Cydweithrediad Menter gan ddefnyddio Gweithleoedd TWiki

cydweithredu twiki

Ni ellir tanddatgan pwysigrwydd llif gwaith llyfn a chyfathrebu agored, yn enwedig ym myd hyper gystadleuol heddiw lle mae cyflymder, hygrededd a phroffesiynoldeb yn mantras ar gyfer llwyddiant. Ac eto mae llawer o sefydliadau'n gweithredu mewn “diwylliant seilo” nad yw'n annog rhannu gwybodaeth ar draws rolau, swyddogaethau neu adrannau.

Mae offer fel Twiki yn helpu mentrau i ddod allan o ddiwylliannau anweithredol o'r fath.

Mae TWiki® yn wiki menter hyblyg, pwerus, a hawdd ei ddefnyddio, platfform cydweithredu menter, a llwyfan cymhwysiad gwe. Mae'n Wici Strwythuredig, a ddefnyddir yn nodweddiadol i redeg gofod datblygu prosiect, system rheoli dogfennau, sylfaen wybodaeth, neu unrhyw offeryn meddalwedd grŵp arall, ar fewnrwyd, allrwyd neu'r Rhyngrwyd.

Yn y bôn, wici strwythuredig yw TWiki, sy'n gweithio fel Wikipedia ar lefel menter neu rwydwaith cyfryngau cymdeithasol mewnol, yn dibynnu ar sut mae'r fenter yn dewis ei ddefnyddio. Gall rheolwyr ddefnyddio'r offeryn hwn i sefydlu prosiectau, rheoli dogfennau, sefydlu mewnrwyd, neu hyd yn oed raglen we. Mae Twiki hefyd yn caniatáu ar gyfer opsiynau datblygedig fel Trawsosod neu gynnwys dogfen neu ran o ddogfen mewn dogfen arall trwy gyfeirio, cael siartiau a llawer o bosibiliadau eraill.

Mae defnyddio Twiki fel platfform cydweithredu yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r rhai sydd ei angen. Gall marchnatwyr gyrchu Twiki a chael y wybodaeth ofynnol ar unwaith, neu gysylltu â'r person awdurdodedig mewn amser real, gan fyrhau'r amser cylch bywyd arweiniol yn sylweddol. Mae cyfeirio prosesau mewnol trwy Twiki yn gwneud llif data a gwybodaeth yn llyfn ac yn ddi-dor, gan gyfrannu at fwy o gynhyrchiant ac amseroedd arwain byrrach.

menter twiki

Mae Twiki yn platfform ffynhonnell agored ac mae ganddyn nhw ddatrysiad wedi'i gynnal hefyd. I'r rhai sydd eisiau cymorth technegol, mae Twiki yn cynnig y gwasanaethau ymgynghorwyr pwy fydd yn ffurfweddu, yn cynnal ac yn addasu'r Twiki.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.