Annwyl Twitter, Stopiwch y Gwallgofrwydd Dilynol

Twitter LawrBob dydd rwy'n talu sylw i'm canlynol Twitter. Roedd pob aelod sy'n fy nilyn yn arfer golygu rhywbeth. Fe wnes i adeiladu fy canlynol yn organig, trwy ennill ffafr gydag un dilynwr ar y tro.

Ddim yn anymore. Nawr mae'n hurt ... llanw auto-ddilyn yn cael eu dienyddio funud wrth funud. Fe allwn i fynd ar Twitter heddiw a dod o hyd i gwpl cant o sgamwyr a fydd yn eich codi chi dros 10,000 o ddilynwyr mewn ychydig ddyddiau. Rhaid i Twitter fod dan straen o dan bwysau rhyfeddol y niferoedd hyn.

Nid wyf yn gwybod beth sy'n gorfodi rhywun i dwyllo'r rhifau i gael peli llygad gwag. Pa fath o ego sydd ei angen arnoch chi i fynd i lawr y ffordd honno? Dwi ddim yn siŵr ond mae'n fy nghythruddo'n fawr. Roedd fy 5,000 o ddilynwyr yn arfer golygu rhywbeth. Nawr rydw i ymhell dros 6,000 ... ond mae llawer o'r dilynwyr newydd yn ffonïau auto-ddilyn.

Rhaid i'r systemau auto-ddilyn hyn fod yn gweithredu y tu allan i Twitter, felly dylai fod yn hawdd eu hadnabod a'u blocio. Dylai Twitter ei wneud ar hyn o bryd - nid yn unig i gael gwared ar chwyddo phony yn dilyn cyfrifiadau, ond i leddfu'r straen y mae'n rhaid i'r holl ddilynwyr hyn fod yn ei wneud i effeithio ar berfformiad Twitter i'r gweddill ohonom sy'n gwerthfawrogi eu gwasanaeth.

Os gwelwch yn dda Twitter ... gwnewch rywbeth amdano! Maent yn difetha'ch cais.