Hanfodion Twitter: Sut i Ddefnyddio Twitter (ar gyfer Dechreuwyr)

pethau sylfaenol twitter

Mae'n dal yn rhy fuan i alw tranc Twitter, er yn bersonol rwy'n teimlo wrth iddynt barhau i wneud diweddariadau nad ydyn nhw'n gwella nac yn cryfhau'r platfform. Yn fwyaf diweddar, maent wedi dileu'r cyfrifiadau gweladwy sydd ar gael trwy eu botymau cymdeithasol ar wefannau. Ni allaf ddychmygu pam ac mae'n ymddangos y gallai fod yn cael effaith andwyol ar ymgysylltiad cyffredinol pan edrychwch ar draffig Twitter ar draws safleoedd mesur allweddol.

Digon o gwyno ... gadewch i ni weld y pethau da! Mae'r cyfoeth o ddata amser real ar Twitter yn ddigyffelyb ar-lein. Er mai Facebook efallai yw'r sgwrs ar-lein, mae Twitter yn parhau i fod yn guriad calon yn fy marn i. Mae Facebook yn tynnu sylw at ac yn hidlo mwyafrif y data, felly mae defnydd ac ymgysylltu yn gwyro'n ddifrifol. Nid felly ar Twitter.

Beth sy'n Gwneud Twitter yn Wahanol

Mae Twitter yn llif o ddata sy'n parhau i hedfan heibio. Po fwyaf o gyfrifon rydych chi'n eu dilyn, y cyflymaf fydd y nant. Ond mae'n ddi-hid, heb ei dargedu, ac mae bob amser yn weladwy. Ac yn wahanol i lwyfannau cymdeithasol eraill, mae'n hawdd mynd at y cyfrifon rydych chi am siarad â nhw. Dim ond taflu an @douglaskarr a gallwch fachu fy sylw ac ysgrifennu'n uniongyrchol ataf. Ble arall mae hynny'n bosibl ar-lein? Ac os hoffech chi wneud rhywfaint o ymchwil, chwiliwch am y term gan ddefnyddio hashnod, fel #marketing.

Dechreuwch gyda Twitter

 1. Cofrestru - a cheisiwch ddod o hyd i handlen Twitter wych heb danlinellu a chyfuniadau cymhleth. Ni chymerir yr holl ddolenni mawr; rydym bob amser yn synnu ein bod yn dal i allu dod o hyd i ddolenni cywir i'n cleientiaid. Byddwn yn argymell yn gryf cael cyfrif personol a chyfrif corfforaethol yn hytrach na gorgyffwrdd â'r ddau. Gyda brand, mae hyrwyddiadau ychydig yn fwy disgwyliedig nag ar gyfrifon personol lle y gallech gythruddo pobl sy'n ceisio eich dilyn.
 2. Sefydlu Eich Proffil - nid oes unrhyw un yn ymddiried nac yn dilyn eicon wy, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu llun ohonoch chi'ch hun ar gyfer eich cyfrif personol a logo i'ch cwmni. Cymerwch yr amser i addasu eich cynllun lliw a dod o hyd i ddelwedd gefndir hardd a fydd yn dal diddordeb pobl.
 3. Cadwch eich Bio byr a melys! Nid yw ceisio stwffio URLau, hashnodau, cyfrifon eraill a disgrifiadau cryno yn gymhellol iawn. Dyma fy nhomen - beth yw eich arbenigedd a beth sy'n eich gwneud chi'n unigryw? Rhowch nhw yn eich bio a bydd Folks yn dod o hyd i chi ac yn eich dilyn trwy chwiliadau.

Dadlwythwch yr Apps Twitter

P'un a ydych chi ar benbwrdd, ffôn clyfar neu lechen, mae yna frodor Cais Twitter aros amdanoch chi! Os ydych chi am fynd allan i gyd, gallwch chi lawrlwytho a dechrau arni Tweetdeck - platfform lled llawn gyda'r holl glychau a chwibanau.

Tweetdeck

Amser i drydar

 • Tweets - Mae Twitter wedi sgwrsio am ehangu nifer y cymeriadau o drydariadau y tu hwnt i'r 140 nod. Rwy'n siŵr na wnaf, llawer o gelf ac atyniad Twitter yw defnyddio trydariad wedi'i ddyfeisio'n gyflym yn gyflym. Mae fel ysgrifennu haiku; mae'n cymryd ymarfer a rhywfaint o feddwl. Ei wneud yn dda, a bydd Folks yn rhannu ac yn dilyn.
 • Defnyddiwch Hashtags - dyblu eich ymgysylltiad trwy ddewis o leiaf un hashnod, mae dau yn well. Os ydych chi am wneud rhywfaint ymchwil hashnod, rydyn ni wedi rhestru tunnell o lwyfannau (mae RiteTag yn cŵl iawn!). Bydd defnyddio hashnodau effeithiol yn dod o hyd i chi gan fod defnyddwyr Twitter yn ymchwilio i'r platfform.

Tyfwch Eich Cyrhaeddiad Twitter

 • Chwiliwch am arweinwyr eich diwydiant ar Twitter, dilynwch nhw, rhannwch eu cynnwys, ac ymgysylltwch â nhw pan allwch chi ychwanegu gwerth at y sgwrs.
 • Chwiliwch am eich cwsmeriaid ar Twitter, dilynwch nhw, helpwch nhw, ymgysylltwch â nhw, ac ail-drydar eu cynnwys i greu gwell perthynas waith.
 • Peidiwch â bod yn bla. Osgoi llwyfannau negeseuon uniongyrchol awtomataidd, ysgrifennu at bobl yn ddiangen, a'u defnyddio tyfu eich dilynwr cynlluniau. Maen nhw'n cythruddo, ac maen nhw'n chwyddo'ch rhifau yn artiffisial heb ddangos i chi pa mor dda rydych chi'n perfformio.

Hyrwyddo Pan Rydych Yn Darparu Gwerth

 • Oes gennych chi ddigwyddiad i ddod? Trefnwch Drydariadau sy'n cyfrif i lawr i'r digwyddiad gydag awgrymiadau ar sut y bydd eich dilynwyr yn elwa o ddod.
 • Rhowch ostyngiadau pan allwch chi, mae Twitter wrth ei fodd â chod cwpon neu ostyngiad gwych.
 • Peidiwch â hyrwyddo yn unig, darparu gwerth. Bydd gwrando ar faterion dilynwyr a darparu rhai awgrymiadau yn gyhoeddus yn talu ar ei ganfed.
 • Cofiwch fod Tweets yn hedfan heibio ... pan fydd gennych chi rywbeth gwych i'w rannu, rhannwch ef ychydig o weithiau drosodd.

Integreiddio WordPress â Twitter

 • Uchafbwynt a Rhannu - ategyn ar gyfer tynnu sylw at destun a'i rannu trwy Twitter a Facebook a gwasanaethau eraill gan gynnwys LinkedIn, E-bost, Xing, a WhatsApp. Mae yna hefyd floc Gutenberg adeiledig a fydd yn caniatáu i'ch defnyddwyr glicio i rannu.
 • Botymau Rhannu Cymdeithasol Hawdd - Yn eich galluogi i rannu, monitro a chynyddu eich traffig cymdeithasol gyda lladdfa o addasu a analytics nodweddion.
 • Ac os hoffech chi awtomeiddio'ch cynnwys i Twitter, mae'r Ategyn Jetpack nodwedd hysbysebu yn ei wneud yn berffaith!

Cofiwch, marathon yw Twitter, nid sbrint. Tyfwch eich canlynol yn organig a thros amser fe welwch y buddion. Yn debyg iawn i gyfuno diddordeb, ni fyddwch yn ymddeol ar ôl eich ychydig drydariadau cyntaf. Mae'r ffeithlun hwn o Salesforce yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad ychwanegol ... nid wyf yn siŵr y byddwch chi'n pro (os oes y fath beth), ond mae'n gyngor da.

Hanfodion Twitter i Ddechreuwyr

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.