I Drydar neu Ddim i Drydar

Twitter

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol

Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw!

Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o cwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae gan ddefnydd cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas hyd y gellir rhagweld. Ond, nid yw'n iawn o hyd i bob brand. Mae gan bob sianel ei chryfderau a'i gwendidau, felly wrth ystyried Twitter ar gyfer strategaeth ddigidol eich brand, cofiwch yr hyn y mae'r sianel yn rhagori arno: cyfathrebu uniongyrchol, uniongyrchedd a dylanwadwyr.

Sut i fanteisio ar gryfderau Twitter

 • Cyfathrebu uniongyrchol - Mae trin Twitter fel sianel ddarlledu syml yn dewis anwybyddu ei gryfder mwyaf unigryw: Cyfathrebu'n uniongyrchol â'ch cynulleidfa fel unigolion. Chwiliwch am gyfleoedd i estyn allan a dechrau sgyrsiau yn uniongyrchol â defnyddwyr. Os bydd codiad Alexa, Siri, a masnach sgyrsiol yn dangos unrhyw beth i ni, mae pobl yn dod i arfer â siarad â brandiau yn naturiol. Felly, estyn allan atynt mewn ffordd naturiol ar sianel sydd wedi'i hadeiladu ar gyfer sgwrs.
 • Immediacy - Mae gwreiddiau Twitter wedi'u plannu'n gadarn mewn newyddiaduraeth. Cyd-sylfaenydd Jack Dorsey hyd yn oed newyddiadurwyr credydau gyda chynnydd y platfform i amlygrwydd. Manteisiwch ar hyn a defnyddiwch Twitter ar gyfer agweddau teilwng eich brand: canolbwyntiwch ar gyhoeddiadau, digwyddiadau a straeon parhaus.
 • Dylanwadwyr - Mae gan bob diwydiant arweinydd meddwl, ac mae Twitter yn ei gwneud hi'n haws estyn allan atynt. Mae arweinwyr meddwl yn dod yn fwy a mwy pwysig i ddefnyddwyr: mewn gwirionedd, 49% o ddefnyddwyr twitter dibynnu ar argymhellion gan ddylanwadwyr. Felly, estyn allan atynt. Gofynnwch gwestiynau iddynt yn uniongyrchol a meithrin perthnasoedd mewn ffyrdd na allech chi byth y tu allan i'r cyfryngau cymdeithasol.

Felly, a yw Twitter werth yr ymdrech? Mae ganddo alluoedd unigryw ar gyfer cyfathrebu uniongyrchol, ymdeimlad o uniongyrchedd, a photensial mawr ar gyfer allgymorth dylanwadwyr. Cymerwch olwg agos ar eich nodau brand: os dewch chi o hyd i ffordd i harneisio cryfderau Twitter gall fod yn rhan bwerus o'ch strategaeth ddigidol.

Pa fetrics Twitter ddylech chi dalu sylw iddynt?

Iawn, fe wnaethoch chi benderfynu defnyddio Twitter fel rhan o strategaeth ddigidol eich brand. Beth nawr? Wel, mae angen i chi ddarganfod sut i olrhain perfformiad. Mae Twitter yn rhoi mynediad i frandiau i rai eithaf cadarn analytics ar ei safle, ond mae'n hawdd cael eich coleddu gan yr holl rifau. I ddarganfod pa DPAau i ganolbwyntio arnynt mae'n bwysig eu torri allan yn ôl eich nodau sianel.

Ar gyfer beth ydych chi am ddefnyddio Twitter?

Gwasanaeth uniongyrchol i gwsmeriaid? Traciwch y metrigau hyn:

 1. Amser Ymateb Cyfartalog - Rhaid i hyn fod yn hollol gyfartal â safonau'r diwydiant, ond mae rhagori ar y safonau hynny yn ffordd ddi-ffael o swyno'ch cwsmeriaid. Cyfrifodd JetBlue hyn. Mae'r brand yn gyson ymhlith y cwmnïau hedfan sy'n ymateb gyflymaf ac mae'n cydnabyddir yn aml am ei ymdrechion gan y diwydiant ei gefnogwyr.
 2. Cyfradd Ymateb - Ni fydd pob ymholiad yn briodol i ymateb iddo, ond mae'n hanfodol helpu'r rhai y gallwch. Dyma pryd y gall cynllun uwchgyfeirio ddod yn ddefnyddiol.
 3. Teimlad - Mae hyn yn helpu i ddangos a yw ymholiadau difrifol yn cael sylw / Mae llawer o offer yn rhoi'r gallu i chi olrhain yr hyn rydych chi'n ymateb iddo fwyaf. Os mai dim ond cyfeiriadau cadarnhaol yr ydych yn ymateb, efallai y bydd yn bryd addasu.

Ymgyrch Dylanwadwyr? Trac hwn:

 1. Nifer y Trydar yn erbyn Nifer y Dilynwyr - Rhannwch y dylanwadwyr ar y ddau faen prawf hyn a chysegru'ch adnoddau yn briodol: mae gan un sy'n aml yn trydar i ychydig o ddilynwyr fath gwahanol o ddylanwad nag un sy'n anaml yn trydar i lawer o ddilynwyr.

Ymgyrch i gyrraedd gwylwyr newydd? Traciwch y metrigau hyn:

 1. Defnydd Hashtag ac yn crybwyll - Mae olrhain sawl gwaith y defnyddir hashnod, yn ogystal â chyfeiriadau brand a / neu ymgyrch, yn ffordd effeithiol o fesur cyrhaeddiad eich ymgyrch.
 2. Ffefrynnau - Efallai na fyddant yn gwneud llawer ar gyfer gwerthu cymdeithasol, ond maent yn ffordd dda o fesur yr hyn y mae eich cynulleidfa yn ei hoffi. Meddyliwch amdano fel “swydd dda”. Roeddent yn hoffi'r cynnwys hwnnw, felly dangoswch fwy ohono.
 3. Retweets - Trwy ail-drydar, maen nhw wedi dweud yn y bôn, “Rwy'n hoffi hyn ac rwy'n credu y bydd eraill hefyd”. Dyma'n union sut y gall Twitter helpu i ehangu'ch cyrhaeddiad i gynulleidfa ehangach fyth felly cymerwch ofal i olrhain ail-drydar a phenderfynu pa fath o gynnwys y mae'ch cynulleidfa yn hoffi ei rannu.
 4. Atebion - Mae'r rhain hefyd yn wych i'w tynnu sylw at eich gwasanaeth cwsmeriaid, a fydd yn helpu i gynnal y sgwrs uniongyrchol honno â'ch cefnogwyr.
 5. Amser o'r dydd / diwrnod o'r wythnos - Gall hwn fod yn un hawdd ei anwybyddu. Mae gan wahanol gynulleidfaoedd wahanol arferion cyfryngau, ac mae'n hanfodol olrhain yr amseroedd a'r diwrnodau mwyaf effeithiol ar gyfer ymgysylltu wrth fireinio'ch cynnwys Twitter.

Gyrru cwsmeriaid i'ch gwefan? Traciwch y metrigau hyn:

 1. Cliciau URL a thraffig - Gall Twitter fod yn ffordd effeithiol o yrru traffig, gwnewch yn siŵr eich bod wedi trefnu ffordd i olrhain cliciau URL gan ddefnyddio Google Analytics neu offeryn tebyg. A gwiriwch gyfraddau bownsio eich tudalen lanio i sicrhau bod y traffig yn perfformio i'ch safonau.

Nawr, nid dyma'r unig fetrigau a allai fod yn ddefnyddiol i chi: mae'n dibynnu'n wirioneddol ar y nodau rydych chi wedi'u hamlinellu. Ond os ydych chi wedi penderfynu chwarae i gryfderau twitter o allgymorth uniongyrchol, uniongyrchedd a dylanwadwyr, mae'r metrigau hyn yn lle gwych i ddechrau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.