Pas Faux Brand Twitter

twitter drwg

Mae'r un boi hwn ar Twitter sy'n dad-ddadlennu ac yn fy nilyn yn wythnosol. Rwy'n credu ei fod yn credu y byddaf yn ei ddilyn yn sydyn (gan nad wyf wedi rhoi cynnig ar y 27 gwaith diwethaf.). Rhaid iddo ddychmygu fy mod i wedi awtomeiddio fy nghyfrif neu fy mod i'n ddafad a fydd yn clicio dilyn ar unrhyw un sy'n fy nilyn.

Wnes i ddim ei ddilyn yn ôl y tro cyntaf oherwydd edrychais ar ei linell amser a gweld dim byd o werth uniongyrchol i mi. Nid ei fod yn dweud unrhyw beth drwg neu ei fod yn gwthio porn. Does gen i ddim diddordeb yn y cynnyrch y mae'n ei wylio, nid yw yn fy maes, nid yw'n dweud unrhyw beth sy'n ddiddorol o bell i mi, ac nid yw'n lleol - yr holl feini prawf rwy'n eu defnyddio i benderfynu a fyddaf yn dilyn rhywun ai peidio. (Nid oes rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf; dim ond un.)

Nid oes gennyf y rhifau dilyn mawr chwenychedig, ond felly beth? Dwi ddim eisiau niferoedd mawr dim ond oherwydd ei fod yn cŵl. Beth bynnag, hyd yn hyn dwi newydd anwybyddu'r boi. Yn y cynllun cyfan o bethau, dim ond annifyrrwch bach fel yr un mosgito a ymddangosodd yn y barbeciw mewn gwirionedd. Ond dyna'r peth - dwi'n dechrau gweld y boi hwn yn ddim mwy na mosgito.

Mewn gwirionedd, mae e niweidio ei frand gydag unigolyn ei fod yn ymddangos mor daer am faglu. Tra ar y dechrau gwelais ef fel person busnes cyfreithlon gyda chynnyrch gweddus nad oedd o ddiddordeb imi, nawr rwy'n ei weld fel llysnafedd rheibus na fyddaf byth yn ei argymell i enaid.

Nawr fy mod i wedi rhedeg, gadewch imi ofyn cwestiwn ichi, annwyl ddarllenydd. Os ydych chi wedi ymrwymo i ddefnyddio Twitter fel tacteg adeiladu brand, pa ymddygiadau ydych chi'n credu a allai fod yn niweidiol i'ch brand?

DI Mae'n blocio me. Rwy'n difyrru yn unig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.