Sut mae Twitter yn Eich Helpu i Gyrru Ymgysylltiad Dyfnach

Depositphotos 13876493 s

Mae trawsnewidiad enfawr yn digwydd yn y diwydiant cyfryngau cymdeithasol sy'n eithaf cyffrous. Y gallu i wthio'r ymgysylltiad yn uniongyrchol i'r rhyngweithio cymdeithasol yn hytrach na gorfod cyfeirio traffig yn ôl i'ch gwefan. Mae pawb yn gwybod bod y cyfraddau ymateb yn gollwng bob tro y byddwch chi'n gofyn i rywun glicio.

I gwmni sy'n hyrwyddo ei gynhyrchion neu wasanaethau ar Twitter, bydd gwneud i ddefnyddiwr fynd o drydar gwerthu, i dudalen cynnyrch, i dudalen “ychwanegu at drol”, i dudalen dalu, i bryniant terfynol yn arwain at gefn uwch. Mae Twitter yn helpu gyda rhai datganiadau cyffrous o Twitter Cardiau a'r Prynu oddi wrth Tweet botwm.

Twitter Cardiau

Twitter Cardiau caniatáu i farchnatwyr atodi lluniau, fideos a phrofiad cyfryngau cyfoethog i ysgogi ymgysylltiad. Dyma enghraifft o a Cerdyn Chwaraewr:

Os hoffech chi brofi Twitter Cardiau allan, Anwybydd - Partner Llwyfan Marchnata Twitter - wedi lansio datrysiad beta gan ddefnyddio dull rheoli cynnwys. Gall marchnatwyr greu cardiau a thudalennau cyrchfan heb ysgrifennu cod gan ddefnyddio eu rhyngwyneb. Gall hysbysebwyr sydd am yrru canlyniadau gwerth uchel fel golygfeydd fideo, cynhyrchu plwm, a phrynu nawr greu amrywiadau lluosog i ddod o hyd i gyfuniadau buddugol o benawdau, delweddau, copi, URLau, a botymau galw-i-weithredu.

Igniter's daw tudalennau cyrchfan arfer gyda thagiau trosi Twitter sydd eisoes wedi'u hintegreiddio. Mae'r tagiau trosi hyn yn galluogi marchnatwyr i olrhain trawsnewidiadau ar draws dyfeisiau a thros ymweliadau lluosog, nad oedd yn bosibl o'r blaen mewn hysbysebu digidol, modelu edrych pŵer, sy'n rhoi hwb sylweddol i berfformiad hysbysebu caffael. a retarget mewn dyfeisiau symudol ac ar draws dyfeisiau.

Prynu oddi wrth Tweet

Mae Twitter hefyd yn profi a botwm prynu uniongyrchol yn uniongyrchol o fewn y nant, cynnydd cyffrous i weithwyr proffesiynol e-fasnach. Nid yw hyn yn gyffrous yn unig oherwydd pa mor hawdd yw ei ddefnyddio, mae hefyd yn wych oherwydd gall defnyddwyr gadw eu gwybodaeth dalu yn ddiogel ar Twitter a pheidio â gorfod nodi'r wybodaeth drosodd a throsodd ar gyfer pob siop y maent am wneud busnes â hi.

twitter-buy-from-tweet

Mae hwn yn gam cynnar yn ein swyddogaeth adeiladu i mewn i Twitter i wneud siopa o ddyfeisiau symudol yn gyfleus ac yn hawdd, hyd yn oed yn hwyl gobeithio. Bydd defnyddwyr yn cael mynediad at gynigion a nwyddau na allant eu cael yn unman arall a gallant weithredu arnynt yn iawn yn yr apiau Twitter ar gyfer Android ac iOS; bydd gwerthwyr yn ennill ffordd newydd o droi'r berthynas uniongyrchol y maent yn ei meithrin â'u dilynwyr yn werthiannau.