cynyddu'r siawns o brynu bron i 150%.

Pa fathau o fideos YouTube ddylai'ch busnes eu gwneud?

Rydych chi'n gwybod pam mae angen i chi wneud fideos YouTube. Felly nawr mae'n bryd penderfynu pa fath o fideo i'w wneud.

Gallech fynd gyda fideo sbotoleuadau cynnyrch syml. Dyma un o'r ffyrdd gorau o arddangos cynnyrch newydd ac amlygu ei nodweddion a'i fanteision. 

Mae fideos How-To yn opsiwn arall. Fel fideo sbotolau, Sut i mae cynnwys yn caniatáu i gwsmeriaid weld cynnyrch ar waith, gan roi hyder iddynt ei fod yn cyflawni'r swyddogaeth a hysbysebir. Maent hefyd yn cynrychioli gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ac yn lleihau pwyntiau ffrithiant yn eich busnes. Mae saethu fideo demo pum munud yn llawer mwy cost-effeithiol na llogi pum aelod o staff i gymryd galwadau neu ateb e-byst gan gwsmeriaid.

Mae fideos tysteb yn dangos pobl neu ddylanwadwyr go iawn yn mynegi eu boddhad â'ch cynhyrchion. Mae'r math hwn o gynnwys yn creu ymdeimlad o ddilysrwydd ac ymddiriedaeth. Mae pobl yn fwy tebygol o brynu cynnyrch yn seiliedig ar argymhelliad gan eu cyfoedion neu rywun sy'n rhannu eu gwerthoedd neu eu dewisiadau ffordd o fyw. 

Yn olaf, ceir y fideos dadbocsio a siopa. Mae'r fideos hyn yn ailadrodd yr ymdeimlad o gyffro a rhagweld sy'n gysylltiedig â phrynu newydd.

Ac fel y bydd unrhyw weithredwr hysbysebu da (neu wleidydd ymgyrchu) yn dweud wrthych chi, nid ydym ni fodau dynol mor rhesymol ag yr hoffem ni feddwl. Yn lle, rydyn ni'n tueddu i wneud hynny gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar emosiwn yn hytrach na ffeithiau caled oer. Felly os gallwch chi droi teimladau eich cynulleidfa, rydych chi'n fwy tebygol o'u troi'n gwsmeriaid sy'n talu.

Sut I Wneud Cynnwys YouTube Sy'n Gyrru Canlyniadau?

Y peth cyntaf y bydd ei angen arnoch chi yw rhai kit. Ond does dim rhaid i chi dorri'r banc ar ddrud rig goleuo. Mae rhai o'r YouTubers mwyaf llwyddiannus yn denu miliynau o olygfeydd bob wythnos heb ddim mwy na ffôn clyfar gweddus a meddalwedd golygu. Ar gyfer fideos mwy cymhleth, mae yna ddigon o grewyr cynnwys ar eu liwt eu hunain ac asiantaethau digidol a fydd yn saethu ac yn cynhyrchu'ch cynnwys.

Mae angen a sgript. Mae'n debyg mai dyma un o rannau pwysicaf unrhyw fath o gynnwys. Mae sgript yn adeiladu strwythur; mae'n mynd â'r gwyliwr ar daith, gan droi ei emosiwn ar hyd y ffordd a'u cyfeirio tuag at weithred benodol, fel ymweld â gwefan neu brynu.

Nid oes rhaid i sgriptiau fod yn gymhleth. Canolbwyntiwch ar y strwythur tair act sylfaenol yn unig: gosod, gwrthdaro, neu ddatrys. Mewn geiriau eraill, mae angen dechrau, canol a diwedd arnoch chi.

Os ydych chi'n ceisio gwerthu pwmp beic llaw, efallai y bydd y stori'n mynd fel hyn:

Mae Guy yn mynd am daith feicio yn y coed (machlud), yna mae'n cael teiar fflat ac yn sownd yn y goedwig (gwrthdaro), yna mae'n tynnu pwmp ei feic allan, yn chwyddo'r teiar, ac yn reidio i ffwrdd yn hapus i fachlud haul (cydraniad ). Efallai mai'r boi ar y beic fydd ar y blaen, ond seren go iawn y sioe yw'r pwmp beic.

Dyma ychydig mwy o awgrymiadau ar sut i wneud fideos YouTube sy'n edrych yn broffesiynol.

Mathau o Fideos YouTube y Dylai Pob Busnes Bach Eu Cael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.