Beth Yw Mathau Y We (Tywyll, Dwfn, Arwyneb, a Chlir)?

Gwe Glir, Gwe Dywyll, Gwe Ddwfn

Nid ydym yn aml yn trafod diogelwch ar-lein na'r Gwe Dark. Er bod cwmnïau wedi gwneud gwaith da o sicrhau eu rhwydweithiau mewnol, mae gweithio gartref wedi agor busnesau i fygythiadau ychwanegol o ymyrraeth a hacio.

Nododd 20% o gwmnïau eu bod yn wynebu toriad diogelwch o ganlyniad i weithiwr o bell.

Yn parhau o gartref: Effaith COVID-19 ar ddiogelwch busnes

Nid cyfrifoldeb CTO yn unig yw seiberddiogelwch bellach. Gan mai ymddiriedaeth yw'r arian cyfred mwyaf gwerthfawr ar y we, mae'n hanfodol bod swyddogion gweithredol marchnata yn adeiladu eu hymwybyddiaeth o'r risgiau yn ogystal â sut i reoli unrhyw faterion cysylltiadau cyhoeddus a allai ddilyn y canlyniad. Yn ogystal, gyda thimau marchnata yn gweithio o bell gyda data cleientiaid gwerthfawr ... mae'r cyfle i dorri diogelwch wedi cynyddu'n sylweddol.

Y Mathau o We Ddwfn

Mae'r Rhyngrwyd wedi'i ddosbarthu'n llac yn 3 rhanbarth yn seiliedig ar ba mor hygyrch yw'r wybodaeth:

 1. Gwe Glir neu We Arwyneb - y rhanbarth o'r Rhyngrwyd y mae'r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd ag ef, mae hyn yn dudalennau gwe hygyrch i'r cyhoedd sydd wedi'u mynegeio i raddau helaeth ar beiriannau chwilio.

Mae popeth y gallwn ddod o hyd iddo ar beiriannau chwilio yn ddim ond 4 i 10% o'r we.

Prifysgol Cornell

 1. Gwe Ddwfn - mae'r We Ddwfn yn rhanbarthau o'r Rhyngrwyd sydd wedi'u cuddio rhag y cyhoedd ond nad ydynt ar gyfer gweithgaredd maleisus. Eich e-bost, er enghraifft, yw'r Deep Web (nid yw wedi'i fynegeio gan beiriannau chwilio ond yn gwbl hygyrch). Mae llwyfannau MaraS Marchnata, er enghraifft, wedi'u hadeiladu yn y we ddwfn. Mae angen dilysiad arnynt i gael mynediad i'r data oddi mewn. 96% o'r Rhyngrwyd yw'r We Ddwfn.
 2. Gwe Dark - o fewn y Gwe Ddwfn yn rhanbarthau o'r Rhyngrwyd sydd wedi'u cuddio'n fwriadol ac yn ddiogel o'r golwg. Mae'n rhan o'r we lle mae anhysbysrwydd yn hollbwysig felly mae gweithgaredd troseddol yn fwy cyffredin. Gellir dod o hyd i ddata wedi'i dorri, gweithgaredd troseddol anghyfreithlon, a chyfryngau anghyfreithlon, eu prynu a'u gwerthu yma. Cafwyd adroddiadau eisoes am y Brechlynnau COVID-19 ar werth ar y We Dywyll!

Esboniwyd y We Dywyll

Mae'n bwysig nodi nad yw'r We Dywyll ar gyfer gweithgaredd troseddol yn unig ... mae hefyd yn grymuso pobl trwy anhysbysrwydd. Mewn gwledydd sy'n cyfyngu ar leferydd rhydd neu'n monitro cyfathrebu eu dinasyddion yn agos, gall y We Dywyll fod yn borth iddynt gael eu sensro a dod o hyd i wybodaeth nad yw'n cael ei lluosogi na'i defnyddio gan y llywodraeth. Mae Facebook, er enghraifft, hyd yn oed ar gael trwy'r We Dywyll.

Dim ond cyfran fach o ddefnyddwyr yn fyd-eang (∼6.7%) sy'n debygol o ddefnyddio'r We Dywyll at ddibenion maleisus ar ddiwrnod cyffredin.

ffynhonnell: Niwed posibl clwstwr rhwydwaith anhysbysrwydd Tor yn anghymesur mewn gwledydd rhydd

Mewn gwlad rydd gyda lleferydd am ddim, yn syml, nid yw'n lle y mae angen i un fod. Yn ystod y tri degawd rydw i wedi gweithio ar-lein, dwi erioed wedi bod angen ymweld â'r We Dywyll ac yn fwyaf tebygol na fydda i byth.

Sut mae Defnyddwyr yn Cyrraedd y We Dywyll

Y mynediad mwyaf cyffredin i'r We Dywyll yw trwy a rhwydwaith Tor. Tor yn fyr ar gyfer Y llwybrydd nionyn. Mae Tor yn sefydliad dielw sy'n ymchwilio ac yn datblygu offer preifatrwydd ar-lein. Mae porwyr Tor yn cuddio'ch gweithgaredd ar-lein ac efallai y bydd angen i chi hyd yn oed gael eich gwahodd i gyrchu parthau penodol ar y We Dywyll.

Cyflawnir hyn trwy lapio pob cyfathrebiad mewn haenau lluosog o amgryptio sy'n cael eu cludo trwy bwyntiau llwybro lluosog. Mae cyfathrebu Tor yn cychwyn ar hap i un o'r nodau mynediad a restrir yn gyhoeddus, yn bownsio'r traffig hwnnw trwy ras gyfnewid ganol a ddewisir ar hap, ac yn olaf yn datrys eich cais a'ch ymateb trwy nod ymadael terfynol.

Mae yna wefannau hyd yn oed i chwilio am adnoddau hyd yn oed y We Dywyll. Gellir cyrchu rhai hyd yn oed trwy adran porwr nodweddiadol ... mae eraill yn gyfeiriaduron ar ffurf Wici sy'n cael eu cydosod gan ddefnyddwyr. Mae rhai yn defnyddio AI i nodi ac eithrio gwybodaeth anghyfreithlon ... mae eraill yn agored i fynegeio popeth.

Monitro Gwe Tywyll

Mae mwyafrif y data troseddol sy'n cael ei brynu a'i werthu ar y we dywyll yn gronfeydd data wedi'u torri, cyffuriau, arfau ac eitemau ffug. Mae defnyddwyr yn defnyddio crytpocurrency i wneud pob trafodyn arian cyfred yn ddatganoledig ac yn ddienw hefyd.

Nid yw brandiau eisiau dod o hyd i'w data sydd wedi'i dorri ar y We Dywyll ... mae'n hunllef PR. Mae yna monitro gwe tywyll atebion ar gael ar gyfer brandiau ac mae'n debygol eich bod eisoes yn cael eich monitro gan sefydliadau eraill er mwyn i'ch gwybodaeth bersonol gael ei darganfod.

Mewn gwirionedd, pan ddefnyddiais fy iPhone i fewngofnodi i safle a storio fy nghyfrinair gyda Keychain, Apple rhybuddio fi pan ddarganfuwyd un o fy nghyfrineiriau mewn toriad ... ac mae'n argymell ei newid.

 • Cadwch eich holl feddalwedd yn gyfredol, nid dim ond eich meddalwedd gwrth firws.
 • Defnyddiwch lawer o gyfrineiriau cryf - peidiwch â chael un cyfrinair ar gyfer popeth. Llwyfan rheoli cyfrinair fel Dashlane yn gweithio'n dda ar gyfer hyn.
 • Defnyddiwch VPN - efallai na fydd rhwydweithiau diwifr cyhoeddus a chartref mor ddiogel ag y tybiwch. Defnyddiwch Meddalwedd VPN sefydlu cyfathrebiadau rhwydwaith diogel.
 • Gwiriwch eich holl osodiadau preifatrwydd ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a galluogi mewngofnodi dau ffactor neu aml-ffactor ym mhobman y gallwch.

Nid oes gennyf un cyfrif beirniadol nad oes yn rhaid i mi nodi fy nghyfrinair yn gyntaf ac yna cael ail gyfrinair wedi'i anfon neges destun at fy ffôn neu edrych i fyny trwy ap dilyswr symudol. Mae hynny'n golygu, er y gall haciwr gaffael eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, byddai'n rhaid iddynt gael mynediad i'ch dyfais symudol i adfer y cyfrinair trwy neges destun neu raglen ddilyswr.

Chwiliwch am glo clap neu HTTPS yn ffenestr eich porwr - yn enwedig wrth siopa ar-lein. Mae hynny'n arwydd bod gennych gysylltiad diogel wedi'i amgryptio rhwng eich porwr a'r gyrchfan rydych chi'n ymweld â hi. Mae hyn yn y bôn yn golygu na all rhywun sy'n crwydro i mewn ar draffig eich rhwydwaith weld y wybodaeth rydych chi'n ei phasio yn ôl ac ymlaen.

 • Peidiwch ag agor na lawrlwytho atodiadau o gyfeiriadau e-bost anhysbys.
 • Peidiwch â chlicio unrhyw ddolenni o fewn negeseuon e-bost os nad ydych chi'n adnabod yr anfonwr.
 • Sicrhewch fod eich VPN a'ch wal dân wedi'u galluogi.
 • Sicrhewch fod gennych derfyn penodol ar eich cerdyn credyd ar gyfer trafodion ar-lein.

Os ydych chi'n fusnes ac wedi cael rhybudd o dorri data a'r wybodaeth sydd i'w chael ar y We Dywyll, defnyddiwch a Strategaeth gyfathrebu argyfwng cysylltiadau cyhoeddus ar unwaith, hysbyswch eich cwsmeriaid ar unwaith, a'u helpu i liniaru unrhyw risg bersonol.

gwe dywyll vs graddfa ddwfn ar y we

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt ar gyfer gwasanaethau allanol yn yr erthygl hon.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.