Rwy'n Profi Ymhelaethiad Newydd Twitter

Hysbysebion Twitter Ymhelaethu

Twitter yn profi rhaglen hysbysebu beta lle maen nhw'n chwyddo'ch trydar. Mae'n $ 99 y mis ac rydych chi'n dewis y ddaearyddiaeth yn ogystal â rhai categorïau targed. Rwy'n dal i fod yn ffan o Twitter ac mae'r cynnig hwn yn ddiddorol iawn i mi, felly pan dderbyniais yr e-bost yn gofyn imi ymuno â'r beta roedd yn rhaid i mi ddweud ie.

Roeddwn i eisiau rhannu rhai meddyliau ar hap er mwyn i mi allu dychwelyd i'r swydd hon a gweld beth oedd yr effaith.

 • Yn ôl Google Analytics, mae fy nhraffig o Twitter wedi twyllo i ychydig dros 100 o ymweliadau bob mis. (Arferai fod yn filoedd).
 • Mae gen i 35,800 o ddilynwyr ar Twitter ac rydw i wedi ychwanegu cymaint â 150 o ddilynwyr mewn un mis. Mae gen i dros 500 o grybwylliadau mewn mis penodol a thua 8,000 o ymweliadau proffil.

Felly, gyda $ 99 wedi'i wario, byddwn yn gobeithio cael 1,000 o ymwelwyr yn ystod y mis nesaf a chynnydd sylweddol yn y dilynwyr. Cawn weld, er!

Pam y byddwn i'n gwario $ 99 i ymhelaethu ar Twitter?

Mae yna ychydig o resymau pam y dewisais wneud y prawf hwn:

 • I fel Twitter. Bob tro rwy'n agor Twitter, rwy'n cwrdd â diweddariadau newydd a diddorol gan bobl nad ydw i'n ymwneud yn agos â nhw. Ar Facebook, yr un bobl yw hi bob amser. Rwyf am i Twitter gystadlu a goroesi. O ddifrif, os nad ydych wedi agor yr app Twitter ymhen ychydig, neidiwch i'r sgrin chwilio / darganfod ac fe welwch rywbeth diddorol bob amser.
 • Rwyf wedi dweud dro ar ôl tro dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, os Twitter a godir ar gyfer mynediad API, gallent gael gwared ar bots a chyfrifon SPAM o ansawdd gwael ar unwaith. Efallai mai dyma ddechrau hynny. Dychmygwch pe bai pobl yn talu $ 99 y mis yn unig yn gallu cael eu lleisiau - credaf y byddai'r sgwrs o ansawdd ar unwaith.

Cwpl o bryderon sydd gennyf gyda'r prawf hwn:

 • Roedd nifer y categorïau i'w dewis yn brin. Dim ond busnes a thechnoleg y gallwn i eu dewis, nid oedd unrhyw opsiwn marchnata. Mae hynny'n peri pryder imi efallai na fydd fy nhrydariadau sy'n cael eu mwyhau yn berthnasol i'r rhai sy'n gweld y trydariadau chwyddedig.
 • Ni allwn ond actifadu'r beta ar fy cyfrif Twitter personol er ei fod yn opsiwn hysbyseb busnes. Rwy'n dymuno y byddai Twitter wedi gadael imi agor y cyfrif @martech_zone or @dknewmedia, ond nid oes ganddynt ddigon o ddylanwad eto i gael eu dewis.

Rwyf am i Twitter oroesi ac rwyf am weld cystadleuaeth i Facebook. Os ydych chi'n credu bod y rhaglen hon yn ddrwg, nid yw'n llai drwg na Facebook yn annog pob un ohonom i adeiladu ein cymunedau tudalen, ac yn awr yn codi tâl arnom i gael neges o'u blaenau.

Edrychwch yn ôl yma bob wythnos a byddaf yn rhoi gwybod ichi sut mae ymhelaethiad Twitter yn gweithio.

 

2 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno'n llwyr. Dwi wastad wedi bod wrth fy modd ar Twitter ac yn dal i wneud. Mae potensial i hyn!

  Gobeithio ichi gyfleu'ch awgrymiadau iddynt. Beta ydyw, wedi'r cyfan. Dyna pam mae gennym Betas i gael adborth ar gyfer yr hyn sydd angen ei ychwanegu.

  Rwy'n dal i bostio i'm cyfrif Facebook a thudalennau, ond mae'n debyg y bydd yn ddiwrnod oer yn uffern cyn i mi wario unrhyw arian ar hysbysebion FB mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.